En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Kreativ olikhet

Taggar: rättsstat demokrati ateist ondska andlighet

En ateist söker andligheten i verkligheten (eller? Hur beskriver en ateist andligheten?), ett svårt och onaturligt sökande (måste ständigt överbevisa det onaturliga). Den ”vanlige” lagom människan är lite mer lättjefull och låter sig lockas med i sagornas värld då det andliga livsområdet behöver det. Den troende är då lite olik, kanske otrygg, som gärna flyr från verkligheten då man känner motstånd. Den djupt troende (fanatiker e.dyl.) har oftast fastnat i det overkliga, och utgör en stor fara för omvärlden då denne försöker att bevisa och lära ut sin andlighet.
De troende, låtsastroende och ateister, liksom den kreativa skillnaden mellan män och kvinnor, berika tillvaron. Men fanatiker utgör ett stort hot mot mänskligheten. Och en ny form av psykopater framträder mer och mer i dag, kanske en ateist som med egenmakt utför terrorhandlingar (utan egentligt syfte och bara för sin egen skull). Dessa utgör till och med ett större hot än maktmissbrukarna och det falska ekonomiska systemet.
Det är allas vår skyldighet att motverka fanatiker och uppkomsten av dessa. Visserligen skapar alla dessa terrorhandlingar en ökad insikt för rättsstaten och demokratiens nödvändighet för den ”vanlige” människan, men det måste tydliggöras betydligt mer då förberedelser till handlingar som dödar oskyldiga människor pågår! Ett förslag, som tidigare nämnts, och som tycks mer civiliserat än dödsstraff, är kemisk kastrering.

Skrivet av bosselagom, 2012-07-23 17:16

Jag är ateist - det innebär för min del endast att jag avvisar tanken om en guddom som skulle ha skapat allt med siit "allmaktsord". Jag började tidigt fundera över vad denna killen Gud gjorde: Han skulle vara presumtivt allsmäktig, men rådde inte på sin egen skapelse. Han skulle vara presumtivt perfekt, men allt han skapade var imperfekt. En allsmäktig fader som beter sig som en fyraåring med kärnvapen? Nej, tack!

Fanatiker är utan undantag psykopater därför att fanatism avvisas av en normalt utvecklat fungerande hjärna. Psykopater präglas av, i tillägg till avsaknaden av etik, moral och empati, av bristande estetiska förmågor. De skall alltid ta allt till dess yttersta gräns. Det hela beror på en ofärdig hjärna - och DET finns än så länge ingen bot för.

Jag tror, att man borde riva fängelserna, och ersätta dem med sjukhus: De som begår brott därför att de inte vet vad de gör, är mentalt sjuka och behöver psykiatrisk vård. Psykopater är egentligen inte människor till annat än utseendet. Där måste man göra samma bedömning som för en hund eller ett annat djur: Hur stor risk utgör denna varelse? Är risken stor, bör eutanasi utföras - precis som på en argsint hund. Övriga brottslingar är ofta brottslingar därför att de leds av psykopater och inte har tillräckligt under huven att veta när de skall sätta foten ner och gorma "Stopp!" För dem vill meningsfylt arbete med normal god betalning vara medicinen som behövs. Kommunerna, landstingen och Staten skulle kunna använda dessa människors arbetskraft på ett vettigt och bra sätt därför att det skulle innebära skatteinkomster där det idag bara är utgifter. Bara en tanke.

Kemisk kastrering verkar bara så länge medicinen ges, men när medicinen inte ges, går effekten bort. Dödsstraff är ett förlegat koncept baserat på behaviorism från den såkallade upplysningstiden som markerade övergången från senmedeltiden till moderna tiden. Inget av detta fungerar, och det har bevisats miljontals gånger under de gångna ca 300 åren. Eutanasi däremot, kan användas mot psykopater som ett medel att värna de som annars skulle falla offer för dem. Fängelse och dödsstraff är båda saker som inte hör hemma i moderna samhällen. Det bygger jag på att man kan inte sona sig fri från att ha förstört någons liv eller tagit någons liv. Kvar blir då psykiatrisk vård och förvaring i det fall förövaren är sinnessjuk, och eutanasi i de fall förövaren är psykopat eller narcissist.

Skrivet av Bergatorparen, 2012-07-23 17:53

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?