En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Utveckla lektionen och informationstillfället

Taggar: mobiltelefon skola information utbildning teknikprylar

Dagens skola har blivit ett öppet informationsmöte där eleverna själva väljer vad som kan vara intressant att ta till sig. I de utbildningsforum där förutsättningarna säger att allt utbildningsinnehåll blir föremål för prov av kunskaperna misslyckas samhället. Vi måste alla ha regler för att samhället skall fungera, och det måste gälla undervisning också.

Undervisningsmiljöer där det inte finns mobiltelefoner gör att barnen lär sig mer än barn som tillåts ha mobiltelefoner. Men en lärare får bara omhänderta en mobiltelefon om den stör lektionen. Om telefonen inte gör det så kan läraren alltså inte göra någonting. Det medför alltså att så länge en elev har telefonen på ljudlös så kan hen chatta hur mycket hen vill, läraren har inte mandat att göra något åt det.

Lärare har inte tillåtelse att förbjuda mobiltelefoner på lektionerna
Åtgärd:
Från och med nu får det inte existera mobiltelefoner i klassrum någonstans i Sverige. De får inte finnas i någons händer, inte i väskan, inte ens i fickan. Låt eleverna ha telefonerna på rasterna om det nu är så otroligt viktigt för dem, men klassrummen från norr till söder är mobilfria zoner!


Mobiltelefoner må vara utmärkta hjälpmedel för familjen, nätverk och eleven. De må vara teknikbejakande. Alternativet till dagens lektioner är att eleven har med sig vänner och föräldrar på lektionen. Samt studerar medieteknik under pågående lektion.

Skrivet av bosselagom, 2015-11-08 07:30

För teknikberoende elever föreslår vi att informatören/läraren presenterar lektionen i en webbkamera kopplad till elevens personliga läs- och surfplatta; där utbildaren bestämmer, och styr, reglerna för innehållet.

Skrivet av bosselagom, 2015-11-08 08:25

Dagens skola tycks mer vara ”öppet hus”. Är det den tänkta utvecklingen? Ok, men då måste innehållet omvärderas och anpassas till åhörarna. Många lektioner kanske blir mycket effektivare beroende på upplägget och genomförandet. Men en del lektioner kommer säkert att fortsättningsvis hållas traditionellt i föredragsform……

Skrivet av bosselagom, 2015-11-08 08:32

https://soundcloud.com/framtiden-sweco/framtiden-moter-alexander-bard

Skrivet av bosselagom, 2015-11-08 16:24

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?