En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Det är alldeles rätt resonerat ”problemet kan inte lösas på Svenska trottoarer”. Men det är tyvärr den enda verkligheten just nu, i denna stund. ”Tiggaren” framför dig är definitivt inte på en social turistresa! Hen har offrat familjens sparslantar (lån eller kanske stöld), som kunde använts på ett betydligt bättre sätt för familjens framtid. Hen har slitits från sina vänner och familj och längtar varje sekund efter ”flocken” etc…. I varje möte med detta främmande, möts PERSONEN av personlig och strukturell diskriminering (med våra mått på mänskliga rättigheter – tiggaren har ingen bildad uppfattning). Lösningen kan inte tas fram av Sverige – men det kan gärna utvecklas härifrån! Lösningen måste tas fram på EU-nivå – NU! Krav måste ställas på ledarskapet i Rumänien och de länder där ”tiggarna” har sina rötter. Pengarna som du ger tiggaren kanske hjälper denne eller dess uppdragsgivare, vem vet? Det kanske gör saken värre eller hjälper denna...

Skrivet av bosselagom, 2014-09-30

Visa hela (0 kommentarer)

Skillnaden mellan att ha ett sexberoende och att bara har en hög sexlust är graden av tvång, man "försvinner in i sin egen bubbla och kommer bort från världen", och det finns belägg för att det i generna.
Det är ett sätt att fly från låg självkänsla, känslor av ilska och otrygghet. Det handlar egentligen inte om sex. Beroendet drivs av skam. Du driver dig själv att sluta känna dig som en dålig människa genom att göra något trevligt, men efteråt mår du ännu sämre och ogillar dig själv.
Den ursprungliga idén om missbruk var, att du hade en kemisk kapning av kretsarna i hjärnan byggd för att ge dig njutning som belöning, för att göra saker på ett överlevnadssätt, som att äta eller ha sex.
Men detta är egentligen inte annorlunda än andra mänskliga problem, eftersom vi alla har sexuella enheter som kan ge oss problem då vi saknar hämning eller kontroll.
Och kontroll får vi genom kunskap! Och kunskap får vi genom utbildning! Och utbildning är inlärning genom våra...

Skrivet av bosselagom, 2014-07-13

Visa hela (0 kommentarer)

Vem skapar samhället du och jag lever i? De människor som vistas på ett landområde under en viss tid, är den flock som bildar ett samhälle för ett tillfälle som aldrig återkommer. Att det är en viss sorts ras som bildar ett samhälle har ingen varaktig livskraft, liksom att ett samhälle bildar en nation är en filosofi utan någon hållbar substans.
Samhällets ledare för hundra år sedan var präglade och snärjda av nationalismens krav och credon. Det finns människor i dagens samhälle som är oförändrade i den obildade världen. I Sverige lever vi i en skyddad tillvaro skapad av sunt förnuft, och därför är det viktigt att bemöta de nationalistiska strömningar som ökar i dag.
Efter att ha tjänstgjort inom svenska försvaret i 40 år är det en känsla av mogen stolthet över att jag i mitt yrke aldrig behövde leda soldater i strid. Att behöva ta till vapen och döda andra människor i kampen om vår plats på jorden måste vara det mest ociviliserade levnadssättet. Hur skulle...

Skrivet av bosselagom, 2014-07-04

Visa hela (2 kommentarer)

Akacians fröhus viskar "arbeta för att leva"
Akacian viskar också till en utlänning, Det finns ett liv i Serbien som vill delge oss filosofier som innebär att leva tillsammans i en gemensam värld. Och när jag besökt Serbien, har akacian viskat olika lösningar på problem. På ett öppet sätt, på ett språk som jag förstår detaljerna i, en dialekt av engelska med inslag av serbiska och svenska som jag kan ta till mig, sammanfattat och svar med kreativa lösningar.

För tio år sedan hade jag en dialog med en bestämd dam I Jagodina, Serbien. Hon hävdade bestämt att hon vägrade foga sig i en kultur där man måste leva för arbetet. Det sättet att ”leva” hämmar kulturen, i ordets betydelse att kunna leva ut. Därför kunde hon inte tänka sig att bosätta sig i norra Europa. Man klagar på, i en oklar mening om tillvaron, att svenskarna lever för att arbeta, medan serberna arbetar för att leva. Detta är en missuppfattning och en flykt ifrån verkligheten, får jag klart för mig...

