En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

anderzons bloggis

Uppgift 2 (Litteraturprojekt i Svenska A)

Liknelser respektive skillnader
När man jämför min fiktiva fortsättning med den faktiska fortsättningen kan man faktiskt hitta en del liknelser liksom skillnader.
I den faktiska fortsättningen kommer det en Tv4-reporter till Danderyds sjukhus som har i avsikt att få svar på några frågor angående Davids frus uppvaknande. David vägrar att svara på några frågor utan börjar istället prata om det svenska fotbollslandslaget. Han menade på att det var meningslöst att prata med reportern på grund av att han befann sig i den ljusa världen, dit de lyckliga och oberörda tillhörde. Han själv tillhörde den mörka och olyckliga världen. Reportern vet alltså inte hur David har det och vilka känslor som är inblandade i situationen och David ser därför ingen mening med att prata med honom.
Om man här jämför den faktiska fortsättningen med min fiktiva fortsättning ser man genast att den stora liknelsen är att en reporter kommer till sjukhuset och vill ha svar från David om hans frus uppvaknande. Därefter kommer även den stora skillnaden, nämligen att han i den faktiska texten väljer att inte svara på frågorna medan han i min fortsättning väljer att göra det.

I den resterande delen av "avsnittet" handlar det om två andra personer vid namn Flora och Elvy. Jag kunde även här hitta en liknelse mellan min fortsättning och den riktiga fortsättningen. Elvy och Flora påstår nämligen vid ett flertal tillfällen att förklaringen till de dödas uppstigande är att den yttersta dagen och jordens undergång är kommen. I min text var jag likaså inne på Domedagen och jordens undergång som en förklaring på de dödas uppvaknande.

När jag skrev min fiktiva fortsättning satte jag mig in i situationen och funderade kring de dödas uppvaknande och hur jag själv skulle reagera. Jag funderade även kring hur medierna och hela samhället skulle förklara den mystiska händelsen med de dödas uppståndelse. Min hjärna gick på högvarv några sekunder tills jag kom fram till att den mest sannolika förklaringen skulle bli Domedagen. Parallellen mellan de dödas uppståndelse och Domedagen hittade jag rätt snabbt på grund av att vi i skolan just har avslutat en intensivvecka i Religion A. Där pratade vi en del om den yttersta dagen då alla döda kommer att återuppstå.

Skrivet av anderzon, 2007-03-30 19:39

Du gör intressanta och relevanta reflektioner i din text och jag tycker det är roligt att du var inne på liknande spår som den faktiska texten. Mycket bra!

/Carim

Skrivet av cecilia, 2007-04-23 17:16

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?