En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Kvalitetsstyrning vid delaktighet i livet

Taggar: samhälle religion välfärd andlighet kvalitetsstyrning

En möjlig målsättning kan vara att använda senaste (under cirka 50 år) beprövade verktygen vid kvalitetsstyrning även i andra livsområden än det ekonomiska och fysiska.

När industrin, de senaste hundra åren, var i behov av kvalitetsförbättring skapades under 1900-talet ett system, med sin början i Japan, som därefter utvecklades i USA och som även började realiseras i Europa.
Alla, som har någon form av delaktighet i verksamheten, åtar sig att upprätthålla en hög standard på sin syssla i verksamheten, som skapar en tillit och tilltro som skapar vinst.

I detta bildgalleri hittar vi 20 år gamla skisser som synliggör tankar om organisations utformning. Skisserna skulle kunna vara verklighet i dag om bara förnuftet hade fått råda. Här krävs tålamod! Man kan märka att, på vissa områden i samhället, har dessa tankar börjat utformas. Särskilt där personlig frihet får råda. Kanske vi kan erbjuda religionsföreträdare och förkunnare att prova konceptet?!
Många bäckar att korsa och följa för sunniter, katoliker, shiiter, protestanter, ortodoxa m.fl. Kanske särskilt att uppmärksamma, i ett UN-samarbete, där det finns statsreligioner.


Det mest stabila korthuset vacklar om det inte finns tillit och tilltro. Tilltro skapas genom kunskap!

Skrivet av bosselagom, 2015-01-25 12:14

Andlig kvalitetsstyrning

En av orsakerna till terrorism är bl.a. just friheten att ta in kunskapen som det passar in i situationen. Är då kunskapsbanken, eller förkunnaren, ofullständig för det tillfället kan budskapet gå i riktning ”kärlek” eller ”ondska” beroende på situationen. Ett mycket farligt lotteri! Även om Albert Einsten menade på att ”Fantasi är viktigare än kunskap”, så kan det vara livsfarligt i mentala och andliga sammanhang.
Omvärlden har de senaste tusen åren fått ganska bra kontroll på de kristna ”ismerna” Detta mycket på grund av den öppenhet i samhället som utvecklat sig genom information och kunskap. Vi står nu inför ett mycket stort problem inför de muslimska ”ismerna”!
Vi måste hjälpas åt att, inför den vanlige, normale individen, tona ned religionens stränga betydelse.
Låt religionens förespråkare och förkunnare skapa och ingå i en global ”förenta religioners nation”, motsvarande UN. Och med högre status och med samarbete med andra världsorganisationer.
Religionstolkning kan aldrig bli fullständig och problem måste lösas på ett civiliserat sätt. Initiativet måste komma från muslimerna själva, företrädesvis dem som idag säger att terrorismen som håller på att få makten idag inte har med den muslimska trosbekännelsen att göra (vilket är huvuddelen av muslimerna).
Målsättningen bör vara att ”vem som är ledare för tron” bestäms av individen själv. Trons symbol finns hos var och en som bekänner sin tro! Det är individen som har makten, och ledaren är stödet i den makten!
Trosinriktningen skall bara bestämmas av ”tro”-brukaren själv!
Låt var och ens religion fungera som en ”tro”-försäkring.
Att skapa och känna trygghet har andra verktyg än ”religion”. Religion är bara ett av många verktyg!

Civiliserad = En människa som älskar sina medmänniskor och glömmer deras hudfärg och religiösa tro.
Ociviliserad = En människa som följer hatets lag

Skrivet av bosselagom, 2015-01-26 09:44

Kommentar 2015-01-27
Ett fritänkande samhälle klarar biffen.
(religion samhälle ord verktyg kvalitetsstyrning ledarskap egenmakt)

”gudomliga meddelanden” är varje människas rättighet att tolka själv, fritt! Ingen mulla eller präst må ha makt att tvinga sig på dennes förklaringar och tolkningar.
Religionen som maktfaktor är ett förkrossande falskt maktmedel. Religionsmakt kan jämställas med alla ekonomiska maktmedel! Vad har vi då kvar som maktmedel? Egenmakt; men vad göra då verklig fattigdom råder? Vad ”kittlar” den rike? Egenmakt, framför makt över medmänniskor? Hur marknadsföra? I vinnande team. Ledarskap som ger egenmakt istället för övermakt ………………….
Makten till egenmakt ligger kanske, utanför familjens livsområde, hos de troende och dess företrädare. Inom familjen ligger makten hos modern medan vi tror att den ligger hos fadern …………….

