En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Europeiska Unionen för fred

Taggar: EU fred terrorismbekämpning

I detta lilla samhälle i vår värld är det många som vill vara med och styra.

Att hantera flyktingkrisen på ett medmänskligt sätt är målet för en demokrati, som de demokratiska länderna inom EU står för. Och i och med ”demokrati” blir denna process aldrig färdig, målet är ständig förbättring!
EU prioriterar hanteringen av flyktingkrisen. ”År 2015 genomfördes åtgärder för att få krisen under kontroll – vi tredubblade vår närvaro i Medelhavet och kunde på så sätt rädda liv. Vi mobiliserade över tio miljarder euro från EU-budgeten som stöd till migrationspolitiken. Vi bekämpade kriminella nätverk av människosmugglare. Vi visade solidaritet genom att inom EU omplacera människor i störst behov av internationellt skydd. Turkiet har en viktig roll, och nu har EU i nära samarbete med Turkiet börjat omplacera flyktingar som kommit till Europa. Även ett nytt samarbete med Afrika har inletts för att ta tag i grundorsaken till migration. Ett nytt europeiskt gräns- och kustbevakningssystem godkändes snabbt och blir nu den länk som stärker EU:s yttre gränser.”

Att motverka terrorism är lika viktigt som att verka för fred. Alla möjliga medel måste användas, tyvärr även de inhumana. O-tolerans mot terrorism! Kriminalisera jihad asghur! !

Utöver att svara på de omedelbara behoven, lägger EU nu även 2016 grunden för en långsiktig europeisk migrationspolitik. EU skall vara bäst i världen för asylsökande. De här principerna är integrerade i vår lagstiftning, men de tillämpas dåligt och de stora skillnaderna leder till att människor behandlas olika från land till land; det är verkligheten och behöver ständigt utvecklas mot målet ”FRED”.

För att förhindra att nationella regeringar nedgraderar sina asylsystem för att göra dem mindre lockande än grannländernas, föreslås en strikt men rättvis EU-standard.
Migration påverkar alla EU-länder.
Sverige är inget undantag: 2015 togs 163 000 asylsökande emot, 12,4 procent av det totala EU-antalet. Sverige var det första landet att ta emot omplacerade flyktingar från Italien och bidra med gränsvakter till EU:s yttre gränser. Sverige har bidragit med ett ovärderligt stöd till EU.

Varje EU-land måste vara en del av lösningen.
EU kan inte byggas på en grund som medlemsländerna inte stöder. Tvärtom – en bättre union kan bara byggas i samarbete med länderna, särskilt när tiderna är svåra. Från den grekiska skuldkrisen via flyktingkrisen till hoten mot vår säkerhet och oron som väckts genom Storbritanniens folkomröstning; alla 28 EU-länder har påverkats av den senare tidens kriser.
Det är hög tid att lämna de små frågorna till att lösas av medlemsländerna själva. EU skall ha till uppgift att ta tag i de stora frågorna – till exempel flyktingkrisen! Det är för en varaktig fred EU skall verka!

Skrivet av bosselagom, 2016-07-15 15:05

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?