En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Bergatorparen

Dagens samhälle

Äntligen verkar priset på el sjunka

Taggar: energi el grön elpriser energiutveckling passivhus marknad efterfrågan elcertikat konsumtion

I Svenska Dagbladet står att läsa att prisfesten på el fortsätter – trots att vi ännu inte nått ner till de låga nivåerna vi såg för några år sedan. Dock försäkrar man att nergången kommer att fortsätta dels därför att överföringskapaciteten mellan Norge och Sverige, som för nuvarande är försämrat av anledningar som inte redovisas, dels därför att svenska kärnkraften endast går på 1/3 kapacitet. Men anledningen till att priserna sjunker är att efterfrågan gått ner till följd av lågkonjunkturerna, och dels att kraftmagasinen är välfyllda efter en nederbördsrik sommar. Det som eventuellt kunde hota denna bild vore om vi fick en torr, vit årstid.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3505431.svd

Sedan är det detta med grön el: Som jag varit inne på i tidigare jeremiader beskattas grön el lika hårt som el från ett koleldat kraftverk. Man har förvisso elcertifikaten, men dessa skall enligt det upplysta inte ha någon effekt på utbyggnadstakten. Det som behövs, är en skattereduktion på grön el och en motsvarande skattehöjning på smutsig el. Jag kan inte med min bästa/värsta vilja se att det skulle medföra någon form av konkurrensvridning – i synnerhet inte eftersom man gjort liknande på andra håll: Miljöbilar får skatterabatter, husägare som konverterar till miljövänliga värmekällor får stöd, eldningsolja beskattas med flera typer av skatter, medan pellets enbart beskattas med moms. Så varför försöker man inte få till stånd något liknande med el? Jag vet att det är fler än jag som funderar på detta. För hus under 150 kvm vore det en fördel om man enbart behövde en elpanna och inte en hel massa högteknologiska konstigheter i form av värmepumpar styrda med en datorkraft större än NASA’ s samlade sådana under månfärden 1969. Några gånger kan det som är relativt enkelt vara bättre, och ge bättre resultat än sådant som är onödigt finurligt.


En sådan skulle jag vilja ha - om elen var billigare

Man postulerar att energiförbrukningen i Sverige är för hög – men då vågar jag inte ens tänka på norrmännen som betraktar 15 000 kWh elförbrukning som normalt i en villa med ved eller fossilbränsle som huvuduppvärmning. Det vill säga att man betraktar det som normalt att förbruka 15 000 kWh i hushållsel. Nu är det ju så att Norge i alla år haft enorma kraftresurser – men ändå? I Sverige räknar vi ju hushållsel förbrukningen som normal i intervallet 4 500 – 8 000 kWh. När det gäller uppvärmningen, får övre medelklassen se till sig själv med sina pallass på 450 kvm eller mer. En normalstor villa behöver 22 500 – 25 000 kWh för att hålla en vettig inomhustemperatur vintertiden. Det går inte att försöka sno sig undan det faktum att vi behöver få fart på utbyggnaden av grön el och för att det skall ske, måste man få till stånd en fast kundbas som har en förutsägbar konsumtion som gör att man får såld den el man producerar. Det rör sig om att skapa, i första hand, mer jämlika affärsförhållanden mellan grön el och all annan el. Ingen vill betala extra för el enbart för att vara Bror eller Syster Duktig. Man måste se till att den gröna elen blir förmånligare och då måste man kunna leverera. Såsom det är, leder elcertifikaten till det motsatta av det som var syftet: De stjälper mer än de hjälper.

Det sägs att industrin kommit längre än gemene man när det gäller bruk av grön el och andra förnybara energikällor. Fattas bara. De har pressen på sig från marknaderna. Och vad mer är: Det finns ett större utbud av utrustning som hjälper dem att energioptimera. Det som präglar marknaden för sådan utrustning anpassad för villor och mindre hyresfastigheter, är en kår av installatörer som, för att säga det mycket försiktigt, håller en varierande kvalitet både när det gäller yrkesskicklighet och generell kompetens när det gäller produkterna de säljer och installerar – för att inte tala om vad beträffar yrkesstolthet. Den senare verkar vara en bristvara hos en del firmor. Jag har sedan länge slutat räkna alla de fall som redovisas på forum på webben, och i tidskrifter och på radio och TV om folk som fått stora ekonomiska problem till följd av felaktiga installationer – ofta utlösta av felinformation från säljarna. Man kan inte förvänta att ett privat hushåll har de resurser, det kunnande eller den motivation som ett industriföretag har. Kommer någon in på ett sådant företag och utför en halvdan installation, är det inte länge för företagets advokater jagar vederbörande upp i närmsta båglampa och håller honom där till han ger med sig och betalar skadestånd. I jämförelsen är detta bara en dröm för ett privat hushåll.

I den bästa av världar skulle vi alla bo i såkallade passiva hus – det vill säga hus som inte behöver mer tillförsel av energi än den som härrör från medlemmarna av hushållet, matlagningen, tvätten, belysningen och de elektriska apparaterna. Detta skulle innebära att man i ett ”normalhushåll” klarar sig med minimal tillförsel av spetsvärme kring 4 000 kWh – medan man i ett traditionellt hus skulle behöva över 20 000 kWh i uppvärmning under ett normalår. De passiva husen utgör för närvarande en försumbar del av bostadsmassan, men borde kunna bli ett intressant alternativ i åren som kommer.

http://www.passivhuscentrum.se/passivhus.html

Skrivet av Bergatorparen, 2009-09-11 04:58

Jag är dåligt insatt i hela elfrågan. Ingår i hyran här.
Svar: Tack. Får bara se det positiva. Hade jag kunnat jobba så hade jag inte fått bebissniffa idag och inte heller träffa dottern och lillkissen. Allt är relativt ;)

Skrivet av Diana, 2009-09-15 16:20

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?