Matematiken som är i behov av ständig utveckling i ett demokratiskt samhälle:
Moderns mentala och fysiska makt + Familjens ekonomiska makt + Samhällets sociala makt x andlig egenmakt = Naturens förutsättningar + personligt ledarskap.

Åtta timmars sömn + åtta timmars hårt arbete + åtta timmars lek och social samvaro inklusive vettig kosthållning = Livets ekvation.

Djur är märkliga; Hunden ser upp till dig. Katten ser ner på dig. Bara grisen ser på dig som en jämlike.

Skrivet av bosselagom, 2015-01-27 08:23

Sverigeguide i orostider, saxade funderingar och konstateranden

(terrorism Sverige öst väst religionsfrihet religionstvång demokrati trygghet)

För tusen år sedan bestod norden av en mängd små kungadömen, Och många är skrönorna om vikingar, järnåldern, religionen och leverne.

Första gången namnet Sverige hördes var på 1300-talet, då hade det ändå bott människor i det som skulle bli Sverige i mer än 14 000 år. Svenska språket kom för ¬cirka tusen år sedan. Då talades det ¬redan ¬både samiska och finska i Sverige.
Under medeltiden talade köpmännen och borgarna i våra viktigaste städer tyska, varför ursvenskan fick rejäla ¬doser tyska lånord, vanliga ord som ”¬arbete” och ”betala”. Finnar flyttade först till Uppland, sen fler och fler till Dalarna och Värmland för att röja skog och odla mark.

Under stormaktstiden på 1600-talet var tyskan det vanligaste språket för de högsta ämbetsmännen. Landets styrande elit bestod till stor del av ¬inflyttade tyskar, balter, skottar och holländare, Långt över tusen valloner kom från dagens Belgien för att dra igång järnbruken. Holländare kallades in för att bygga och bo i den nya staden Göteborg.
Framgångsrika krig anslöt de numera svenska sydsvenska landskapen till Sverige, liksom Gotland, Bohuslän, Jämtland och Härjedalen. Finland var sedan 1100-talet sammanlänkat med resten av riket. Sverige hade besittningar i Tyskland, Baltikum och Polen och under en tid kolonier samtidigt i Nordamerika och Västafrika. Kyrkan var då stark och mäktig, alla måste gå i gudstjänst. Kungen styrde enväldigt.

På 1700-talet var det fransk kultur och franska språket som gällde för hovet och överklassen, varför svenskan fick många hundra franska lånord som ”mamma”, ”enorm” och ”vag”. Religionen var ifrågasatt, förnuftet skulle råda.

I mitten på 1800-talet var den östra riksdelen Finland borta, Norge var nu i union med Sverige. Järnvägen gjorde det lätt att röra sig över landet, arbetskraft strömmade mot kusterna där det ena sågverket efter det andra drog igång. De första industrierna skapades.
Så kom dåliga tider, missväxt och svält och under en kort tid emigrerade en fjärdedel av Sveriges befolkning, över en miljon människor, sökte lyckan i andra länder.

I mitten av 1900 talet pekade alla siffror uppåt för Sverige. Geografisk och politisk tur hade hållit oss utanför världskrigen. Förlusterna av Finland och Norge hade skapat buffert¬stater mellan oss och stormakterna så grannländerna fick ta stötarna under världskrigen. Vi hade vattenkraften och skogen och kunde leverera malm och kul¬lager både till nazisterna och deras fiender. Neutralitet kallades det.
Då krigen var slut stod våra ¬fabriker oskadade, arbetskraften var frisk och utökades med kraftig invandring från Finland och Sydeuropa.
Svenska produkter spreds över världen. Makten låg hos folket. ¬Politikerna kom ur folkrörelserna. ¬Varje år blev bättre än året innan.

I dag fattas många av de politiska och ekonomiska besluten som styr vår framtid av politiker i Bryssel. De flesta av de en gång svenska lysande varumärkena är inte längre svenska. Vårt språk blandas med engelska lånord. Nära 16 procent av befolkningen är född i något annat land, i städer som Malmö är antalet utlandsfödda ännu högre.

