En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Minska ”talibanens” värde.

Taggar: frihet ledarskap integration rättvisa

Världen, som den håller på att formas i dag, är på väg att förändras. När ledarskapsbarriärer rivs och föreställda gemenskaper ifrågasätts gynnas den mänskliga friheten och den globala rättvisan. Visst förekommer stora problem. När handelshinder rivs, produktion flyttar utomlands och de egna inte längre automatiskt gynnas framför andra uppstår missnöje. När tidigare på många sätt homogena stater öppnar sina gränser uppstår kulturkrockar som kan leda till diskriminering, utanförskap och våld. När språkbarriärer finns försvåras deltagandet och integrationen för nyanlända. Vassa kanter nöts av, fördomar motbevisas och strikta normer luckras upp. Delaktig-heten ökar. Och nya okonventionella system uppträder. När det gamla ekonomiska systemet har nått sin vägs ände växer kanske även möjligheten för dagens oengagerade ungdomar att känna sig delaktiga. Nytt och gammalt möts. Främmande och välkänt blandas med gnissel och engagemang. När något går snabbt finns det samtidigt alltid de som blir rädda och vill stampa på bromsen. Det finns de som frågar: Vad ska hända med våra jobb, vår kultur, våra blonda hår, om vi inte längre skyddar dessa mot andra? Det här handlar inte om att världens länder skulle försvinna, utan snarare om att öppen¬heten länderna emellan ökar.
Världen snurrar snabbare och snabbare. Den ökade farten får människor över hela klotet att gravitera mot varandra. Internet har skapat nya kontakt¬ytor mellan människor från olika delar av världen. Resandet utanför det egna landet – och även utanför den egna världsdelen – ökar. Till följd av krig och förföljelse tvingas många människor lämna sina hem och fly till ett annat land. Allt det här leder till att nationalstaternas gränser blir suddigare och att indelningen i ”vi och dom” inte längre är lika självklar. Murarna plockas isär bit för bit och gemenskapen och utbytet växer på global nivå. Processen pågår just nu och ökar i kraft för varje minut. Vem bryr sig egentligen? Media har för vana att uppmärksamma och skriva om stenkastaren, vandalen och förövaren. Det är precis som i skolan. Den som slår, mobbar och förstör, den ”ledaren” blir föremål för allas intresse. Den som får sina cykeldäck sönderskurna, böcker nedpissade, blir utfryst och idiotförklarad får i bästa fall en klapp på axeln och veta att gärningsmannen egentligen inte mår bra. Men med kunskap och öppenhet håller den civiliserade världen på att förändra denna bild. På en del sjunkanade skepp står den gamla typen av formell ledare fortfarande och brottas med ökat missnöje i samhället, på företaget och i organisationen. Och krafter fortsätter att verka för ett förändrat ledaskap i samhället. Ifrån det toppstyrda till det i under-ifrån-styrda.
Vi är alla ledare. Har vi inte erhållit uppgiften att vara formell ledare, så är vi i alla fall en informell ledare. Över oss själva i första hand och, om våra medmänniskor finner vårt engagemang med informellt ledarskap intressant, även över varandra. Visst kan detta informella ledarskap missbrukas, oftast då enskilda och grupper styrda av informella ledare önskar erhålla en maktbalans för att nå fram till mål som kränker medmänniskan. Det är här en adaptiv organisation fungerar som bäst, och drar nytta av informella ledare som har ett brinnande engagemang. Med information, kunskap och öppenhet, med insikt om varje enskilds egenheter att leda sig själv behöver inte energi läggas på kontrollverksamhet. Informella ledare kan få större plats i samhället till förmån för en ökad meningsfull sysselsättning åt fler.

Skrivet av bosselagom, 2013-06-01 17:34

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?