En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Vad gör man då ens ideologi samstämmer med ett uppdaterat Folkparti men stöder Nya Moderaterna som ledare. Och anser att Socialdemokrater och Moderater säger samma sak, men på olika sätt. Röstar på Moderaterna vid riksdagsvalet och på Folkpartiet vid kommunalvalet. Landstingsvalet skulle jag helst slippa välja till eftersom jag anser det vara en onödig organisation som storkommunen kunde hantera bättre. Är emot vinster i välfärden, vinster som satsas utanför samhällets välfärd. Vad blir det av det, Socialkonservativliberalism?
Jag sammanfattar tankar i artiklar på bloggen ”Bosselagom” där sunt förnuft försöker råda. Har sedan tidigare ett par hundra noteringar jag tycker mig kunna stå för. Kan fler förstå det också, då läsaren förstår det som jag önskar, kan det kanske vara till någon nytta.


En själ som jag aldrig glömmer........

Bosselagom, som kopierar citat, sammanfattar artiklar och författar egna meningar.

Skrivet av bosselagom, 2014-12-09

Visa hela (0 kommentarer)

Den fulla sysselsättningens och den eviga tillväxtens tid är förbi: de aktuella skulderna kommer aldrig att kunna betalas av, och jorden skulle ändå inte tåla den tillväxt som skulle krävas.
Motståndare till dagens ekonomiska system är alla skuldsatta men det är även vanliga samhällsnyfikna på uppmärksamhetsjakt. Vidare är alla domedagsrädda och alla med rösträtt som tycker sig sakna verkningsfulla möjligheter till politisk handling. Och därför blir det oförändrat tills ekonomigurun har ändrat attityd, fått med sig vetenskapen för en radikal uppdatering och avfärdat stadsförnuftet till förmån för sunt förnuft. Guru, då i formen av den som skingrar mörkret, någon form av politikandlig lärare.
Föreställningen om de representerade, alla med rösträtt, är kanske den mest radikala, eftersom den inbegriper ett avfärdande av den rådande formen av representativ demokrati. ”Verklig demokrati måste innebära en fullständig förstörelse av statsförnuftet”.
Har då...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-07

Visa hela (0 kommentarer)

Socialdemokraternas Stefan Löfven och Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra måste tillsammans stå upp för ett öppet Sverige. Under lång tid, innan Alliansregeringen, styrdes svensk migrationspolitik av de två stora jättarna M och S tillsammans. De drev en politik som vägde svenska arbetstillfällen mot asylrätt och skyddsbehov. Det är en politik som man lagt bakom sig och inte har för avsikt att återuppta.
Migrationsuppgörelsens partier har idag närmare 80 procent av Sveriges väljare i ryggen. Demokrati innebär att i en pågående process förbättra denna uppgörelse allt eftersom förhållanden förändras. I annat fall lärt det bli anarki! Fungerande demokrati är en fortlöpande process till förbättring av samhället och alla i samhället uppehållande människor.
Uppgörelsen som upprätthåller Sverige som ansvarstagande asylmottagare och ett land för fri arbetskraftsinvandring är unik ur ett globalt perspektiv.
Tydliggör skyldigheter och rättigheter vid uppehåll i...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-06

Visa hela (0 kommentarer)

Obra blandning av politik och religion har skapat oreda och krig sedan år 312. Problemet vi står inför idag är att acceptansen för oliktänkandet i västerländska och österländska blocken ifrågasätts. Och nu har vi fått infektion i svensk politik, en varböld håller på att kapsla in den svenska nationen i en ras och religion.
Men nu, då det saknas politik i invandrarfrågor här i Sverige, saknar man debatten. Invandrarfrågorna har en blandning av religion och politik eftersom religionskrig är orsaken till flyktingvågen. Ett f.d. nazistparti försökte få igång en debatt men det har täppt till alla vägar för diskussion om hur vi skall hantera immigranter och flyktingar. Invandrarpolitiken har gått i stå. Enfrågepartiet har tvingat fram en dialog som inte kan betecknas som politik. Och nu måste man förändra synen på invandringspolitiken så att debatter kan få förekomma. Fredagens nyheter bekräftar tankarna och en valrörelse kommer...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-05

