En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Olat

Taggar: samhälle Allmänt och > Humaniora livsåskådning övrigt Politik

Den som är olat, kan ha olaten att stödja andra utan kompensation. Sådana personer är berättigade till någon form av samhällsarvode (Till skillnad från många karriärpolitiker). Något sådant måste väl växa fram då övervägande delen av samhällstjänster inte ger några intäkter och skatteinkomsterna är otillräckliga. Och nu är det ju så att även den svårast handikappade kan uträtta mer än den late medborgaren. Samhällsstrukturen uppmuntrar tyvärr till lättja. Och engagemang för ökad välfärd, utan tärande, bör uppmuntras. En lat person saknar självinsikt, skiter i andra och sköter sig själv (och dessa tär på samhället), så medborgare med egenmakt, självkänsla och frihet bör premieras i framtidens samhälle.
Bolvan

Skrivet av bosselagom, 2009-04-30 07:31

Orkar Du kolla denna, va?

Skrivet av bosselagom, 2010-01-16 09:03

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?