En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Bergatorparen

Dagens samhälle

Varför skattas hållbar el lika hårt som ”smutsig”?

Taggar: el miljöpåverkan skatter hållbart uppvärmning

Många konstiga tankar far igenom ens arma skalle när man sitter på trädgårdstraktorn med ett lass pelletsäckar på släpet, och en av dem är: Här håller vi på och bygger ut ett distributionssystem som har jättekapacitet, och som med god marginal skulle kunna klara av betydlig fler elektriskt värmda villor än idag. Men el är dyrt i dagens Sverige. Inte så mycket därför att det är bristvara, men därför att skatterna utgör ungefär halva priset. Och det ser inte ut att spela så mycket roll varifrån elen kommer. Jag vet att det finns el certifikat som skall utgöra viss andel av priset och som enligt det upplyste skall vara ett stöd för att bygga ut hållbar el. Men när elen från en vindkraftsnurra skattas lika mycket som från ett koleldat kraftverk, är det något fattas. Givetvis har centraliserat energiförsörjning som konsekvens ökat sårbarhet, men om man ser på fördelarna med el så vill jag påpeka följande: El har hög verkningsgrad, och om den kommer från hållbara källor så alstrar den knappt någon förorening als. I städerna är man inte speciellt förtjust i vare sig ved – eller pelletseldning eftersom de ger upphov till ökat förekomst av partikelföroreningar, något som i alla år har varit stadens främsta plåga näst efter buller. Eftersom även olja alstrar partikelföroreningar, och det finns restriktioner på berg/jordvärme i städerna samt att luft/vattenpumpar bullrar och skadar grannsämjan, så kvarstår el: Inget buller, ingen lokalförorening, inga vägtransporter nödvändiga och inget bökande med bränsle. Mitt i prick för såväl barnfamiljer som pensionärer och latmaskar(sådana som jag). Om vi fick lägre skatter på el, och tillfredsställande tillgång på hållbar el, skulle jag inte tveka med att låta en elpanna ta över uppvärmningen av huset och varmvattenproduktionen. För att det skall vara möjligt bör priset levererat och klart till pannan ligga på 65 öre kWh, vilket ger ungefär samma kostnad som dagens pelletspriser.

Så blir frågan: Varför skattas el lika hårt som olja, och den hållbara elen lika hårt som den ”smutsiga”? Svara på det den som kan.

Skrivet av Bergatorparen, 2009-01-24 06:22

Kan inte svara på det.

Skrivet av Diana, 2009-01-24 13:38

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?