En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Reflextioner för ETISK UTVECKLING

Taggar: etik moral andlighet normer

Den vanliga uppfattningen är att moral är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala kontexter. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. I ett försök att styra moralen har samhällen skapat religioner. Andlighet hos den enskilde individen är också ett stöd för etiken.

Funderingar och reflexioner för ETISKA OCH ANDLIGA begrepp

Funderar jag på livets mening, människor och djurs rättigheter, miljön och hur vi uppträder mot varandra.

Bygger min etiska inställning enbart på vad jag lärt mig som barn ? Fungerar mina etiska ståndpunkter tillfredsställande för mig idag?

Är sanning och ärlighet prioriteringar som präglar mitt sätt att vara?

Har jag ett moraliskt eller etiskt ansvar för hur andra människor har det? Har detta ansvar geografiska gränser? Har det nationella gränser? Har det rasmässiga gränser?

Innehåller mina etiska ståndpunkter både "du skall" och "du skall inte"? Förstår jag vilka värderingar som ligger bakom de regler jag följer? Utför jag handlingar efter dess konsekvenser, eller utför jag dem efter hur jag anser handlingarna är rätt etiskt?

Har jag fasta normer som jag följer beträffande "moraliska" frågor som gäller alkohol, droger, spel, sexualbeteende etc? Tillämpar jag mina normer konsekvent? Förstår jag helt principerna bakom mina åsikter?

Finns det några moraliska, etiska eller religiösa begränsningar för mina uttryck? Avgör jag vad som är rätt eller fel med hänsyn till den rådande situationen?

Anser jag att samhället i allmänhet är bra ? Mer nu än för femtio år sedan? Det blir gradvis bättre? Följer cykler med toppar och dalar men förblir i huvudsak oförändrat?

Känner jag mig moraliskt ansvarig att använda de talanger och förmågor jag har? Bedömer jag mina prestationer i livet utifrån den grad i vilken jag levt upp till detta ansvar? Har jag mod att anta varje utmaning livet ger? Behöver jag se ett tydligare syfte med livet?

Skrivet av bosselagom, 2017-05-16 13:22

NÅGRA ETISKA REGLER hämtade från religioner.

Var alltid vänlig mot dina medmänniskor.

Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så.

I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva.

Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig.

Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust.

kommentar
Regler som finns inom alla religioner, som vi människor försöker manipulera varandra med genom anaforer och liknelser. Och då blir det så fel; liknelser missuppfattas, ondskan ändrar riktning etc.

Skrivet av bosselagom, 2017-05-16 13:25

Livet är som en påse, tom och innehållslöst om man inte fyller det med något! Är det fyllt med skräp, ondska och girighet, så töm ut detta. Fyll sedan på det med kärlek och lycka!

Det kanske svåraste livsområdet att finna balans i;
Det etiska livsområdet har integrerats på ett icke önskvärt sätt i dagens personliga ledarskap. Det har,i det andliga området, gett grogrund och utvecklat fanatism och terrorism som samhället har svårigheter att bemästra. Här efterlyses en ny forskning, med en global betydelse,som gör en hållbar integration möjlig.

Skrivet av bosselagom, 2017-05-16 14:24

Vilka normer följer jag i umgänget med andra människor?

Livsområden Intima relationer. Det här området rör din parrelation och dig som partner. Det gäller de kärleksrelationer du har, har haft eller skulle vilja ha. Även om du just nu inte lever i en parrelation, kan du fundera mer allmänt över hur du vill ha det och vara inom det här området. Fundera över området utifrån dig själv och andra människor. Föräldraskap rör ditt förhållande till dina barn och din roll som förälder. Om du inte har barn, kan du fokusera på din relation och vuxenroll i förhållande till barn i din närhet. Du kan också fundera kring hur du ser på att skaffa och leva tillsammans med barn.

Skrivet av bosselagom, 2017-05-22 08:58

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?