En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Bergatorparen

Dagens samhälle

Tankar om händelser i tiden


… eller ”normalcy bias” som det heter på ”nysvenska”. Vad är det? Enkelt sagt är det den mekanism som gör att vi inte är benägna att tro att det värsta kan ske. Om man tittar på Maslows behovshierarki, så ser vi att behovet av trygghet är ett av de mest grundläggande – och ett av de behov som kan trigga igång de mest primitiva reaktioner vi är i besittning av. Vi kan vara hur toleranta som helst ända tills tryggheten hotas. Det är endast behovet av föda och vatten som upptar en större area inom hierarkin. Frihet har en betydligt lägre prioritet inom hierarkin. Vetskapen om detta gör att alla som konspirerar att tillskansa sig mer makt, mer pengar och högre status. Men detta vill vi inte tro: Vi är uppfostrade att tro att saker är som de presenterar sig: Att domstolarna säkerställer rättvisa, att polisväsendet säkerställer lag och ordning, att försvaret är mot yttre fiender. Vi ser på nyheterna att så inte alltid...

Skrivet av Bergatorparen, 2012-02-29

Visa hela (1 kommentar)

Nu är grisen ute ur säcken - och enligt Alex Jones är det allvarligt. Jag har själv under många år märkt mig hur goda skäl det alltid finns för att begränsa folks fri och rättigheter, medan det ALDRIG finns goda skäl för det omvända: Att UTÖKA fri och rättigheter. Ta 10 minuter ledigt och lyssna till Alex Jones. Jag befarar att han har rätt och att det här inte bara är USA, men i lika stor grad här i Svea Rike:

Skrivet av Bergatorparen, 2012-02-16

Visa hela (1 kommentar)


Jag håller kanske inte med om allt som sägs i videon. Vissa saker verkar lite "flummiga", men i stort sett är det så som jag upplever saker. Denne David Icke - "Icke", sade Micke. Han kör med hokus pokus om att vi lever i en trance som styrs från "öljensar" (aliens/reptilians) inuti Månen - som alltså skall vara en urgröpt himlakropp som använts för att skapa kataklysm på Jorden. Någon måste ha glömt att ta sin medicin - eller glömt kvar den när de rymde från hispan.

Jag återkommer med mer om David Icke, och Vaken rörelsen ty jag uppfattar de som det omvända av vad de säger att de är. Något stämmer inte i världen, men hokus pokus lär inte upphäva det.

Skrivet av Bergatorparen, 2012-02-07

Visa hela (2 kommentarer)


Skrivet av Bergatorparen, 2012-01-20

Visa hela (1 kommentar)

Hur ofta har du inte fått denna respons när du i samtal med människor påpekat att något måste vara fel – ja rentav så att någon uppsåtligt gjort saker sämre för att tjäna mer pengar? Jo, jag tänkte nog det: ”Hear no evil, see no evil” är de flesta människors hushållsdevis – men tyvärr är konspirationer mer prevalenta än det lala folket vill inse. I den dokumentär som följer längre ned på sidan, och som sändes av norska statskanalen NRK2, får vi se bevis på att det faktiskt har pågått och fortfarande pågår konspirationer syftande till att hålla oss fångna i ett, både för den enskilde och för planeten, ohållbart konsumtionsbeteende. Okej, så jag är en svavelpredikant som sitter ute på vischan och spyr galla över saker som jag anser vara fel, men vad annat kan jag göra? Om alla som såg saker som är fel började knipa käft, skulle det innebära att de som har resurserna att sätta dagordningen skulle få göra det i fred därför att de som är beroende av dem för...

Skrivet av Bergatorparen, 2012-01-08

Visa hela (1 kommentar)

... konspirationsfakta? Ett av skälen till att jag varit så lite produktiv på senare tid, är att jag är lite trött på folks "hahaha" reaktion på saker som visar att det faktiskt sker saker som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Ta 14 minuter och kolla in den här rapporten från Corbet. Jag kan inte gå i borgen för hans trovärdighet, men jag kan gå i borgen för att det som framkommer här, överensstämmer med verkliga, historiska fakta. I en diktatur kan eliten ålägga folk att stödja regimen, i en demokrati måste folket stödja regimen för att denne skall ha legitimitet, medan i en demokratur såsom Sverige och USA använder man medvetet omskrivningar, manipulationer och rena lögner för att främja folkligt stöd för en politik som är både oetisk och gravt omoralisk.


Skrivet av Bergatorparen, 2012-01-04

Visa hela (1 kommentar)

... västanvind med Chet Atkins från albumet In Suid-Afrika. Med risk för att låta gammal och mossig: Det var den gången man kunde musik:


- och ja: Idag är väl detta ett exempel på hur politiskt inkorrekta man var kring början på 1960 talet. Det värsta är: Musiken är fin, så jag skiter högaktningsfullt i att denna skiva utkom i Landet Apartheid.

Skrivet av Bergatorparen, 2011-12-29

Visa hela (0 kommentarer)

Det kanske lite ovanliga är att hon föddes strax söder om Island. Vad behövs för att skapa en storm som Dagmar? Den viktigaste råvaran är energi, och då lämpligen i form av varmt havsvatten. Det är så de stormar bildas som vart ända år förvandlar delar av USA’ s ostkust till en ända stor soptipp och påför amerikanska samhället enorma kostnader, både till återuppbyggnad och till produktionsbortfall. Jordens klimatsystem består inte enbart av atmosfäriska komponenter, men även vattenburna sådana, och den såkallade termohalina cirkulationen är en av de viktigaste klimatfaktorerna eftersom den har samma funktion som radiatorkretsen i en byggnad. De stora oceanerna fungerar som kombinerade solfångare, ackumulatortankar och cirkulationspumpar. Men det finns flera problem – sett från mänsklig synvinkel: När man fraktar värme från ett ställe till ett annat, så vill man få varma zoner där vattnet träffar på hinder i den...

Skrivet av Bergatorparen, 2011-12-26

Visa hela (0 kommentarer)