En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Har läst; Visenterna av Ulf Lundell. En hård bok, fylld av bitterhet och ironi. En massa anteckningar gjorda under 2013 – 2014, en blogg med fakta, tankar och uppgivenhet. Ett och annat googlat historiskt ämne. Fängslande, en bok som är svår att sträckläsa, och som ger upphov till politiska funderingar. Provocerande, en bok som behövs.

Nu läser jag; Med sina läppars svalka av Theodor Kallifatides. En mjuk bok, fylld av lyrik och framtidstro. En skildring av ett folks förtryck i slitningen mellan olika kulturer. Smärtsamma minnen konfronteras med relationer i verkligheten. Man blir berörd av händelser och formuleringar. En romantisk bok som mjukar upp dagens fräna ton om migrationen.

Skrivet av bosselagom, 2014-12-21

Visa hela (0 kommentarer)

Smärtan och ledan är grundupplevelser här i livet, lyckan är en förnimmelse.

Smärtan att sakna det man strävar efter, och ledan som infinner sig när man når fram till det. Jämfört med demokrati, som fungerar så länge man strävar efter den, och kaoset som infinner sig då man tror sig nått den. Och det var här alliansen misslyckades, otryggheten hann ifatt dem. Och den enkle medborgaren famnade efter raka rör och fasta bestämmelser. Och 20 % hoppar på i vallfärdsvalet i fascistiska domäner. Och skapar stor förvirring om vad viljan är hos oss! Politikerna tycks bara ha ovilja för samarbete i detta nya politiska landskap …..

Var är vi om femtio år? Vart är vi på väg i en alltmer orolig värld? Vilka ska stå på kommandobryggan och vem bestämmer kursen som rorsman ska följa? Det är detta - vart Sverige är på väg - som nästa val egentligen borde handla om, inte detaljer i en budget…………….

Julröra 2014
Annie Lööf verkar tro att hon leder...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-21

Visa hela (0 kommentarer)

Lärarna har krav på att Sverige förstatligar skolan och Socialtjänsten anser att omsorgen bör prioriteras högre på lokal nivå. Och så samarbete istället för nyval!
Den sociala sektorn måste få större resurser. En ökad fast personalstyrka, uppbackad av volontärer och frivilligorganisationer, kan vara lösningen på socionomernas arbetsbelastning. Resurser omfördelas från bemanningsföretags och friskolors vinster som ej utnyttjas i systemet, uppdaterade lagar krävs! Nyutbildade socionomer kan få mentorskap av en stor mängd välutbildade och livserfarna människor som idag bara går och väntar tillbaks till meningsfyllda livsuppgifter. Svårigheten att rekryterar personal, tillfälliga arbetstoppar, semester och sjukskrivningar bör kunna utvecklas och hanteras i en effektiv organisation. Socialtjänstlagen och utbildningen är i starkt behov av en uppdatering som förenklar samarbetet mellan staten och kommunen.

Och för övrigt anser jag att det är tråkigt att Anna Kinberg...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-20

Visa hela (1 kommentar)

FP är lika med M och S, eller ………..hitta skillnader.
1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett socialliberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka. Vi har ett stort förtroende i skolfrågan, men vår styrka är ibland vår svaghet – många väljare känner bara till Folkpartiets hållning i skolfrågor och därmed riskerar vi att uppfattas som ett enfrågeparti. För att växa som parti, och samarbetspartner, räcker det inte med ett starkt stöd i skolfrågan.
2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Moderaterna behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.
3 Sverige är större än storstäderna....

Skrivet av bosselagom, 2014-12-19

Visa hela (1 kommentar)

Partivalet av Sverigedemokraterna har av många gjorts som en markering; man vill att invandrings-frågan ska upp på agendan. Men många är kanske också konservativa i sitt tänkande och rynkar på näsan även åt nymodigheter i allmänhet. Det får vi leva med, och bemöta……..
Invandringen står egentligen för en begränsad del av de gemensamma budgetarna. Totalt har staten utgifter på cirka 900 miljarder kronor, och kommuner och landsting ungefär lika mycket. Statens utgifter för migration och integration är cirka 33 miljarder kronor på ett år. Potentialen att öka omsättningen är enormt stor.
I en tid när väljarna ställer allt högre krav på välfärdsstandard har flyktingfrågan blivit symbolisk. Att människor kommer hit och är i behov av stöd upplevs som ett hot mot egna intressen. Det är själviskt, men något alla partier tyvärr behöver förhålla sig till, vare sig de tycker att det är värdigt eller inte.
Just nu får Sverige leva med den uppkomna situationen, bara man...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-18

Visa hela (5 kommentarer)

Vi blir rikare och rikare i västvärlden, men inte lyckligare och lyckligare…

Det är i jämförelsen olyckan finns
Vi spänner våra muskler för att se som bäst ut utåt
men inser inte
att vi stressar vår nästa
att göra likadant

Det är ohållbart för en civiliserad framtid, att städerna ser ut som dem gör idag! Habitat III- konferensen sätter ljuset på problemet, utveckling och hållbarhet. Utmaningarna är att ha kontroll på situationen och en gångbar politik.

Staden är mest stress, fart, energi, bilköer, shopping, löpsedlar, reklamtavlor. Det ska
Motioneras, han ska jobba hon ska jobba, livspusslet, karriären, all måsten, alla ska någonstans. Nya bud varje vecka: så här blir du frisk, så här går du ner, bilar och kommunalt, nytt nytt nytt …….

Skrivet av bosselagom, 2014-12-16

Visa hela (1 kommentar)

Vi har det svårt, vi ynkliga människor. Om vi inte själva ställer till det för oss, så sker naturkatastrofer av helt naturliga orsaker. Ta t.ex. den underjordiska Yosemitekraten, som var planerad att få ett utbrott för 30 000 år sedan. Det är säkert någon av oss som går och väntar på den. Och när det händer kommer förmodligen en ”fimbulvinter” att infinna sig. Mycket får man ta som det kommer.
Själva kan vi också ställa till det, som t.ex. i det gemensamma sociala livsområdet; arbetslöshet, usla bostäder, osäkra jobb, diskriminering, trakasserier, fördomar och mediebilder. Orsaker ur det vardagliga systemvåldet som skapar samhällsexplosioner. Eskalerar detta, kommer medborgarna tappa tron på demokratin. I stället för politik, kommer frustration och ilska att ta sig uttryck i form av våld och extremism.
Det framförs åsikter, i dag, att vi lever i ett postpolitiskt samhälle. De politiska partierna konkurrera inte med varandra i form av fundamentala olika...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-16

Visa hela (0 kommentarer)

De flesta är frivilliga politiker och tar det som ett meningsfullt arbete, några få har det som ett arbete med lön. Och av dem kan vi kräva prestation.

Politiker skall syssla med sammanfattande av visioner, och de vanliga människor, medborgaren, medlemmar och sympatisörer, med verkställighet. Om samhället hade arbetat efter team-modellen, i stället för lagarbete, hade beslutsfattandet också kunna var demokratiskt. Eller kanske är det något ännu effektivare som kommer efter teamarbete?
I stället verkar politikerna som valfrihetsromantiker eller som socialistiska romantiker utan gemensamma idéer och riktningar.
Över hälften av lärarna önskar ett annat jobb och få vill bli det. Detta är ett allvarligt ämne i, att tydliggöra visioner till en planerad verksamhet.
Och låt de viktigaste lärarna, föräldrarna, delta i besluten. Skolan skall ju vara föräldrarnas utsträckta lärande och det måste ett öppet samhälle kunna hantera. Ställ större krav på delaktighet av...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-15

Visa hela (0 kommentarer)