En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Odhners bloggis

Torsdagsgruppen uppgift 4 V. 44

Hello!

Ni har ju alla i torsdagsgruppen fått ett häfte om "Läsning bakom ögonen" som ni skulle läsa igenom och diskutera med er kopis i gruppen. Har du inte häftet- Fixa! Kopiera eller låna av en gruppkompis. Vänta inte på att jag ska ge dig ett nytt då kommer du att halka efter.

Det jag ville att du skulle göra när du läste/diskuterade häftet var ju att ni skulle komma fram till: Vad det handlar om, hur författaren visar det, och vilka exempel författaren tar upp. Diskutera hur du uppfattade saker och ting med din gruppkompis framförallt olikheter.

Uppgiften sen är att på din kammare blogga svaren på nedanstående frågor utifrån den diskussion som du & kompisen hade.

Uppgift 4

1. Tyckte ni i allmänhet att det var lätt eller svårt att förstå häftet?
-Vad var lätt? / Vad var svårt?

2. Vad kom ni fram till var författarens huvudpoäng i häftet?
- I vilket stycke/avsnitt beskrivs det?

3. Ge exempel på ett citat från häftet som du tycker sammanfattar huvudpoängen/huvudtemat i häftet. - Morivera ditt val.

4. Vilka exempel har författaren om läsning bakom ögonen?

5. När kan man enligt författaren få "tunnelseende"?
- Vad kan man göra åt det?

6. Vad tycker du författaren verkar ha för inställning till läsning i allmänhet?
-Håller du med? Varför/Varför inte?

7.
Övriga spontana kommentarer eller inlägg som har med detta att göra. (Valfritt)

Det vore kanoners om ni kunde ha denna uppgift så pass klar så du har något att prata om till lektionen torsdagen den 9/11

Ha're gôtt!
/Mårten

Skrivet av Odhner, 2006-11-01 12:44

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?