En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Oftast får vi rådet att meditera, ta det lugnt eller fokusera på mindfulness. lev i nuet! Ja, vi gör allt vi kan för att avbryta snurrande tankar, stress, ångest och oro.
Och mina reflektioner är dessa:
I mindfulness fokuserar jag exempelvis på min andning och en kroppsdel i taget, och det är en alldeles utmärkt metod. Eller så tar jag ett skogsbad. Men hur gör jag då jag måste leva i nuet? Det är ok att jag bör ”fånga dagen” eftersom jag egentligen inte vet något om morgondagen. Om jag övar mig i att fokusera på tiden som något som hela tiden bara kommer till mig i stället för något som (hela tiden) bara försvinner, då kanske det sker något undermedvetet. Tiden är generös. Den har en givmildhet som jag inte kan värja mig mot och den har en sällsynt förmåga att locka fram glädje.

Läst tips; Nu-flödet
Vad är det då vi lever i och som vi är bundna att leva i om vi inte ska leva i nuet? Jo, i ett ständigt nu-flöde. Djupast handlar det om att tiden är...

Skrivet av bosselagom, 2019-11-09

Visa hela (0 kommentarer)

Det finns ”-ismer” som är en andlig bristsjukdom!
Religion är en samling dogmer människan satt upp, och som vissa människor säger att du ska lyda. Religioner skapar ismer på gott och ont. Andlighet är en helt annan sak; det är förhållandet du har till vad som, eller vem som, är av betydelse i ditt liv. I Sverige, och ett fåtal andra länder, anses man annorlunda (konstig) om man ”tror” på någonting (-tror gör man i Kyrkan) – i de flesta andra länder är det tvärt om. Men i grunden är det inte så ….. om vi bara låter missförståndet förklaras! Andlighet är frågan om livets mening. De existentiella frågorna vad, varför och hur (projektinriktat; var när hur)..... Människors dogmer gör det svårt för samhället. Nu finns det olika nätverk, bl.a. Goda grannar, Relief Service och World Vision, som har målet att göra det enklare.
Ha förhoppning och agera!

Skrivet av bosselagom, 2019-08-23

Visa hela (0 kommentarer)

Fint väder idag, det blir bättre eller sämre imorgon? Vissa dem blandar och ger! Resultatet blir mer social gemenskap eller större ekonomiska inkomster. Men att förändra klimatet, kan vi titta i stjärnorna efter……

Klimatvariationer med istider och varma perioder såsom romartid, fimbulvintern år 536, vikingatiden, värmeperioder omkring år 1000, pest o kolera-tider på 13 och 1700-talet, industrialismen, teknikåldern och år med missväxt är naturliga händelser, varav vissa är intersubjektivt påverkade.
Pest och kolera har man lyckats reducera med hjälp av kunskap, liksom att vetenskapen har blivit mer relevant för mänsklighetens utveckling.

Men klimat är inte väder. Klimatförändringar är långsamma och naturliga och mäts över längre perioder med varierande väder inom perioderna utan att klimatet ändrats. Klimatvariationer med istider och varma perioder är naturliga händelser, där vi får anpassa oss. Klimat kan inte lagstiftas.
Vårt klimat tycks styras av solens...

Skrivet av bosselagom, 2019-02-04

Visa hela (0 kommentarer)

Jordan B Peterson har satt upp en del livsregler; Här är dessa uppdaterade i en mer positiv version (har utelämnat "nej" och "inte"). En del regler är konkret tydliga, andra är otydligare och behöver en liknelse för att förstå. En del är förnuftiga medan andra är förnumstiga (Vad media säger om Jordan? Han är självmedveten och lärdomshögfärdig, en förnumstig besserwisser och politisk vindflöjel). En del råd gör gott i medvetandet medan andra kanske gör ont - livet är sådant!

Säg sanningen (- i alla fall - ljug "inte").
Var uppmärksam.
Var ociviliserad på ett ödmjuk sätt.
Var tydlig i ditt sätt att tala.
Uppmuntra det bästa hos människan.
Undvik saker du hatar.
Mobbare måste stoppas omedelbart.
Bra gjort är meningsfullt.
Var tacksam i samband med ditt lidande.
Klä dig som den person du vill vara.
Underhåll dina kontakter med folk.
Göm inte oönskade saker i dimman. Rensa ditt medvetande från oönskade saker.
Förvandla "inte" din fru till piga. Var...