Skrivet av bosselagom, 2013-07-17

Visa hela (13 kommentarer)

Världen, som den håller på att formas i dag, är på väg att förändras. När ledarskapsbarriärer rivs och föreställda gemenskaper ifrågasätts gynnas den mänskliga friheten och den globala rättvisan. Visst förekommer stora problem. När handelshinder rivs, produktion flyttar utomlands och de egna inte längre automatiskt gynnas framför andra uppstår missnöje. När tidigare på många sätt homogena stater öppnar sina gränser uppstår kulturkrockar som kan leda till diskriminering, utanförskap och våld. När språkbarriärer finns försvåras deltagandet och integrationen för nyanlända. Vassa kanter nöts av, fördomar motbevisas och strikta normer luckras upp. Delaktig-heten ökar. Och nya okonventionella system uppträder. När det gamla ekonomiska systemet har nått sin vägs ände växer kanske även möjligheten för dagens oengagerade ungdomar att känna sig delaktiga. Nytt och gammalt möts. Främmande och välkänt blandas med gnissel och engagemang. När något går snabbt...

Skrivet av bosselagom, 2013-06-01

Visa hela (0 kommentarer)

S drev igenom folkhemmet till förmån för kyrkans makt. Kyrkan lärde oss läsa och skriva på 1800-talet, men för det mesta har religionen bara gjort det svårare att leva tillsammans. Det finns dock tendenser på en Modernisering av ledarkulturen, men det lär ta generationer. Så den naturliga andligheten må råda, ut i naturen. Sjung o va glad.
Tänk och fråga existentiellt men handla med sunt förnuft!

Skrivet av bosselagom, 2013-04-30

Visa hela (0 kommentarer)

I ”moderna” länder utvecklas nu den digitala världen där allt sker fort men ofta utan perspektiv och besinning. Många av oss faller allt oftare i bön framför Ipod-guden. Och med oss försöker tidsåldrarna före oss hänga med, hur det nu än går….? I andra delar av vår värld finns samhällen som fortfarande har vårt 1800-talets förutsättningar, ibland nästan medeltida. Man ber fem gånger till Allah under samma förhållande som våra förfäder själva tvingades be till Gud för 2-3 generationer sedan. Man kuvar sina barn i likhet som vi själva gjorde förr. Mödrar tvingas fortfarande, av hävd och uppfostran, göra skillnad på pojkar och flickor. De problem, ibland allvarliga, som uppstår när våra olika tidskontingenter kolliderar, borde dock vara möjliga att hantera för insiktsfulla människor.
De människor som kommer till Sverige, på flykt undan krig eller ekonomisk misär, kommer alla från samhällen där jordbruket fortfarande har större betydelse än industrin, för att...

Skrivet av bosselagom, 2013-03-29

Visa hela (1 kommentar)

Det finns inget bra eller dåligt, allt beror på hur vi tänker om det.

Han flydde ifrån det kommunistiskt styrda hemlandet. Han emigrerade från ett hem i misär, där det för några generationer sedan hade funnits en stor frihet och värdighet (det hade han i alla fall hört i barndomen) i ett kungarike. Kulturen i hemlandet var också präglad av ett rikes stora maktfullkomlighet, i 8:de – 40:de generationen, då hans, på den tiden, var en folkgrupp i minioritet och styrdes av en annan religion.
Landet han arbets-krafts-invandrade till var i stort behov av hans tjänster vid uppbyggnad och utvecklingen av ett krigshärjat samhälle. Han hade friheten att integrera sig, men då hade han också fått ändra tankebanor. Av ren lättja behöll han tankarna på sitt barndomshem, som blev vackrare och allt lyckligare i hans drömmar. Han fortsatte så i 35 år, tjänade pengar som räckte till en ny bil vartannat år och till livets uppehälle. Där blev också över en slant som han kunde stödja...

Skrivet av bosselagom, 2013-03-11

Visa hela (0 kommentarer)