En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Klimatnoteringar

Taggar: IPCC intersubjektivt klimatpåverkan klimatkunskap

Fint väder idag, det blir bättre eller sämre imorgon? Vissa dem blandar och ger! Resultatet blir mer social gemenskap eller större ekonomiska inkomster. Men att förändra klimatet, kan vi titta i stjärnorna efter……

Klimatvariationer med istider och varma perioder såsom romartid, fimbulvintern år 536, vikingatiden, värmeperioder omkring år 1000, pest o kolera-tider på 13 och 1700-talet, industrialismen, teknikåldern och år med missväxt är naturliga händelser, varav vissa är intersubjektivt påverkade.
Pest och kolera har man lyckats reducera med hjälp av kunskap, liksom att vetenskapen har blivit mer relevant för mänsklighetens utveckling.

Men klimat är inte väder. Klimatförändringar är långsamma och naturliga och mäts över längre perioder med varierande väder inom perioderna utan att klimatet ändrats. Klimatvariationer med istider och varma perioder är naturliga händelser, där vi får anpassa oss. Klimat kan inte lagstiftas.
Vårt klimat tycks styras av solens aktiviteter. Jordens temperaturvariationer saknar orsakssamband och koppling till en ändrad koldioxidhalt i atmosfären. Ingen har visat sambandet att en ökad halt koldioxid från 0,03 procent till 0,04 procent påverkar klimatet? Minst 90 procent av denna ökning är dessutom naturlig från hav och skogar. Endast tio milliondelar har mänskligheten bidragit till. Försumbart.
Höjd koldioxid orsakar inte höjd temperatur, möjligen det motsatta. Den 97 till procent eniga forskarkår är endast tre procent eftersom 97 procent av de tillfrågade som hade ”fel” åsikt valdes bort av IPCC.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change.
Koldioxid är en god gas och förutsättning för fungerande fotosyntes och därmed för allt liv på vår planet.
Klimatångest botas med kunskap. Klimatet kan inte debatteras utan kunskap om naturvetenskapliga bakgrundsfakta.
Naturvetenskap har ersatts av klimataktivism som grundas på IPCC framtidsmodeller med tusentals antaganden. Ett luftslott som löpande justerats då klimatet är för komplext och kaotisk för att kunna modelleras. Modellen är fel.

Kan man följa dygnets, eller årets, rytm i urtidens historia så kan man fråga sig i vilket stadier vi befinner oss i på 2000 talet; Som vid yngre dryas (10000-9500 f.kr.) då medeltemperaturen sjönk med 8 grader på mindre än 50 år > (natten, vintern), eller som vid början av den postglaciala perioden (8500 f.kr.) då det blev varmare > (morgonen, våren), eller som vid kulmen av den postglaciala perioden (5000 f.kr) en värmeperiod > (dagen, sommaren) eller som efter det postglaciala klimatoptimet (3000 f.kr) då det har börjat bli kallare)> (kvällen, hösten). På den tiden fanns inte en mänsklighet som kunde påverka klimatet som man påstår den gör idag. Vi kan i alla fall vara säkra på att klimatförändringar sker och att de kommer att påverka vår bygd också. Just nu är vi 100 år inne i en ny värmeperiod under en mellanistid, liknande den som varade under tiden 800 till 1300 e.kr. Vi har sedan haft lilla istiden fram till 1900. Om så där 5000 år får vi räkna med att cirka 1 km tjockt isflak liggande över Skandinavien igen.

Skrivet av bosselagom, 2019-02-04 16:31

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?