En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Bergatorparen

Dagens samhälle

Klimatförändring

Taggar: lycka ekonomi utveckling Klimatförändring miljö uthållig grön leverne

Discovery Chanell kommer med allt fler idéer till hur man kan ge människan en respit medan man arbetar för att kontra den globala uppvärmningen. Jag skall inte såga ärliga försök till att avhjälpa det som onekligen verkar vara ett problem, och somliga av idéerna har onekligen något för sig som iden om att öka reflekteringsförmågan hos låga valkmoln över världshaven med bruk av karbonneutrala skepp som skickar mikroskopiska saltvattenpartiklar – såkallade aerosoler – upp i dessa moln och på så sätt ger dem förmågan att reflektera tillbaka stora mängder energi till rymden. Försök bekräftade att det låter sig göra rent tekniskt och resultaten visade på att effekten var som förväntad. Frågan är: Om det nu förhåller sig att våra utsläpp av fossilt CO2 leder till att den globala uppvärmningen som följer med en interglaciärperiod har fått turbo, så borde vi göra mer än vad som görs, och vara mer konsistenta.

Vi ser förvisso att en av världens största bilproducenter, Chrysler, nu är försatt i konkurs och att de två andra stora, Ford och GM, står med ena benet innanför dörren hos Kronofogden och det andra på väg efter. Båda dessa företag har uppslukat allt de har kunnat lägga än klam vante på av mindre bilproducenter, såsom Volvo och Saab, och samtidigt kommit med den ena värstingen efter den andra – för att inte snacka om alla SUV’ er och andra bränsleslukare – och det i en tid då oljan börjar tryta och då alla världens regeringar springer kring som huvudlösa höns och kacklar om karbonskatter och tecknar det ena fördraget efter det andra där man förbinder sig att dra ner på utsläppen av fossilt CO2. Nu står krisen där i full mundering och nu svamlar man om att lösa den globala ekonomiska krisen, samtidigt som man skall bekämpa klimateffekten. Bara för att sätta det i perspektiv: Den ena handen är villig att öka de globala utsläppen av klimatgaser för att slippa besväret med protesterande arbetslösa – och potentiell valförlust, medan den andra frenetiskt försöker dra ner på dessa förhatliga klimatgaser – även det för att inte stöta sig med väljare som är bekymrade över klimatutvecklingen. Det är situationen just nu.

Vad är lösningen? Lösningen är i grund och botten att låta krisen ha sin gång, samtidigt som man sätter skruvarna på alla delar av samhället för att skapa förändring. Vi måste acceptera att vi inte kan ha alla i arbete eftersom det urholkar våra gemensamma resurser. Arbetslinjen – ett politiskt makverk – måste skrotas. Transportsektorn måste ses över i syfte att konvertera till hållbar energi – och reducera behovet utav transporter i samhället. Vi måste helt enkelt göra slag i saken: Tänka lokalt och handla globalt. Jag tror många människor skulle må avsevärt bättre om man kunde bli av med de trafikproblem många måste överkomma för att ta sig till arbetet – och ofta ett arbete de skulle kunna sköta hemifrån. Man svamlar om att webben alstrar klimatutsläpp genom sin konsumtion av el, och det kan mycket väl vara sant, men om man kan utnyttja alla ytor som står uppvärmda idag utan att de används under större delen av dygnet, så är det min gissning att enbart det och de sparade transporterna skulle mer än kompensera för det.

Vi bör se till att de varor vi konsumerar i största möjliga grad kan komma från lokala källor, och att de som vi måste importera transporteras på ”grönaste” sätt. Europa kännetecknas av att långtradare skapar trafikstockningar – allt medan vi har världens bästa och mest effektiva järnvägar. Vi kan dra ner på utsläppen av fossilt CO2 – om vi vill, men det kommer att kosta. Vi måste, som nämnt, acceptera att alla inte kan stå i arbete, men få medborgarlön. Vi måste dessutom dra ner på onödig konsumtion. Vi måste försöka ”gifta ihop” det bästa av gamla dagar med det bästa av nutiden för att skapa en hållbar framtid. Det värsta är att det kommer att vara rätt så kul – för alla som ser möjligheterna som presenteras. Risken är dock att politikerna klantar till det genom att skriva ut skatter på saker som idag är obeskattade – såsom solenergi – för att betala elektriska fordons vägslitage. Jag håller dem inte för goda för att hitta på sådana idiotiska tilltag – men det är en bro vi eventuellt får korsa när, och om, vi kommer dit.

Kan vi totalt avstyra klimatförändringen? Nej, större delen av den är naturlig och går inte att stoppa. Vi kan dock avstyra den delen vi presumtivt är ansvariga för. Är det överhuvudtaget önskvärd att stoppa hela den globala uppvärmningen? Det är en bra fråga. Vi måste komma ihåg en sak: Om vi hade stannat på den klimatiska nivå vi befann oss på för ca 110 år sedan, skulle kostnaderna för uppvärmning tagit anspråk för stora delar av ekonomin hos oss som bor i Nordeuropa, och samtidigt reducerat möjligheterna för att bedriva jordbruk på något framgångsrikt sätt. Den samhälleliga utveckling – på såväl gott som ont – vi har upplevd under dessa år, skulle inte varit möjlig. Tillgången på rikliga mängder inhemskt producerat mat har gett upphov till en folkhälsa som är långt bättre idag än på slutet av 1800 talet. Det har även friat upp resurser som gjort oss förmögna att skapa ett välstånd som ingen den gången trott skulle vara möjlig. Den klimatiska utveckling som skedd de senaste 100 – 150 åren har försatt såväl Sverige som de övriga nordiska länderna i den situation vi befinner oss idag: Som topp tio bland världens rikaste länder. Det får vi inte glömma bort. En klimatisk utveckling till den motsatta extremitet, vill dock vara lika så skadlig eftersom det kan leda till att vi får ändrade nederbördsmönster som kanske är mindre än gynnsamma för lantbruk och bosättning eftersom det kan föra med sig bland andra ökade jorderosion som i sin tur och ordning kan hota infrastruktur, bostäder, affärsverksamheter och offentliga institutioner. Detta kan även göra att folkhälsan kommer under hot. På grund utav vår belägenhet kommer vi alltså vara bland dem som får ökad nederbörd, medan södra Europa, kommer att bli torrare. Mellaneuropa kommer att få dras med översvämningar och elände – såsom vi sett de senaste åren. Det är inte för inte att världens regeringar är vettskrämda. Frågan är bara: Hur mycket har våra förehavanden bidragit till situationen, och hur mycket står Moder Natur för? Jag skall inte påstå mig veta, och det är det inte så många andra som vågar göra hellre.


