En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Reflextioner för ETISK UTVECKLING

Taggar: etik moral andlighet normer

Den vanliga uppfattningen är att moral är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala kontexter. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. I ett försök att styra moralen har samhällen skapat religioner. Andlighet hos den enskilde individen är också ett stöd för etiken.

Funderingar och reflexioner för ETISKA OCH ANDLIGA begrepp

Funderar jag på livets mening, människor och djurs rättigheter, miljön och hur vi uppträder mot varandra.

Bygger min etiska inställning enbart på vad jag lärt mig som barn ? Fungerar mina etiska ståndpunkter tillfredsställande för mig idag?

Är sanning och ärlighet prioriteringar som präglar mitt sätt att vara?

Har jag ett moraliskt eller etiskt ansvar för hur andra människor har det? Har detta ansvar geografiska gränser? Har det nationella gränser? Har det rasmässiga gränser?

Innehåller mina etiska ståndpunkter både "du skall" och "du skall inte"? Förstår jag vilka värderingar som ligger bakom de regler jag följer? Utför jag handlingar efter dess konsekvenser, eller utför jag dem efter hur jag anser handlingarna är rätt etiskt?

Har jag fasta normer som jag följer beträffande "moraliska" frågor som gäller alkohol, droger, spel, sexualbeteende etc? Tillämpar jag mina normer konsekvent? Förstår jag helt principerna bakom mina åsikter?

Finns det några moraliska, etiska eller religiösa begränsningar för mina uttryck? Avgör jag vad som är rätt eller fel med hänsyn till den rådande situationen?

Anser jag att samhället i allmänhet är bra ? Mer nu än för femtio år sedan? Det blir gradvis bättre? Följer cykler med toppar och dalar men förblir i huvudsak oförändrat?

Känner jag mig moraliskt ansvarig att använda de talanger och förmågor jag har? Bedömer jag mina prestationer i livet utifrån den grad i vilken jag levt upp till detta ansvar? Har jag mod att anta varje utmaning livet ger? Behöver jag se ett tydligare syfte med livet?

Skrivet av bosselagom, 2017-05-16 13:22

NÅGRA ETISKA REGLER hämtade från religioner.

Var alltid vänlig mot dina medmänniskor.

Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så.

I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva.

Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig.

Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust.

kommentar
Regler som finns inom alla religioner, som vi människor försöker manipulera varandra med genom anaforer och liknelser. Och då blir det så fel; liknelser missuppfattas, ondskan ändrar riktning etc.

Skrivet av bosselagom, 2017-05-16 13:25

Livet är som en påse, tom och innehållslöst om man inte fyller det med något! Är det fyllt med skräp, ondska och girighet, så töm ut detta. Fyll sedan på det med kärlek och lycka!

Det kanske svåraste livsområdet att finna balans i;
Det etiska livsområdet har integrerats på ett icke önskvärt sätt i dagens personliga ledarskap. Det har,i det andliga området, gett grogrund och utvecklat fanatism och terrorism som samhället har svårigheter att bemästra. Här efterlyses en ny forskning, med en global betydelse,som gör en hållbar integration möjlig.

Skrivet av bosselagom, 2017-05-16 14:24

Vilka normer följer jag i umgänget med andra människor?

Livsområden Intima relationer. Det här området rör din parrelation och dig som partner. Det gäller de kärleksrelationer du har, har haft eller skulle vilja ha. Även om du just nu inte lever i en parrelation, kan du fundera mer allmänt över hur du vill ha det och vara inom det här området. Fundera över området utifrån dig själv och andra människor. Föräldraskap rör ditt förhållande till dina barn och din roll som förälder. Om du inte har barn, kan du fokusera på din relation och vuxenroll i förhållande till barn i din närhet. Du kan också fundera kring hur du ser på att skaffa och leva tillsammans med barn.

Skrivet av bosselagom, 2017-05-22 08:58

Etiskt ?

