En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Orsak och verkan

Taggar: krig utveckling Klimatförändringar missväxt

Många är övertygade om att missväxten i Syrien beror på den globala uppvärmningen och är själva grundorsaken till det inbördeskrig som rasar i landet. Svårigheterna att leda detta i bevis är uppenbara. Men det står klart att den långa torrperioden bidrog till att utlösa konflikten. Mycket tyder på att stora områden i Mellanöstern står inför en omvälvande förändring med torka och höga temperaturer, som kommer att försämra människors levnadsbetingelser i regionen. Tyvärr kan man betvivla att särskilt många av regeringarna i Mellanöstern förmår hantera en sådan allvarlig utveckling. Korruption och en näst intill automatisk reflex att först skydda den egna gruppen öppnar för allvarliga motsättningar och konflikter. Att avgöra om politiken förvärrar motsättningar som följer av torkan eller om denna i sig skapar politiska stridigheter är omöjligt. Men att det ligger självklart i allas vårt intresse att både hejda den globala uppvärmningen och att bidra till att konflikter får fredliga lösningar. Dagens flyktingvåg är bara inledningen av en ny folkvandringsperiod. Frågan är om historien skall upprepa sig eller om människor med sunt förnuft tar sig ann att utvecklas och leva i det nya samhället?
`

Skrivet av bosselagom, 2015-11-06 13:12

Drömmar och visioner

Frihet är ditt namn. Du är min tro, hopp och min kärlek. Du är min kropp och ande. Vänskapen är din moder. Rättvisan är din broder, freden är din syster, kampen är din fader.
Framtiden är ditt ansvar. Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Friheten är ditt ansvar.

Skrivet av bosselagom, 2015-11-06 13:14

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?