Skrivet av bosselagom, 2018-11-26

Visa hela (0 kommentarer)

Jorden med evolution, revolutioner och utveckling. Vad styr oss mer än luft, vatten, sol och jord? Man kan se ett misslyckande i Sapiens utvecklingen och en del vetenskap strävar efter människans personlighet som den var för 4000 år sedan. Vad styrde jordbruksrevolutionen? Kan den ha påverkat evolutionen.

Vad är det som enar mänskligheten? Imperier! Religion? och Pengar?
Den multietniska eliten styr det globala imperiet, som i första hand kommer att samla sig kring jordens klimat. Det gemensamma intresset och grunden till kultur kommer då att bli beroende av miljöpolitik, mänskliga skyldigheter och rättigheter samt ekonomisk politik styrt av internationella rättsystem och multinationella företag inklusive icke-statliga-organisationer, NGO-er.
Traditionellt enande har varit religion, pengar och imperier. Tekniken har mer kommit att ersätta det traditionella enandet.
Individen behöver, och är beroende av andlig ”tro”. Men eftersom religionen oftast blir källan till...

Skrivet av bosselagom, 2018-01-07

Visa hela (0 kommentarer)

Afghanistan har sedan 15 år ett krig som saknar folkrättsligt stöd och det finns inget FN-mandat (precis som fallet var när USA och Storbritannien startade bombkriget 2001 utan klart FN-mandat). 50 svenska soldater har inga blå baskrar utan bär Nato-hjälmar.
Den svenska regeringen hänvisar till att man är inbjuden av regeringen i Kabul. Men en inbjudan till intervention är olaglig om en regering saknar kontroll över stora delar av territoriet. Idag har regeringen i Kabul kontroll över endast hälften av landet. Det är ett brott mot folkrätten att utländska trupper går in i ett pågående inbördeskrig och försöker avgöra hur landet skall styras.
Som militärt alliansfritt land borde Sverige hålla på folkrättens principer. Ett fortsatt deltagande i Afghanistankriget riskerar att undergräva både tilltron till och respekten för vår alliansfrihet och till folkrätten.
De barn som växer upp i Afghanistan i dag har precis som sina föräldrar bara upplevt krig i hela sina liv....

Skrivet av bosselagom, 2017-11-13

Visa hela (0 kommentarer)

Låt satsade kostnader för afghanska ungdomar komma till nytta i biståndet.

För att säkerställa återvändandet för de ”afghanska” ungdomarna, som idag utvisas från Europa till en högst osäker framtid, inled en förberedande relevant utbildning för återvändandet. Ett stort antal studiemotiverade ungdomar genomför idag språkutbildning, inkluderande grundskolans utbildningsämnen, samtidigt som de har erhållit en stor insikt i demokrati och mänskliga skyldigheter och rättigheter
Starta Engelska skolan-form för utbildning av, i Europa uppehållande, afghanska ungdomar i åldern 16 – 21 år. Parallellt startar motsvarande utbildning i Afghanistan för ungdomar i åldern 20 – 26 år. Ett bistånd, som är ett tryggt och säkert internat direkt vid återkomsten till Afghanistan. UN-förband säkerställer tryggheten avseende sabotage o.dyl.
Genomför pilotprojekt, i närtid, för att utveckla förslagen. Det finns ett stort antal studiemotiverade ungdomar som Migrationsverket är...

Skrivet av bosselagom, 2017-10-31

Visa hela (0 kommentarer)

Individuellt och personligt ledarskap

Reflextioner om ett antal olika livsområden;
Mentala, Etiska, Fysiska, Familjens, Ekonomiska och Sociala.

De följande 6 anteckningarna handlar om begrepp och frågor om dina personliga livsområden och din personliga ledarskap.

Och i anteckningarna och kommentarsfälten;att ta ut sin riktning inom viktiga livsområden. Fundera kring vilken riktning du vill ha inom områden i livet som många tycker är viktiga.

Frågor:
1. Hur viktigt är området för mig? Gör en skattning mellan 0 och 5.
2. Hur skulle jag vilja att det såg ut inom området?
Ställ dig frågorna; vad inom området är viktigt för mig och varför? Hur vill jag ha det inom det här området? Vilken sorts person vill jag vara inom det här området? Hur vill jag vara och vad vill jag stå för?
Om inga hinder fanns, vad skulle jag då sträva efter? Svaret på frågorna kan formuleras som ”livsvärden”.
3. Hur väl lyckas jag...

Skrivet av bosselagom, 2017-05-20

Visa hela (5 kommentarer)