Vad vi vet är att den utvecklingen vi haft de senaste 60 åren har varit kontraproduktiv och förvandlat vår planet till en soptipp, och där människor lever i sopor och ohälsosamma förhållanden i områden av världen som vare sig myndigheter eller medier vill att vi skall få se – och soporna härrör från vårt leverne. Enbart flyget alstrar stora mängder matavfall, som oftare än inte hamnar på soptippar i utvecklingsländer där det gör råttorna blanka i pälsen och får dem att föröka sig i en takt som bara sådana djur är förmögna att klara av. I industriländerna tas sådana sopor hand om av professionella företag som oskadliggör dem på ett säkert sätt. Men u-länderna törs inte lagstifta lika så kaxigt som oss, och inte finns det resurser där hellre. Resultatet blir att de drunknar i rent ut sagt skit. Om klimat effekten blir så illa som det sägs, så ligger de flesta av dem pyrt till. Det finns med andra ord många goda skäl till att vi bör skapa en ny, mer uthållig ekonomi. En fråga till avslutning: Är det rimligt att somliga har flera tusen procent mer än vad de behöver för att leva drägligt, medan majoriteten av världens befolkning inte ens når 75 % behovstäckning? Fundera över det ett tag. Vem jag tänker på när jag säger flera tusen procent? Börja med alla som arbetar minimalt, men får maximalt betalt såsom industri ägare, styrelseordföranden, artister, filmskådisar, kändisadvokater med många flera som besitter personliga förmögenheter motsvarande den samlade nationalprodukten i ett utvecklingsland. Oavsett hur duktiga eller efterfrågade de än är, är det rimligt med sådan hejdlös, och enligt min uppfattning oskälig rikedom? Är det åt andra sidan rimligt att personer som arbetar nästan hela sin vakna tid, inte ens skall nå upp i 100 % behovstäckning för att leva ett drägligt liv? Är det rimligt att vi smutsar ner planeten, medan andra får tampas med och bli sjuka av den skit vi inte vill ha i vår egen bakgård?


http://www.davidairey.com/your-rubbish-their-lives/
http://www.methanetomarkets.org/landfills/landfills-bkgrd.htm

Den mest smärtsamma upptäckt jag någonsin gjort i livet, är den att samhället inte bygger på vare sig logik eller förnuft, men på primitiva instinkter som låser oss fast vid de samma maktstrukturer som rådde medan vi fortfarande var djur som levde på savannen. Ett förnuftsbaserat samhälle byggd på logiska och vetenskapligt hållbara resonemang, skulle se mycket annorlunda ut. Vi har dragit allt ut in absurdum – bara därför att vi kan och det inte finns någon där till att hejda oss. Om vi stannat på 1 ½ - 2 miljarder, och baserat våra samhällen på en uthållig utveckling, skulle alla – och jag menar ALLA – levd drägliga liv idag. Ett drägligt liv innebär att man har ro att frodas där man är, har tid med släkt och vänner och trygghet för liv och hälsa. Det leverne vi idag för med ett frenetiskt resande, högljudda fester med dånande ”djungelmusik”, shopping bara för shoppingens skuld och ett idogt springande efter framgång och ”lyckande” inom arbetslivet, tyder på att vi mår allt annat än bra. Min farsa brukade säga att den som ständigt måste ha ljud kring sig, reds sina egna tankar och känslor och känner behov av att stänga ute dem. Jag tror den gamle var inne på ett eller annat där. Kanske bör vi se på de saker som inte fordrar inköp eller kostar pengar, när vi skall förbättra våra liv? Ett gammalt ordspråk säger att de bästa sakerna i livet oftast är gratis, och visst ligger det något i det. Problemet är bara att vi inte upptäcker det som ligger rakt framför näsan på oss.
http://www.eoearth.org/article/Sustainable_development_triangle

Skrivet av Bergatorparen, 2009-05-11 04:23

Fan vilket bra inlägg ;)

Skrivet av Diana, 2009-05-11 10:48

Gratis är gott! Visst är det så, och vi behöver inte ge avkall på välfärden för att leva gott. Tyvärr har vissa individer i vårt samhälle påverkats, utan allt sunt förnuft, att välfärd är att droga sig hög, köra streetracing med bränsleslukande och bullrande suvar och trampa på sina medmänniskor så gott det går. Medi uppmuntrar det med de största rubrikerna där den trasige själen i alla fall får någon publicitet (om än så negativ, så är det i alla fall någon som bryr sig).

Det här bildpelet
http://www.webjam.com/scaniawillandlife/reflection
ger en god reflexion

Skrivet av bosselagom, 2009-05-11 10:58

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?