En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

allans-bredsidas bloggis

vBlogg 1 2006

Salig Dumbom
"En hans finans plan väl förtjenar
att nämnas för sin nyhets skuld
Den lyder så : Ju mer man länar,
dess mer man sätter sig i skuld."

Så skrev skalden Kellgren i dikten om Salig Dumboms leverne för över 200 år sedan.
För denna berömda litterära gestalt hade han en förebild som hette Enebom. Även den
samtida skalden Leopold har skrivit om honom, bl.a. följande:
"Per Enebom, du liknar nog
den skeppare på skutan
av vilken åskan huvút slog
men seglade sén utan."

Det fanns tydligen gott om folk som kunde fungera som förebilder för olika syften och
avsikter. Men, vi är inte helt utan sådana idag heller. Om de två nämnda skalderna levat
och verkat idag skulle dom säkert haft utbyte av att umgås med vårt märkvärdiga finanskommu-
nalråd Ulf Kristersson, en inbiten och konservativ moderat. Förnamnet är en lätt moderni-
sering av Ulv, den gammalnordiska benämningen på den hänsynslösa och farliga vargen.
Jag tänker här och i en...

Skrivet av allans-bredsida, 2006-08-31

Visa hela (0 kommentarer)

Moderaterna har gett ut en liten broschyr, med snygg och strikt layout, som bär fram
budskapet att "Sverige behöver ett nytt arbetarparti". En annan skrift i samma snitt
talar om att "Sverige har fått ett nytt arbetarparti"

Den första uttrycker en åsikt, som i sig är varken lögn eller sanning. Det är bara någon
som tycker så. Den andra däremot gör anspråk på att informera om ett sakligt för-
hållande. Då har man anledning fråga, är det verkligen så? Har svensk demokrati be-
rikats med ett nytt arbetarparti?

Jag tycker för min del att det är ljug. "Nya moderaterna" och "Moderata arbetarpartiet".
är i verkligheten ingenting annat än den gamla högern. Ett parti som slår vakt om de be-
suttnas intressen och säger att andras olyckor och tillkortakommanden är deras eget fel.
De representerar i verkligheten en knapp tredjedel av befolkningen som rått och hänsyns-
löst med alla medel söker hålla nere de två tredjedelarna. Men mindre av en tredjedel av
rösterna i...

Skrivet av allans-bredsida, 2006-08-29

Visa hela (0 kommentarer)