En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Alf

Ajreeka in action^^

Uppgift 4- Läsning- Bakom ögonen.

Uppgift 4.
Erika Alf
Svenska A, Torsdagsgruppen HT 06

1. Tyckte ni i allmänhet att det var lätt eller svårt att förstå häftet?
-Vad var lätt? / Vad var svårt?
Vi tyckte att häftet var ganska svårt att ta sig igenom eftersom att det var så pass tjockt. Det förekom också många ord som var relativt svåra. Personligen tyckte jag också att det var väldigt många olika saker som man var tvungen att hålla koll på för att kunna hänga med i texten. Det förekom även långa meningar med svår uppbyggnad som gjorde det ganska ointeressant p.g.a. att man inte orkade med att koncentrera sig. Precis som han säger i texten, är man inte interesserad av att veta vad det står så tar man sig heller inte tid att försöka förstå vad det är som står i texten.
Något som jag tror skulle underlätta för mig som läsare är lite färg och kanske lite mer styckeindelningar.

2. Vad kom ni fram till var författarens huvudpoäng i häftet?
- I vilket stycke/avsnitt beskrivs det?
Vi kom fram till att huvudpoängen i texten var att läsning är ett samband mellan vad man ser och vad man kan. Att man inte bara ska förlita sig på sina ögon utan det krävs icke-visuell information också (kunskap). Man ska inte bara koncentrera på orden ochmeningarna, utan hela sammanhanget. Detta beskrivs precis i början av texten ganska klart, men det återkommer också hela tiden i hela häftet.

3. Ge exempel på ett citat från häftet som du tycker sammanfattar huvudpoängen/huvudtemat i häftet. - Morivera ditt val.
Vi hittade ett citat som vi tyckte passade väldigt bra in på den här frågan. Det är ett citat från sidan 26, första stycket. "Det är hjärnan som ser- ögonen bara tittar, vanligtvis under hjärnans ledning". Vi tycker att just den meningen beskriver väldigt bra hur det fungerar och förklarar väldigt bra vad det är författaren vill få fram med texten. Den menar att det är ögonen som ser texten, men det är hjärnan som får ihop den och gör så att vi fattar sammanhanget. utan ögonen får vi inget sammanhang, men utan hjärnan (icke-visuell information) så kan vi inte förstå det som ögonen läser.

4. Vilka exempel har författaren om läsning bakom ögonen?
Författaren ger flera olika exempel i texten som förklarar just det här med "läsning bakom ögonen". Han visar bland annat en text på holländska och en svår text på engelska. Med det exemplet vill han visa att om man inte har tillräkligt med icke-visuell information så räcker det inte med den visuella informationen för att få en vilkorlig lärning.
Ett annat exemple är när han skriver en gatuadress och ett nummer precis på samma sätt. då menar han att man ser två siffror eller två stora okstäver beroende på vad hjärna väljer att du tittade på.
Sedan tar han även upp några exempel på hur hjärnan reagerar på bokstäver i olika sammanhang. först visar han en red med massa osamanhängande bokstäver, då kan hjärnan uppfatta ca. fyra eller fem bokstäver. Sedan visar han en rad med med ord utan grammatiskt rätt ordningsföljd, men då kan hjärnan uppfatta fler ord för att det finns med icke-visuella information att använda sig av.
Till sist visar han en rad med ord i grammatisk ordning, då kan hjärnan uppfatta de flesta orden och de läsaren missar kan personen i fråga gissa sig till.

5. När kan man enligt författaren få "tunnelseende"?
- Vad kan man göra åt det?
"Tunnelseende inträder när hjärnan är överbelastad med visuella informationer". Man kan få det om man inte har några kunsakper om det man läser innan man börjar läsa. Då känner man motvilja att gå vidare med texten och man känner sig tvungen att komma ihåg varje ord och detalj av texten, då kopplar man inte ihop sammanhanget och då blir texten ganska meningslös. Andra orsaker till tunnelseende är att läsa något som man anser är meningslöst och om man har motvilja mot att använda icke-visuell information. För att kunna åtgärda tunnelseende måste man först veta orsaken till det för att kunna gå vidare med saken.

6. Vad tycker du författaren verkar ha för inställning till läsning i allmänhet?
-Håller du med? Varför/Varför inte?
Han verkar ha en ganska avslappnad attityd till läsning. Han anser att om du bara läser på rätt sätt och med rätt förutsättningar så är läsning av svårare texter inget problem.
Jag håller med till viss del. När man vet alla trixen så kan man själv göra sin läsning lättare. Men får man ingen hjälp, så har man en mindre chans att förbättra sig. En text kan vara jättesvår, men man kanske inte hetsar upp sig över små detaljer utan försöker istället förstå sammanhanget. :)

Skrivet av Alf, 2006-11-10 16:57

Brabo!

"Ni" har löst uppgiften alldeles ypperligt bra. Förhoppningsvis framgår det nu lite mer varför det är bra att läsa mycket och inte bara att man "ska" göra det.

Undrar bara vilka "ni" är förutom du Erika?

/Mårten

Skrivet av Odhner, 2006-11-13 16:10

Bra inlägg! blev väldigt inspirerade av den spännande läsningen! KUL Å SE

Skrivet av din kamrat E, 2016-03-01 20:48

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?