En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

The Darkest Blog of all

IT och Lärande 1-10p: Uppgift 2.4

Som en del i att jag för närvarande läser kursen "IT och Lärande: Webbdesign och Nätbaserat Lärande 1-10p" på distans vid Umeå Universitet, har jag fått i uppgift att läsa och kommentera Inga-Maj Hällstens artikel, The Paradox of Inform@tion Technology in Primary Schools: E-learning is new but gender patterns are old..

I artikeln ses IT som ett maskulint objekt, där killar är värdar och tjejer är gäster. Orsaken till detta är att pojkar förutsätts vara mer intresserade av teknologi. Som pojke antas man veta hur en dator fungerar, och om man inte gör det förväntas man klura ut detta på egen hand. Som flicka har man inte några sådana krav på sig och därför anses det inte heller konstigt att fråga om man har problem med något. Detta förhållande gäller naturligtvis inte bara för datorer, utan handlar egentligen om all slags teknologi. Pojkar förutsätts, av hävd och tradition/genetiska förutsättningar (beroende på vem du frågar) vara mer intresserade av teknik än flickor. Mycket må ha hänt de senaste decennierna och visst har vi i Sverige varit duktiga på att ta könsfrågan på största allvar, men gamla mönster är svåra att bryta, och det är följaktligen fortfarande fler bilintresserade killar än tjejer, fler killar som går traditionellt maskulina gymnasieprogram såsom Industri, Bygg och Fordon etc. Jag tror att det kan dröja länge innan vi kommer till det att intressen och kunskaper börjar ligga på ren individnivå.

Nästa diskussionsfråga rörande artikeln handlar om mätningar av antalet skolor med IT-uppkoppling och datortätheten i ett land, och vilka slutsatser man kan dra av detta.
Självklart kan en internationell mätning av antalet skolor med Internetuppkoppling/antalet elever per dator i en skola ge en fingervisning om hur väl man lyckats med att integrera informationstekniken i undervisningen. Dock ska man vara försiktig med att dra ett likhetstecken mellan antalet datorer och graden av kvalitativ datoranvändning. För även om en skola med en hög andel datorer per elev har större möjligheter att använda sig av IKT, säger detta ingenting om hur väl datorerna används. Utnyttjandet av tillgängliga resurser är naturligtvis viktigare än mängden resurser i sig - som exempel kan nämnas att den finska militärbudgeten är ca hälften så stor som den svenska, trots att armén på andra sidan Bottenviken är ungefär dubbelt så stor och stridsduglig som vår egen.
Egna erfarenheter säger mig dock att ett lågt antal datorer per elev, åtminstone sett över ett snitt av jämförbara skolor, borde leda till en skev könsfördelning ifråga användandet av maskinerna. På samma sätt som kvinnor drabbas hårdare än män i tider av svält blir killarna vinnarna när datorresurserna är knappa, eftersom de är utrustade med större armbågar och som tidigare nämnts, förutsätts vara mer intresserade av datortekniken.

I artikeln görs också en fallstudie av fyra lärare; två kvinnor, två män. Samtliga är i åldersgruppen 50-60 år gamla och arbetar på en låg/mellanstadieskola i ett medelstort norrländskt samhälle. Samtliga använder sig av IT i sin undervisning, dock började männen med detta tidigare då de själva anser sig "mer intresserade av teknik", och de använder också IT i större utsträckning i sitt privata liv. Meningen är alltså att jag ska jämföra mig själv med dessa lärare. Jag hör nog, precis som lärarna i artikeln beskriver det, till "generationen som fick det mesta gratis". Trots allt har datorer och Internet i stort sett alltid varit en naturlig del av mitt liv. Därmed inte sagt att min kompetens gällande datoranvändandet i skolan är bättre för det - trots allt har jag aldrig själv arbetat som lärare, och därför borde jag inte heller jämföra mig med folk som har så många års erfarenhet!

Själv tror jag definitivt att man som lärare på gymnasiet och för all del grundskolan kan ha fördel av att skapa kurshemsidor, precis som man ofta gör på universitet och högskolor. Där skulle eleverna kunna gå in och se vad som händer på kursen, när nästa prov är, kanske till och med få göra diverse övningar i det ämne sidan tillägnats, läsa artiklar etc. Vilket naturligtvis innebär att man som lärare måste ha kunskap i hur man skapar hemsidor och underhåller dom. Där skulle det naturligtvis kunna finnas utrymme för en lärarblog eleverna kan få läsa, däremot tror jag att ett forum (företrädesvis phpBB, eftersom jag kan det bäst) vore en bättre kanal för lärare och elever att förmedla information och åsikter.

Skrivet av Dark_Elf, 2007-02-23 14:02

Kommentar till Patrik 1. Johanssons inlägg av uppgiften 2.4

Jag valde medvetet att kommentera en killes inlägg i denna jämställdhetsfråga och då blev Patrik 1. Johansson den utvalde.

Du inleder ditt inlägg intressant med att enkelt beskriva hur en pojke antas veta hur en dator fungerar och om han inte gör det, förväntas han klura ut detta på egen hand medan en flicka inte har sådana krav på sig och därför anses det inte konstigt för flickor att fråga vid problem. Vidare berättar du att det gäller all sorts teknologi av bl.a. tradition eller möjligen genetiska förutsättningar (beroende på vem du frågar). Du beskriver det här så enkelt att jag håller med om allt du säger, så här är det såklart!

Nästa diskussionsfråga handlar om när internationella mätningar analyserar i vilken omfattning IT används. I utbildning används antalet skolor med Internetuppkoppling i ett land som ett mått på detta. Även antalet elever per dator i en skola används.
Här håller jag med om att en sådan undersökning bara kan ge en fingervisning om hur väl man lyckats med att integrera IKT i undervisningen men det säger ingenting om kvaliteten av användandet. Vid lågt antal datorer per elev, nämner du, att det bör leda till en skev könsfördelning, där tjejerna drabbas negativt, då killar, som du själv säger, är utrustade med större armbågar och större intresse för datortekniken. Tyvärr stämmer nog detta då alla undersökningar pekar på att så är fallet.

Du anser dig själv tillhöra ”generationen som fick det mesta gratis” när det gäller användandet av datorer och vill inte kommentera fallstudien om de fyra lärarna i 50-60 års åldern, som har varit ”tvungna” att lära sig använda datorer i ett senare skede av livet. Intressant och det får mig att fundera på om det beror på att du har svårt för att sätta dig in i hur det kan vara eftersom det har varit så naturligt för dig eller om det är för att du inte vill jämföra dig med lärare som har så många års erfarenhet.

Du har flera idéer hur man kan använda sig av kunskap om att göra hemsidor i skolorna och undervisning, både som elev och lärare. Mycket intressant!

Skrivet av Cristina Anelli, 2007-03-13 12:43

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?