Visa hela (0 kommentarer)

”Hade jag bara förändrat mig själv från första början så skulle jag ha utgjort ett gott föredöme och kunnat förändra min familj. Från deras inspiration och uppmuntran skulle jag därifrån
kunnat förändra mitt land och vem vet, jag skulle kanske också ha kunnat förändra världen”. Jag har verkligen försökt, men orealistiska försök av omvärlden har hela tiden hindrat mig. Fantasien har satt krokben och språkbruket är missförstått. Vad behövs? Emotionell kompetens, konflikthantering, tydlighet, dialog, bemötande, kritikbearbetning och rätt uttryck. Ja, jag tänker på allt det där, men jag är formad som jag är, och försöker göra mitt bästa. Även om latheten tar överhand ibland; vad gör fem minuters skäll mot ett helt liv i lättja?

Skrivet av bosselagom, 2014-12-05

Visa hela (1 kommentar)

Friskolorna fungerade inte bättre än vad den statliga skolan gjorde. Kanske hade det fungerat om näringslivet, och inte stat/kommun, bekostat den. Men näringslivet har ju flyttat från Sverige? Och vi vill väl inte ha religionsföreträdare, som i USA, som finansiär. Fungerar det inte så får man gå bakåt för omtag. Ta med Svenska Försvaret och värnplikten på samma gång, det blev ju också fiasko. Men låt de stridande enheterna verka genom Nato, där har vi inte mycket att komma med ensamma. Låt integrationen konkurrera med segregationen, sysselsättning i en demokrati representerad av medmänniskor på lokal nivå.
Omsorg och utbildning är helt skilda ting, även om bra utbildning kan leda till mindre omsorgsbehov. Men omsorg gränsar däremot till tron om kärlek. Och där har religionsföreträdarna en stor insats att göra. Att komplettera den statliga, regionala och kommunala omsorgen och omvårdnaden. Tänk om dessa organisationer kunde samarbeta som ett team? Vilken lycka och vilken...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-04

Visa hela (2 kommentarer)

sluta skämta!

Avvärja, förebygga, skydda och hantera konsekvenser sägs vara den svenska strategin mot terrorism. Ja, det låter ju statsförnuftigt men det lär inte räcka i det alarmerande läget världen befinner sig i idag. Svensson måste ha förståelse för de handlingar som staten eventuellt behöver göra mot terrorism. Det enda Svensson inser är, att han inte vill ha med människor från områden där terrorister strider att göra, över huvud taget, punkt slut.

Och vad säger då informationen?

En sammanfattning:

Åtgärder att snabbt införa

- en lag som förbjuder alla aktiviteter i Kalifatets namn. Vilket innebär även aktiviteter som finansiering, rekrytering av soldater och medlemmar eller att sprida propaganda för IS eller liknande organisationer förbjuds.
- en lag mot jihadistresorna, införa möjligheter att efter rättslig prövning kunna återkalla pass för de som deltar i olika terrororganisationers- eller i olika...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-03

Visa hela (0 kommentarer)

Den grekiska mytologien och hedningarnas gudatro kan ta varandra i handen. Att blanda ihop kulturer är intet nytt, och människan har stor beredskap för detta. Det finns stora likheter inom kulturerna i alla tider, det tog bara lite längre tid att inse det förr. Och med ödmjukhet bör vetenskapen komma fram till utbildning och information som människan tar till sig. Förklaringar till kärleken som skadar, ålderns illusioner, blodet och livets mening i djupet. Men även ytliga frågor som ekonomi, krig och fred, familjen och lagarna bör kunna ses i ett nytt ljus. Vi tror ock på forskningen och vetenskapen, men störst av allt är sunt förnuft.

Skrivet av bosselagom, 2014-12-03

Visa hela (0 kommentarer)