En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Terrorism, Monsieurs terroristes

Taggar: kärlek politik terrorism religion utbildning hat ondska sysselsättning ytterlikhetsinriktning

Vad tänker man, när man försöker sätta sig in i en terroristhandling. Orsaken och hur man kan förändra världen? Terrorism sker inte i Guds namn. Eller Allahs. Terrorism är terrorism och tro är tro. Eller?

Varför tar inte en ”kristen” så illa vid sig, som en ”muslim” då dennes ”Gud” terroriseras med satirbilder? Svaret kan vara makten ”guden” har över individen. Islams ”Gud” har en mycket stor makt som berör den troende, medan kristendomens ”Gud” är mer en relation till den troende. Det har en mycket stor betydelse i dagens samhälle.
Trosläran, Kulturen och samhället har kollapsat i stora delar av den islamska världen! Om det inte är religionen, så är det människosynen som orsakar ondskan.
Religionen spelar en stor roll i grunden. Och politiken, i samhället därifrån terroristen har fått sina tankar och målet här i livet, har den avgörande rollen.
Sätt ett vapen i handen på en svart man som dödar två poliser i New York, och vi diskuterar hans hudfärg och publicerar statistisk om hur svarta är överrepresenterade i fängelset och som är utan meningsfull sysselsättning.
I grunden är det hur tron har formats i terroristens liv, kommit på kollisionskurs med samhället, och fritt fått forma sig i individens målsättningar här i livet.
Sätt vapen i händerna på fyra islamister som begår ett avskyvärt dåd och dödar 12 journalister i Paris, och vi pratar om deras religion. Ja, religionen är grunden, och tron som varje enskild individ uppfattar den. Och i detta fall har budskapet missuppfattats, så det måste vara kunskapsgivaren som bär en del av ansvaret för terroristhandlingarna, det vill säga föräldrar, samhälle och skola. Och fram för allt informationskanalerna inom politik och religion som inte har varit tydlig tillräckligt mot den enskilde individen.
Sätt ett vapen i handen på en vit man som dödar 77 personer i Norge, och vi pratar om den ensamme gärningsmannens psyke, hur det kunde gå snett. Hur kan vi bara låta det ske? Genom att stilla tiga, ouppmärksamhet och bristen på engagemang för oliktänkande. Ett normalt samhälle, med sina fel och brister, kan upptäcka ett ökat oliktänkande. Och åtgärda det genom meningsfull sysselsättning, kunskap och engagemang!

Skrivet av bosselagom, 2015-01-08 17:29

Religionsolikhet?
Det är i första hand familjen som bär ansvaret, eftersom den låtit ”tron och fantasien” ta makten över den enskilde familjemedlemmen. Och fungerar inte familjen så är det samhället som måste bära på misslyckandet. Prästen/Mullan, Hövdingen eller Terrorist/Rebell-ledaren för fram/tvingar sig på makten till individen och häver ur sig att kampen för ett välfärdssamhälle ska gå i ”gudens” namn. Eller så ursäktar dem sig att det är motståndarens ”gud” som orsakar missförhållanden. Att det sker enligt Allahs vilja, Oh Gud och i Guds namn är alltså fraser som missbrukas och uppviglar folk. Det finns inget försvar för kristendomen eller andra religiösa trosuppfattningar. Korsriddarna var inte bättre än IS. De våldtog, dödade och plundrade i Guds namn. Men världen förändras av många orsaker. Västvärlden har fått lite mer egenmakt, medan många länder i öster (undantag finns) har fått minskat välstånd. Religionen har kuvat individen, och med ökat informationsflöde ökar också missförstånden.

Skrivet av bosselagom, 2015-01-08 17:31

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?