En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Flyktingkostnader

Taggar: bistånd flyktingar korruption meningsfullhet flöde samhällsutbildning IES

Låt satsade kostnader för afghanska ungdomar komma till nytta i biståndet.

För att säkerställa återvändandet för de ”afghanska” ungdomarna, som idag utvisas från Europa till en högst osäker framtid, inled en förberedande relevant utbildning för återvändandet. Ett stort antal studiemotiverade ungdomar genomför idag språkutbildning, inkluderande grundskolans utbildningsämnen, samtidigt som de har erhållit en stor insikt i demokrati och mänskliga skyldigheter och rättigheter
Starta Engelska skolan-form för utbildning av, i Europa uppehållande, afghanska ungdomar i åldern 16 – 21 år. Parallellt startar motsvarande utbildning i Afghanistan för ungdomar i åldern 20 – 26 år. Ett bistånd, som är ett tryggt och säkert internat direkt vid återkomsten till Afghanistan. UN-förband säkerställer tryggheten avseende sabotage o.dyl.
Genomför pilotprojekt, i närtid, för att utveckla förslagen. Det finns ett stort antal studiemotiverade ungdomar som Migrationsverket är i stånd att utvisa. Några av dessa kan säkert acceptera frivilligt återvändande om de får möjlighet att studera vidare i Sverige tills fortsatt utbildning kan ske i Afghanistan.

- Att ”öppna sitt hjärta” innebär att anpassa dagens moderna samhälle(med mänskliga rättigheter och skyldigheter) till utvecklingsländer som lever i klansamhälle (med dess stora orättvisor). Och att utbilda och informera om vårt samhällssystem utförs bäst där det samhället råder. Därför är det viktigt att vi tar hjälp av dagens immigranter; ge rättsmedvetna och ambitiösa ensamkommande ungdomar och lämpliga pedagoger en adekvat utbildning innan de återvänder. En del kanske stannar kvar i västvärlden men å andra sidan kommer det att finnas arbetstillfällen för många västlänningar i utvecklingsländer och i en globaliserad värld.

Livets flöde, varhelst det är; gör någonting!

Skrivet av bosselagom, 2017-10-31 11:49

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?