En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Val av folkvälde

Taggar: demokrati Folkstyre folkvälde

Demokratin är skör och kan aldrig tas för given.
Historiskt kan vi lära oss av vår kollektiva erfarenheter. Hitler kom till makten – efter demokratiska val! Val som följdes av en våg av terror mot Nazityska regimens politiska motståndare, särskilt kommunister och socialdemokrater, inskränkning av yttrande-, press- och mötesfriheten, och kampanjer mot de tyska judarna, manifesterade bokbål och andra kulturella utrensningar. Konsekvensen blev diktatur med en envåldshärskare. - Och liknade exempel finns det många av.
Det demokratiska systemet i Europa tycks fortfarande gälla, men vi måste se situationens allvar och inse att den dag kan komma när grogrunden för motståndarnas framgångar kraftigt ökar. Vad blir alternativet för friheten, den frihet vi har rättighet att ifrågasätta i dag? Främlings-fientligheten breder ut sig. Ny-gamla politiska grupperingar med förenklade svar på svåra frågor får fotfäste. Basingrediensen i deras svar är intolerans. Lösningen är att rensa bort dem som inte passar in och tar resurser från ”våra egna”.
Vi får aldrig ta för givet att vårt lands demokratiska tänkande är så djupt förankrat i folksjälen att det inte kan rubbas eller ifrågasättas. Övertygelsen om demokratins frihet för individen och om medborgarnas rättigheter och skyldigheter, det kitt som håller ihop vårt demokratiska samhälle måste utvecklas med målbilden ständigt tydlig. - Demokratin är ingen lättköpt seger.

Historien är livets läromästare.

Skrivet av bosselagom, 2013-01-28 07:40

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?