En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Grottis

Grottis blogg

Stankar om religion och filosofi m.m.

Det är ett par punkter jag skulle vilja lyfta fram vad gäller debatten om den terrorism som utförs av den islamistiska och muslimska terrorismen i Allahs namn.

De palestinska självmordsbombarna utför inte sina terrordåd för att sprida islam. De attackerar Israel i syfte att stoppa Israels ockupation av palestinskt territorium och få till stånd en palestinsk stat. Deras motiv är alltså politiska.

De islamistiska terroristerna som attackerar USA med terrormetoder gör det inte för att sprida islam. De attackerar USA därför att de vill att USA politiskt skall lämna Mellanöstern i fred, därför att de vill att den amerikanska militären där skall dras bort, därför att USA:s krig i Irak har orsakat omkring en miljon människors död och därför att USA hårdnackat stöder Israels ockupationspolitik. Deras motiv är alltså politiska.

Slutsats: Den islamistiska terrorismens verkliga orsaker är av politisk natur. Religionen islam är i det sammanhanget bara utsmyckning, propaganda och...

Skrivet av Grottis, 2006-10-02

Visa hela (0 kommentarer)

Det uppstår lätt begreppsförvirring när man diskuterar islam, islamism och militant islamism. De följande definitionerna är ett försök att skänka större klarhet.

  • islam = benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift
  • muslim = utövare av islam
  • islamism = benämning på en uppfattning av islam som allomfattande politisk ideologi
  • islamist = anhängare av islamism
  • militant islamist = islamist som tar till våld, terror eller andra militär medel för att uppnå politiska syften

G.

Skrivet av Grottis, 2006-10-02

Visa hela (0 kommentarer)

Trots att jag är ateist, tycker jag att Bibelns psalm 23 är rätt fin, särskilt i modern engelsk översättning:

The Lord is my shepherd, I shall not want.
He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside still waters; he restores my soul.
He leads me in right paths for his name’s sake.
Even though I walk through the darkest valley,
I fear no evil, for you are with me;
Your rod and staff, they comfort me.
You prepare a table before me, in the presence of my enemies,
You anoint my head with oil; my cup overflows.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life
And I shall dwell in the house of the Lord forever.

Skrivet av Grottis, 2006-10-02

Visa hela (0 kommentarer)

Svar: Därför att gudarna inte vill döda några människor.

Fråga: Men varför hindrar inte gudarna isåfall människorna från att döda varandra?

Svar: Därför att gudarna skapat människan med en fullkomligt fri vilja. Hon är fri att välja det onda eller det goda. Det förra leder till en bättre återfödelse/nirvana/paradiset, det senare till en sämre återfödelse, t.ex. som ett djur, eller till eviga straff i helvetet.

Skrivet av Grottis, 2006-10-02

Visa hela (0 kommentarer)

Att de abrahamitiska religionerna skulle bygga på förtryck tror jag är fel. Det finns faktiskt fog för att påstå att islam, judendom och kristendom alla bygger på kärlek. T.ex är det främsta budet inom judendomen att man både skall älska Herren Gud och älska sin nästa som sig själv.

Däremot är det nog sant att religioner ofta används för att rättfärdiga förtryck. Det hinduiska kastsystemet är ett exempel på ett förtryckande socialt system som berättigas utifrån religiösa föreställningar.

Skrivet av Grottis, 2006-10-02

Visa hela (2 kommentarer)

"Det är ockupationen, inte fundamentalismen."

Terroristexperten Robert Pape, professor vid Chicago universitet, USA, har kommit med en ny bok Dying to Win -- The Logic of Suicide Terrorism där han går igenom alla självmordsattacker mellan 1980 och början av 2000-talet. I en intervju i The American Conservative berättar han bl.a. följande om sina fynd och slutsatser:

"Islamic fundamentalism is not as closely associated with suicide terrorism as many people think. The world leader in suicide terrorism is a group that you may not be familiar with: the Tamil Tigers in Sri Lanka.
/.../
The central fact is that overwhelmingly suicide-terrorist attacks are not driven by religion as much as they are by a clear strategic objective: to compel modern democracies to withdraw military forces from the territory that the terrorists view as their homeland. From Lebanon to Sri Lanka to Chechnya to Kashmir to the West Bank, every major suicide-terrorist campaign—over 95 percent of all the...

Skrivet av Grottis, 2006-10-02

Visa hela (0 kommentarer)

Det finns en passage i Paulus Romarbrev som i alla tider använts av kristna styrande för att hålla befolkningen i Herrans tukt och förmaning. Jag tänker på följande:

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom.

De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.

De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.

Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i...

Skrivet av Grottis, 2006-09-28

Visa hela (0 kommentarer)

Efter att ha läst en rad webbforum och deltagit i flera debatter tycker jag mig kunna skönja en tendens till etnocentrism på båda sidorna i många debatter. Vad är då etnocentrism i fråga om religion? I det följande skall jag kortfattat försöka förklara begreppet, och jag kommer då att behandla religion sammanbuntat med kultur, eftersom det inte alltid är så lätt att skilja dem åt eller lösgöra dem från varandra. Med en sammanfattande term fattar jag kultur och religion som ett enda religio-kulturellt fenomen.

Etnocentrism i religionen är benägenheten att betrakta verkligheten ur den egna religionens och kulturens synvinkel. Den egna religio-kulturella gruppen bildar centrum i tillvaron och utgör därmed den måttstock mot vilken alla andra grupper bedöms. Ofta innebär etnocentrism tron att den egna religio-kulturella gruppen är viktigast och/eller att somliga eller alla egenskaper hos den egna religionen och kulturen är äverlägsna dem hos andra gupper. Med en etnocentrisk...

Skrivet av Grottis, 2006-09-28

Visa hela (0 kommentarer)