En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Ekonomisk egenmakt (Femte av 6 livsområden)

Taggar: Ekonomi vardagsmakt, egenmakt, Personligt,Humoniora,EMPOWERME självbestämmande,

”Brödtexten”
Att göra det som är riktigt och givande för en själv, oavsett vilka hinder man stöter på eller vad andra tycker, är själva huvudinnehållet i utvecklande av egenmakt (med baktanken om det som är bra för mig är också bra för andra och omvärlden).
Vi är det vi är idag grundat på de tankar, information, erfarenhet och annat inflytande vi varit utsatta för i vårt liv. Kan vi ta kontroll över dessa influenser så kan vi också förverkliga ens egna personliga ledarskap.
Genom analys av sig själv och sin situation, och att få förståelse för vilka basbehov man har och hur dessa påverkar ens beteende, kan man översätta dessa behov till mål.
Målformuleringen bygger på hela din personlighet och innehåller mål för all dina livsområden: det fysiska, sociala, mentala, etiska, ekonomiska samt familjen.
Här finns ett antal bloggar som stolpar upp frågor för utvärdering inom dessa livsområden. Det är upp till var och en att prioritera och sätta mål efter sitt eget analysresultat. Detta är en ständig resa mot viktiga milstolpar på väg mot ett eget personligt värdesystem.

Frågeställningar för egen utvärdering inom det ekonomiska livsområdets utveckling

Betonar jag min ekonomiska utveckling tillräckligt i mitt liv? För mycket? För litet? Är det ett problem för mig att vara omdömesgill i ekonomiska frågor? Händer det att jag frestas att "göra som Svensson gör"? Är jag avundsjuk på mina vänner eller bekanta för deras hem, bilar eller kläder? Är jag stolt över de materiella saker jag förser min familj med? Överskattar jag mig själv för att ge dem mer? Tar jag för närvarande hand om min familjs behov på ett tillfredsstallande sätt? Har jag planerat på ett lämpligt sätt för framtiden? Har jag en fungerande budget? Håller vi budgeten? Anpassar vi den till förändrade situationer? Händer det att det blir diskussion om hur pengarna ska användas i familjen?

Är jag omdömesgill i mina utgifter? Har jag en tendens till impulsköp? Använder jag vanligtvis mina pengar på rätt sätt?
Sköter jag min personliga ekonomi lika bra som ekonomin på jobbet? Sparar och/eller investerar jag regelbundet? Har sparandet ökat successivt under de senaste tio åren? Sparar eller investerar jag en del av min lön? Är det en lagom stor summa? Hoppas jag att min ekonomiska situation ska förbättras utan att jag är villig att betala priset? Kan jag öka värdet av mina insatser för mitt företag? Kommer mina inkomster i så fall att öka? Har mina inkomster ökat i tillfredsställande takt? Har mina inkomster ökat varje år de senaste tio åren? Förväntar jag mig att de ska öka varje år de närmaste tio åren? Har jag högre lön än jag förtjänar? Mindre än jag förtjänar? Ungefär vad jag är värd?

Lever jag i enlighet med mina tillgångar? Är mina utgifter förenliga med mina inkomster? Köper jag ibland saker för impulsivt? Händer det att jag sparar ihop till något jag speciellt gärna vill köpa?
Förlorar jag pengar genom att köpa överdrivet mycket på avbetalning? Har jag checkkrediter? Kan alla familjemedlemmar använda dessa? Är det någon i familjen som står för de flesta budgeterade inköpen? Är familjens ekonomiska redovisning aktuell?

Har jag lämpliga försäkringar? Lämplig livförsäkring? Lämplig hus- och hemförsäkring? Lämplig olycksfallsförsäkring? Ger mina försäkringar tillräckligt skydd vid inkomstbortfall? Har jag alla försäkringar i samma bolag? Borde jag ha det? Har jag undersökt alla ekonomiska och skattemässiga konsekvenser för alla förmånstagare?

Är min kreditvärdighet god? Betalar jag mina räkningar i tid? Har detta stor betydelse? Borde jag anstränga mig mer för att bli mer betrodd? Utarbetar jag regelbundet en personlig resultat- och balansräkning? Skulle detta vara värdefullt? Har mina nettotillgångar ökat regelbundet?

Är det en angelägenhet för hela familjen att inköp och spendering sker på ett klokt sätt? Är det en person som tar det största ansvaret? Skulle det vara klokt att ändra på den praxis som råder?

Har jag någon som jag rådgör med i försäkringsfrågor? Har jag en ekonomisk rådgivare? Skulle jag klara mina ekonomiska plikter om jag inte kunde arbeta under en sexmånadersperiod? Kan jag förbereda en sådan situation? Om jag av någon anledning inte skulle kunna ta hand om familjens ekonomi är då någon annan familjemedlem nog informerad för att kunna ta över dessa plikter utan allvarliga svårigheter?
Sätter jag undan en del av min inkomst för nöjen och avkoppling?

Tror jag att en idealisk förberedelse för pensioneringen börjar många år i förväg ?

Vet jag när jag vill gå i pension? Föredrar jag att inte alls tänka på pensioneringen? Tror jag att pensionering bara är att sluta arbeta?
Har jag funderat över om jag ska planera för en andra karriär efter
pensioneringen ? Har jag hobbies som kan utvecklas till en andra
karriär? Har jag hobbies som kan betyda mycket för min välbefinnande efter pensioneringen?

Har jag sett till att jag och familjen har det ekonomiskt
tillfredsställande efter pensioneringen? Har jag en pensionsförsäkring?
Har jag sparat eller investerat så att jag får tillräckliga inkomster som
pensionär? Vet jag vad min ATP pension blir? Har jag investerat på
en sådant sätt att inflationen inte allvarligt försämrar mina inkomster
som pensionär?

Har jag tänkt på var och hur jag vill bo som pensionär?
Kommer min nuvarande hem att vara för stort eller för litet för
mina behov som pensionär? Kommer mitt nuvarande hem an vara
för gammalt eller svårskött när jag blir pensionär med tanke på
lägre inkomster och mindre krafter? Vill jag flytta till en annan ort?
Har jag så pass bra ordning på min ekonomi att någon annan
familjemedlem kan få grepp om den i ett nödlage?

Finns det någon ansvarsfull person som är helt förtrogen med min ekonomi? Skulle min make/maka ha tillgång till nödvändiga tillgångar och kunna handla i mitt ställe i ekonomiska frågor i ett nödläge? Har jag ett uppdaterat testamente som är lättillgängligt? Är försäkringsskyddet tillräckligt för mig och min familj?

Har jag en sund och konstruktiv inställning till att åldras ? Kan
jag anpassa mig till förändringar? Kan jag glädja mig över livet
trots de begränsningar åldern medför (mindre krafter, lägre
inkomst, förlust av familj och vänner etc)? Ser jag de fördelar och
möjligheter som kan göra pensionsåldern lycklig och innehållsrik?

Skrivet av bosselagom, 2009-05-19 18:30

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?