En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Bergatorparen

Dagens samhälle

Kris för hela slanten.

Matvarukris: Jorden klarar inte av att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen, och matproduktionen sjunker faktiskt, hellre än att öka.

Vattenkris: Till följd av befolkningsutvecklingen och ändringar i bosättningsmönstret räcker inte längre världens dricksvattentillgångar till. Denna kris förväntas att förvärras framöver av olika anledningar.


Oljekris: Efter att vi passerat det så mycket debatterade Peak Oil – eller oljekulmen som vi kanske skulle uttrycka det på gammelsvenska, har priserna rusat i höjden samtidigt som mängden tillgänglig olja inte räcker till att täcka in behovet. Vi kan inte bortse från att denna kris har varit en bidragande faktor till utvecklingen av nästa kris:

Finanskrisen: Det började med problem med bolåneinstituten och efterhand spred sig problemen genom hela näringen och fick den dagslånordning som bankerna har sinsemellan för att mellanfinansiera transaktioner och som innebär att man lånar in penningsummor som skall täcka in åtaganden som förfaller innan man fått in sina egna tillgodohavanden, och som återbetalas vid bankdagens slut – därav dagslån. Dagslåneräntan är en av källorna till den generella räntan. En hög dagslåneränta signalerar att det börjar bli ont om pengar inom denna marknad, och åstadkommer en tröghet som bromsar ner hela ekonomin på sikt. Om pengarna inte längre finns, har vi full kris eftersom bankerna vid det laget inte längre kan låna av varandra och tvingas tära på de egna resurserna – och om dessa är hårt ansatta redan i utgångspunkten kan banken kollapsa. Detta är en mycket förenklad framställning av vad som föranleder en bankkris. Det kan bäst jämföras med ett motorhaveri: Om oljetrycket försvinner, går motordelarna metall mot metall tills att de skär ihop.
Vad beror så eländet på i utgångspunkten? Vi har blundat för realiteterna. Vi har sett, men inte velat se. Larmklockorna har ringt länge, men vi har enbart överdövat dem med skräpmusik för att slippa höra. Röda varningslampor har blinkat men vi har enbart tagit ut glödlamporna för att slippa störas. Det hela är lika irriterande dumt som en amerikansk komedi från 40 talet. Det är fullt möjligt att undvika sådana idiotiska kriser som denna. Metoden är känd sedan länge, och kallas hållbar utveckling – vilket innebär att man inte övertrasserar resurskontot. Man konsumerar inte mer än nödvändigt och har en etiskt försvarlig ekonomi. Det är självfallet lite så där tråkigt ”Bror Duktig” stuk på det – men det fungerar, vilket ju borde vara det viktigaste. De senaste 50 åren har vi slösat som om det inte fanns någon morgondag, vilket somliga som idag sitter på äldreboende och slänger skit på dagens ungdom har varit med om. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=517528

Klimatkrisen: Sannolikt science fiction i verkligheten eller mer troligt: Ett verktyg för att lätta övergången till förnybara energikällor, och för att kunna förskjuta de ekonomiska maktbaserna i världen. Fattas bara att vi får ett antal fimbulvintrar i rad, så kommer klimatmullorna att uppleva Ragnarök. Nu är det inte onormalt för klimatet att göra några tvära kast då och då, och 20 – 30 år ger inte signifikans ens om vi räknar det upp mot enbart de senaste 1000 år. Det finns en del som säger rakt ut att IPCC inte bygger på vetenskap, men ändrar terrängen för att passa kartan. Så denna kris är det befogad att fråga om den är människoskapad i politiskt syfte, eller om det är en verklig kris som kommer att skörda verkliga offer? I så fall: Är den ett resultat av mänsklig aktivitet eller beror den på naturliga orsaker? Svaret kommer vi nog att få inom överskådlig framtid. Det är jag viss på.

Skrivet av Bergatorparen, 2008-10-02 05:50

Okej. Erkänn nu. Du jobbar som journalist, eller skribent överhuvudtaget va? Undercover.
Tror jag är något på spåren här *Nickar övertygat*.

Skrivet av Diana, 2008-10-02 07:57

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?