En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Lärarna har krav på att Sverige förstatligar skolan och Socialtjänsten anser att omsorgen bör prioriteras högre på lokal nivå. Och så samarbete istället för nyval!
Den sociala sektorn måste få större resurser. En ökad fast personalstyrka, uppbackad av volontärer och frivilligorganisationer, kan vara lösningen på socionomernas arbetsbelastning. Resurser omfördelas från bemanningsföretags och friskolors vinster som ej utnyttjas i systemet, uppdaterade lagar krävs! Nyutbildade socionomer kan få mentorskap av en stor mängd välutbildade och livserfarna människor som idag bara går och väntar tillbaks till meningsfyllda livsuppgifter. Svårigheten att rekryterar personal, tillfälliga arbetstoppar, semester och sjukskrivningar bör kunna utvecklas och hanteras i en effektiv organisation. Socialtjänstlagen och utbildningen är i starkt behov av en uppdatering som förenklar samarbetet mellan staten och kommunen.

Och för övrigt anser jag att det är tråkigt att Anna Kinberg...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-20

Visa hela (1 kommentar)

FP är lika med M och S, eller ………..hitta skillnader.
1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett socialliberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka. Vi har ett stort förtroende i skolfrågan, men vår styrka är ibland vår svaghet – många väljare känner bara till Folkpartiets hållning i skolfrågor och därmed riskerar vi att uppfattas som ett enfrågeparti. För att växa som parti, och samarbetspartner, räcker det inte med ett starkt stöd i skolfrågan.
2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Moderaterna behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.
3 Sverige är större än storstäderna....

Skrivet av bosselagom, 2014-12-19

Visa hela (1 kommentar)

Partivalet av Sverigedemokraterna har av många gjorts som en markering; man vill att invandrings-frågan ska upp på agendan. Men många är kanske också konservativa i sitt tänkande och rynkar på näsan även åt nymodigheter i allmänhet. Det får vi leva med, och bemöta……..
Invandringen står egentligen för en begränsad del av de gemensamma budgetarna. Totalt har staten utgifter på cirka 900 miljarder kronor, och kommuner och landsting ungefär lika mycket. Statens utgifter för migration och integration är cirka 33 miljarder kronor på ett år. Potentialen att öka omsättningen är enormt stor.
I en tid när väljarna ställer allt högre krav på välfärdsstandard har flyktingfrågan blivit symbolisk. Att människor kommer hit och är i behov av stöd upplevs som ett hot mot egna intressen. Det är själviskt, men något alla partier tyvärr behöver förhålla sig till, vare sig de tycker att det är värdigt eller inte.
Just nu får Sverige leva med den uppkomna situationen, bara man...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-18

Visa hela (5 kommentarer)

Vi blir rikare och rikare i västvärlden, men inte lyckligare och lyckligare…

Det är i jämförelsen olyckan finns
Vi spänner våra muskler för att se som bäst ut utåt
men inser inte
att vi stressar vår nästa
att göra likadant

Det är ohållbart för en civiliserad framtid, att städerna ser ut som dem gör idag! Habitat III- konferensen sätter ljuset på problemet, utveckling och hållbarhet. Utmaningarna är att ha kontroll på situationen och en gångbar politik.

Staden är mest stress, fart, energi, bilköer, shopping, löpsedlar, reklamtavlor. Det ska
Motioneras, han ska jobba hon ska jobba, livspusslet, karriären, all måsten, alla ska någonstans. Nya bud varje vecka: så här blir du frisk, så här går du ner, bilar och kommunalt, nytt nytt nytt …….

Skrivet av bosselagom, 2014-12-16

Visa hela (1 kommentar)

Vi har det svårt, vi ynkliga människor. Om vi inte själva ställer till det för oss, så sker naturkatastrofer av helt naturliga orsaker. Ta t.ex. den underjordiska Yosemitekraten, som var planerad att få ett utbrott för 30 000 år sedan. Det är säkert någon av oss som går och väntar på den. Och när det händer kommer förmodligen en ”fimbulvinter” att infinna sig. Mycket får man ta som det kommer.
Själva kan vi också ställa till det, som t.ex. i det gemensamma sociala livsområdet; arbetslöshet, usla bostäder, osäkra jobb, diskriminering, trakasserier, fördomar och mediebilder. Orsaker ur det vardagliga systemvåldet som skapar samhällsexplosioner. Eskalerar detta, kommer medborgarna tappa tron på demokratin. I stället för politik, kommer frustration och ilska att ta sig uttryck i form av våld och extremism.
Det framförs åsikter, i dag, att vi lever i ett postpolitiskt samhälle. De politiska partierna konkurrera inte med varandra i form av fundamentala olika...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-16

Visa hela (0 kommentarer)

De flesta är frivilliga politiker och tar det som ett meningsfullt arbete, några få har det som ett arbete med lön. Och av dem kan vi kräva prestation.

Politiker skall syssla med sammanfattande av visioner, och de vanliga människor, medborgaren, medlemmar och sympatisörer, med verkställighet. Om samhället hade arbetat efter team-modellen, i stället för lagarbete, hade beslutsfattandet också kunna var demokratiskt. Eller kanske är det något ännu effektivare som kommer efter teamarbete?
I stället verkar politikerna som valfrihetsromantiker eller som socialistiska romantiker utan gemensamma idéer och riktningar.
Över hälften av lärarna önskar ett annat jobb och få vill bli det. Detta är ett allvarligt ämne i, att tydliggöra visioner till en planerad verksamhet.
Och låt de viktigaste lärarna, föräldrarna, delta i besluten. Skolan skall ju vara föräldrarnas utsträckta lärande och det måste ett öppet samhälle kunna hantera. Ställ större krav på delaktighet av...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-15

Visa hela (0 kommentarer)

Det finns en undersökning om där män känner sig värst och bäst i olika länder. Japan har 77 på en skala på 100, Sverige 5. Är vi på rätt väg, eller?

Idealbilden av en lyckad man - enligt traditionella normer - ställer följande krav på mannen. Han ska ha jobb, vara högpresterande, tjäna bra, ha familj med fru och barn, vara heterosexuell och i gott fysisk och psykiskt skick.

Evolutionsförändringar för 5-4000 år sedan?

Mansrollen om trettio år? 2040-TALSMANNEN.
I framtiden kommer vi män inte att ägna så mycket tid åt att fundera på ”Om jag gör så här – är det manligt eller kvinnligt.” Hen gör bara så. Barnen kan förändra både mansrollen och samhället.
Media bad åtta män sia om mansrollen om 30 år.

> Män kommer att ha större frihet att ta hand om barn och hem därför att ekonomin inte längre är så ojämnt fördelad. >Den ekonomiska orättvisan idag gör att många män tar på sig den stora...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-12

Visa hela (2 kommentarer)

Det gjorde ingen verkan mot människans ondska, då för 2000 år sedan, det blev snarare värre. Asagudarna var mer rättvisa, det var vi själva som kommit på att offra. Monoteismen är ett stort misstag. Hellre ingen gud många gudar än en enda.
Back To Basic. Buddhistisk visdom menar att välja är det som skapar mest ångest hos människan och att all slags jämförelse är förkastlig. Det var kanske den visdomen historieskrivarna, som hittade på Jesus, använde? Och Allah är en man?
Ibland blir det sååå fel.

Och vad om evolutionen?

Skrivet av bosselagom, 2014-12-11

Visa hela (1 kommentar)