Sverige har förändrats. Människorna talar annorlunda, ser annorlunda ut och tänker annorlunda än förr. Ändå är detta Sverige. Vårt land där den överväldigande majoriteten är född, talar språket och känner sig som svenskar, oberoende av varifrån våra förfäder en gång kom ifrån.

Trots alla förändringar finns det tre företeelser, som även de förändrats, men som ändå bestått genom seklerna nämligen: Svenska språket och svenskarnas drift att finna konsensus, diskutera problemen och lösa dem tillsammans. Dessutom: Vi har alltid varit en monarki. Även om kungarnas makt har förändrats, har monarkin bestått.

I dessa turbulenta tider kan det vara bra att påminna sig att det enda som är riktigt säkert är att ingenting är beständigt, allting ¬förändras. Så även Sverige, våra makt¬havare, våra gränser och vårt folk.
Förändringarna är oftast påtvingade, kopplade till politiska, ekonomiska eller militära händelser i omgivningen.

Var är vi om femtio år? Vart är vi på väg i en alltmer orolig värld? Vilka ska stå på kommandobryggan och vem bestämmer kursen som rorsman ska följa?
Vi är olika! Vi vill fortsätta med den demokratiska processen! Vi vill vara trygga!
I öst och väst, i muslimska, buddistiska och shintoistiska länder. Men också i protestantiska, katolska och kommunistiska länder. I varje land tycker och tänker man olika. Just nu är vi i det protestantiska, sekulariserade, socialliberala Sverige där alla ska vara med, ingen ska stå utanför, alla har rätt, inget är fel - utom miljöbrott, skattebrott, pedofili och i synnerhet sympati för SD. Det finns bara ett ”vi”, inget ”dom”. Vi är också övertygade om att hela världen vill bli som vi, de enda riktiga och kloka ¬människorna.
Vi har dessvärre fel. Världen vill inte bli som vi. De flesta i världen har aldrig hört talas om oss. Majoriteten av jordens befolkning lever i andra världar med andra värderingar, som de anser vara lika ”rätt” som ¬våra.
I Skandinavien och i vissa delar av västra Europa, lever människorna i en helt ¬religionsbefriad värld. Det är på gott och ont. Det ¬onda är att sådana människor omöjligt kan förstå känslorna hos en troende människa, de kulturella, psykologiska, sociala lagar som gäller där, även för dem som är ljumt troende. En person i till exempel Saudiarabien kan inte säga att ”jag struntar i religionen, jag går aldrig i moskén”. Det går inte för hela livet, ¬alla lagar och föreställningar i landet är marinerade i religion. Så var det också i det fundamentalt protestantiska ¬Sverige under 1600-talet. Den som tänkte annorlunda, inte kom till kyrkan, straffades. För bara någon vecka sedan blev en egyptier dömd till tre års fängelse för att han sa att han var ateist.

Att i yttrandefrihetens namn ta sig ¬rätten att kränka, såra och håna andra människor är -inte rätt. ¬Yttrandefriheten är inte ¬absolut och obegränsad, står inte över alla andra lagar. Det borde vara en lika stor rättighet att få värna sin egen tro och sina ¬värderingar utan att bli ¬hånad.

Här går en ¬stor skiljelinje mellan öst och väst. Dialog, tolerans och för¬söka förstå är den enda -vägen i en demokrati. Inte provokationer, hån, rasism och ¬religionsfobi.
Att terroristmörda är alltid fel, fegt och vidrigt. Att massakrera en konstnär för att man inte gillar hans konst är lika ¬vansinnigt som att massakrera barn på dagis för att de skriker för mycket.
Den normala reaktionen på dålig konst är att vända den ryggen, inte ¬köpa, inte titta..

Skrivet av bosselagom, 2015-01-31 08:59

På vilket sätt, och var nånstans, blir underkastelse frihet? Ordet Islam betyder underkastelse. Om någon underkastar sig någon annan så finns där en tyrann, och det finns inte inom islam. Så Islam motsäger sig själv, eller? (vi finner motsvarande tes inom andra religioner också). Eller är det människans längtan, att få bli ”av med sej själv” och ingå i den stora bestämmelsen, den stora frågan, den stora övertygelsen, den stora underkastelsen? DET är böjelser man bör se upp med, verkligen. Man ska leva sitt liv som flockmedlem och fri och förmodligen då utan annat sammanhang än det sammanhang man kan skapa själv.

Skrivet av bosselagom, 2015-02-14 13:37

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?