Gammalt skåpmat? Gamla demoner
Om du provar att se hela världen som din spegel. Då skulle allt du ser och upplever omkring dig ge dig en chans att upptäcka det som du ännu inte har lärt dig om dig själv. Hela din omgivning kan vara din lärare, om du bara tillåter det. När du väljer att tillåta kan du undvika obehag och konflikter, framför allt inre konflikter och obekväma situationer. Framför allt personer som kommer i din väg och som får dig att reagera. Detta gäller också de personer som du träffat genom hela ditt liv. Dina gamla demoner. De som du fortfarande tänker på och som får dig att bli arg, känna dig liten, bli försvarslös eller ursinnig.
Om du skulle se dem alla som dina lärare, vad har de personerna lärt dig?
Kommer du ihåg den där mobbaren. Vad tänker du om honom eller henne? Att hen fick dig att må dåligt? Är det din sanning att den personen lärde dig att du var mindre värd än du egentligen är, att du inte skulle sticka ut, att du inte var duktig nog?
Hänger du upp dig på vad din förälder gjorde som fick dig att bli försiktig och inte lita på din förmåga. Är det dina sanningar? Fokuserar du på hur dåligt de fick dig att må och på smärtan de åsamkade? Då fokuserar du på det som håller dig tillbaka, nedvärderar och håller dig kvar i ett förminskat tillstånd. Då kommer det ta tid för dig att lära dig vem du egentligen är.
Hur skulle det kännas om du såg mobbaren som någon som lärde dig hur stark du egentligen är?
Hur skulle det kännas om du såg den där kritiska föräldern som någon som lärde dig att lita på din egen kapacitet och kompetens?
Hur skulle det kännas om du såg den där nedlåtande kompisen som någon som lärde dig att du var värdefull?
Hur skulle det kännas om du tänker på dem nu och säger:
“Tack för att du hjälpte mig förstå att jag är värdefull.” (stark, kompetent, tålamodig, kärleksfull, älskar mig själv, litar på mig själv.)
Gå igenom dem en efter en och tacka för att de visade dig vad du egentligen är.
Du har ju överlevt, så vad om inte en tro på att du är värdefull, kompetent eller stark har tagit dig hit där du är idag. Allt som du har lärt dig av de människor du mött, men kanske inte alltid förstått det.
Gör samma sak med människor du möter idag.
En person som irriterar dig och gör dig rastlös. -Tack för att du hjälper mig att ha tålamod.
En person som får dig att tvivla på dig själv. -Tack för att du hjälper mig lita på min kompetens.
En person som kritiserar dig. -Tack för att du hjälper mig tycka mer om mig själv.
Det kan vara lätt att fastna i ett gammalt tankemönster där man ger bort sin kraft genom att fokusera på hur andra fick en att må. Då glömmer man lätt vad man samtidigt lärde sig. Hittar man den vägen ut, hittar man kraft att resa sig och växa. Men som alltid, är det ett val man gör.
Vad väljer du?

Skrivet av bosselagom, 2017-07-15 17:37

Vad säger du till dig själv?
Tänk vad viktiga dina ord blir helt plötsligt. Hur många gånger säger du inte “Vad dumt av mig”, “Jag gjorde fel igen”, vad klantig jag är”? Det är inprogrammerade uttalanden som vi knappt tänker på, men som vi programmerar oss med oftare än vi är medvetna om. Eftersom vår kropp består av ca två tredjedelar vatten så kanske det påverkar oss mer än vi tror.
Vilka uttalanden använder du dig av idag som programmerar dig på ett sätt du inte önskar. Om du säger att saker är svåra, blir de svårare då? Kan ett uttalande som det är en utmaning göra det lättare att göra? Ett annat alternativ kan vara det har jag ännu inte lärt mig? Vilka fler tillfällen är det du berättar för dig själv att du inte är tillräcklig? Jag kan inte, det är för svårt, orkar inte, för mycket, för högt, för lite osv.
Kanske ett mer positivt förhållningssätt till dig själv kan vara att ersätta vad klantigt av mig eller nu gjorde jag fel igen till där tänkte jag på ett annorlunda sätt, det där var ett intressant sätt att göra det på, vad bra, nu vet jag att det där sättet inte fungerar. Det kanske verkar lite fånigt men det är för att du inte är van att höra sådana saker. Du är van vid att kritisera dig själv, omedvetet. Du påverkar med din intention, tanke och ord, hur din verklighet formas. Din sanning formar din verklighet.
Vad säger du till dig själv idag?

Skrivet av bosselagom, 2017-09-04 12:45

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?