En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Meningsfull skillnad i målet med uppfostran

Taggar: demokrati uppfostran

Det är en avsevärd skillnad i målet med att uppfostra människor och djur! Metoden kan ibland vara den samma men målet får aldrig ifrågasättas; och förståelsen för detta variera med civilisation och kulturell bakgrund. I en demokrati skall det vara själklart att det är alla individer som står i centrum, vara och en för sig, för att kunna verka tillfredställande i en flock. I andra samhällsformer råder helt andra attribut.
I dessa anteckningar har vi valt att fokusera på djurets uppfostran, och i detta fall hunden. Alla individer är i evolutionens spår hänvisade till flocken och dess ledare i något sammanhang. Hunden föds med tiken som flockledare. I civiliserade länder förändras rollen som flockledare i och med människan övertar det ansvaret för hunden. En uppfostran att anpassa sig i sin roll i flocken sker med varierande resultat. Hunden anpassas att följa ledaren, till skillnad från människans demokrati där vi försöker uppfostra var och en till enskilda ansvarstagande människa. Vi har också byggt upp en samhällsform som skall stödja den här formen av uppfostran.
Människans mål är att som självständig individ ta eget ansvar för oberoende liv. Den civiliserade hundens mål är att vara beroende sin ledare. För att fredligt kunna leva i samhället sätter människor upp olika regler för sig själva och omgivningen. I en demokrati har människan ansvar för att hundens regler och rättigheter följs;
Hundens rättigheter
Rätt till förståelse och ledning
Jag tillhör en annan art än du. Du måste lära dig och förstå mina regler för jag lever efter dem, inte efter dina.
Rätt till mat och vatten
Låt mig alltid ha friskt vatten och få regelbundna måltider. Det är ett villkor för att jag ska må bra.
Rätt till skydd
Du är min ledare och min beskyddare. Utsätt mig inte för risker. Skydda mig mot sådant som är farligt och skrämmande. Låt inte någon tvinga sig på mig. Låt inte barn leka med mig utan uppsikt.
Rätt till motion
Jag behöver motion ett par timmar varje dag för att må bra.
Rätt att inte bli misshandlad
En aggressiv handling från dig gör mig rädd och osäker.
Rätt till vänlig behandling
Du kan inte be mig om ursäkt om du brustit i ditt humör. Sådant förstår jag inte. Är du irriterad, låt det inte gå ut över mig. Det är din vänlighet som är grunden för min lycka.
Rätt till sällskap
Jag är ju ett flockdjur, och sällskap är viktigt för mig. Måste du lämna mig, så låt det inte bli mer än totalt femtimmar på en dag.
Rätt till veterinärvård
Om jag blir sjuk eller skadad måste du ta mig till veterinär. Jag har rätt till vård.
Rätt till omsorg
Ingen har mått dåligt av för mycket omsorg och kärlek. Däremot brist av det. Låt mig få märka att du bryr dig om mig och att du tycker om mig
Rätt till skydd från värme och kyla
Jag är känsligare än du för värme. Blir jag nedkyld kan jag bli sjuk. Bind mig inte ute eller låt mig vara ensam i bilen när det är varmt eller kallt.
Rätt att slippa tvång
Tvinga mig inte att prestera över min förmåga. Lyder jag inte, så förstår jag kanske inte vad du vill. Förutsätt inte att jag trotsar.
Rätt till egenkontroll
Låt vår relation vara ömsesidig. Låt mig få ge uttryck för min vilja också. Jag vill inte passivt bli beordrad. Jag vill känna lite kontroll över min situation.
Rätt till utbildning
Jag behöver gå i skola. Jag måste få lära mig alla olika regler som gäller för att kunna passa in i ditt samhälle och i din familj.
Rätt att slippa lida
En dag blir jag gammal. Mitt liv är mycket kortare än ditt. Men låt mig inte lida. Mitt liv vilar i dina händer.

Skrivet av bosselagom, 2016-06-18 13:25

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?