En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Enande mänsklighet

Taggar: utveckling evolution sapiens revolutioner intersubjektivt

Jorden med evolution, revolutioner och utveckling. Vad styr oss mer än luft, vatten, sol och jord? Man kan se ett misslyckande i Sapiens utvecklingen och en del vetenskap strävar efter människans personlighet som den var för 4000 år sedan. Vad styrde jordbruksrevolutionen? Kan den ha påverkat evolutionen.

Vad är det som enar mänskligheten? Imperier! Religion? och Pengar?
Den multietniska eliten styr det globala imperiet, som i första hand kommer att samla sig kring jordens klimat. Det gemensamma intresset och grunden till kultur kommer då att bli beroende av miljöpolitik, mänskliga skyldigheter och rättigheter samt ekonomisk politik styrt av internationella rättsystem och multinationella företag inklusive icke-statliga-organisationer, NGO-er.
Traditionellt enande har varit religion, pengar och imperier. Tekniken har mer kommit att ersätta det traditionella enandet.
Individen behöver, och är beroende av andlig ”tro”. Men eftersom religionen oftast blir källan till diskriminering, oenighet och splittring föreskrivs istället privat andlighet till faktorn för den mänskliga ”tron”. Vad blir då den framtida religionens Enare? Kanske Roboten blir den jämbördiga medlemmen i den globalt utvecklade religionen (efter 2-3000-årig period där människan varit allena styrande).
Tekniken kan komma att utveckla ”pengarna” till en bättre gemensam Enare för mänskligheten, liksom att den kommer att hjälpa ledarskapet att sprida tron och vetskapen om rådande samhällssystem.

Skrivet av bosselagom, 2018-01-07 03:41

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?