En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Glädjeskutt

Taggar: personligt ledarskap vardagsmakt, Glädje, vällust, mening,

Tanken att det som gör livet värt att leva måste återskapas utanför samhällets regelverk, och den förutsätter en outsinlig kreativitet.
Vi lever i ett samhälle som har gjort det möjligt för oss att leva som fria, kännande individer. Vi lever i en löftesrik och komplicerad period och där klansamhället bör hålla sig kvar i historien. Trenden i samhället är en alltmer tilltagande jakt på att få det bra för egen räkning. Men minst lika viktigt för oss är att känna ansvar för andra och vår omvärld. Då man fokuserar på frågan om livets mening kan man likväl fokusera på vad som gör oss lyckliga eller på vad moralen kräver av oss (som också är ett begrepp för livsmening).
Det mest meningsfulla livet kan faktiskt vara ett liv som är både moraliskt och lyckligt på en och samma gång; då kanske vi också kan trivas på riktigt.
För att behålla trivseln krävs en viss form av vantrivsel i ordningen. Vi får till viss del accepterar att leva i en värld som är ett provisorium: inget är definitivt, inget kan motiveras på djupet, inga metafysiska frågor kan få ett svar. Så länge det råder ett samförstånd om att detta provisoriska tillstånd är att föredra kommer det att fungera bra. Ett sådant samhälle kan bli betydligt mer fritt och kreativt än ett samhälle byggt på auktoritära principer, men i centrum har det, trots allt, en bubbla av tomhet, som allt för lätt kan fyllas med ideologier som avskyr denna provisoriska frihet. Historien passar utmärkt i rollen som något att definiera sig mot; frigörelsen från det förra sekelskiftets spökauktoritära värderingar (vilket också har sin grund i det första millenium, då politik och religion hade makten tillsammans). Repetition av dessa ritualer, som är mer än kunskapens moder, gör att vi blir allt duktigare på att sympatisera med rätt sida i det förflutnas konflikter, men också allt sämre förberedda på att hantera de svårigheter vi kommer att möta; till detta krävs glädje i vardagen.
Vi är målinriktade varelser, gjorda för aktivitet. Och aktiviteter finns det! Goda nära relationer, vänskap, kärlek, arbete (eller en meningsfull sysselsättning) och en socialt och fysiskt aktiv fritid har en storeffekt för välbefinnande. Vi riktar i högre grad vår uppmärksamhet på annat än oss själva, upplever sinnesfrid och får en mer positiv syn på andra. Därmed stärks vår känsla av samhörighet och mening. En stor bov är reklamindustrin, eftersom dess uppgift är att göra oss missnöjda med det vi har och det vi är, som vi bör granska med stor moral.
Viktigt för meningsfullheten är också att vi har ett centralt livsmål, något vi brinner för, och att vi ingår i ett större sammanhang. Kampen mot fattigdom och förtryck, för en bättre miljö och för djurens välfärd är meningsfullheter. Vårt liv måste hänga ihop för oss på ett begripligt sätt, ha en röd tråd som gör att vi ser helheten. Den stora skiljelinjen går mellan målet att gynna sig själv och målet att gynna andra.

(skall bli intressant att se vad man får ut av det här (kanske ändå mer ihop med alla mina andra sammanfattningar) då man någon gång i framtiden får för sig att nysta upp de här hopslingrade meningarna.)(;

Skrivet av bosselagom, 2010-05-02 11:12

Jag tycker att du skriver intressant och håller med om att vissa strukturer ska stanna i den historien den blivit förvisad till.

Skrivet av Diana, 2010-05-02 15:20

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?