En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Mental egenmakt (nr tre av sex livsområden)

Taggar: vardagsmakt, egenmakt, självbestämmande Personligt,Humoniora,EMPOWERME

”Brödtexten”
Att utveckla egenmakt är ständiga tankar, tänkt för sig självt med empati för vår omvärld;
Detta vill säga att göra det som är riktigt och givande för en själv, oavsett vilka hinder man stöter på eller vad andra tycker, är själva huvudinnehållet (med baktanken om det som är bra för mig är också bra för andra och omvärlden).
Till att börja med är det jag själv som är ledare för mig själv, i detta arbete. I organisationen befinner jag mig på botten och har allt ”över mig”, familj, nätverk ch samhälle som stödjer mig till ett väl fungerande liv. Vi måste kunna uttrycka och begripa våra egna tankar, och vi måste också kunna förstå andras tankar.
Vi är det vi är idag grundat på de tankar, information, erfarenhet och annat inflytande vi varit utsatta för i vårt liv. Kan vi ta kontroll över dessa influenser så kan vi också förverkliga ens egna personliga ledarskap, egenmakten.
Men först måste man inse hur och varför man råkat bli den man är just nu. Och man måste också tro på och ständigt praktisera förändringens och ”blivandets” process.
Genom analys av sig själv och sin situation, och få förståelse för vilka basbehov man har och hur dessa påverkar ens beteende, kan man översätta dessa behov till mål.
Målformuleringen bygger sedan på hela din personlighet och innehåller mål för all dina livsområden: det fysiska, sociala, mentala, etiska, ekonomiska samt familjen.
Här finns ett antal bloggar som stolpar upp frågor för utvärdering inom dessa livsområden. Det är upp till var och en att prioritera och sätta mål efter sitt eget analysresultat. Detta är en ständig resa mot viktiga milstolpar på väg mot ett eget personligt värdesystem.

Frågeställningar för egenutvädering av mental och kulturell utveckling

Anser jag att min inlärningstakt är snabb? Medelmåttig? Långsam?
Anser jag att min intelligens ligger över genomsnittet, lika med genomsnittet eller under genomsnittet? Har jag god formell utbildning? Skulle jag sträva mot en högre utbildningsnivå om jag kunde vrida tiden tillbaka? Ansåg jag att min utbildning var komplett när jag avslutade mina studier och har jag samma åsikt idag?

Arbetar jag inom det yrke jag planerade för när jag utbildade mig? Har jag vidareutbildat mig inom min yrke sedan jag slutade skolan?
Har jag deltagit i någon eller några "halvinformella ' kurser för att friska upp mina kunskaper under de senaste tre åren? Har jag gjort något annat för att forbättra min mentala utveckling?

Läser jag regelbundet olika typer av tidskrifter? Läser jag bara artiklar som har direkt samband med mitt arbete? Läser jag artiklar som är av annat intresse? Läser jag artiklar om ämnen som är nya för mig för att utvecklas intellektuellt? Anser jag att jag har en bred utbildning och erfarenhet? Finns det områden där jag känner att min kunskaper är bristfällig eller där jag är speciellt kunnig?

Har jag en stark önskan att lära? Är jag skicklig i att se sammanhanget mellan vad som händer i världen och dess verkan på mig och mitt arbete? Kan jag förutse troliga resultat av det som händer runt omkring mig? Anpassar jag mina planer till det jag förutser? Intar jag en "vänta och se"- attityd? Nonchalerar jag det fullständigt? Är jag intellektuellt nyfiken?

Har jag någon hobby, är jag intresserad av något slags hantverk eller någon kulturell aktivitet? Är jag lika noga med vilka tankar som fyller mitt sinne som jag är med vad jag gör? Ägnar jag mer tid till fester och TV än till att läsa, gå på teater och syssla med konst och liknande? Läser jag fler romaner än historiska, biografiska och annan fack-litteratur? Avsätter jag tillräcklig tid till kulturell och mental utveckling?

Skrivet av bosselagom, 2009-05-19 07:38

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?