En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Jag ligger högt på öppenhet med hög nyfikenhet och kreativitet, en mogen andlighet, liberala åsikter och är lyhörd. Samvetsgrannheten har ökat med åren (väldigt låg i yngre år) och har i dag en större impulskontroll. Det jag har kvar av de låga värden, spontaniteten, och att projektet avslutas för min del då jag stillat nyfikenheten, försöker jag som oftast förmedla. Periodvis kan både höga och låga värden av neuroticism förekomma (förmodligen pga årstider, upplevda trauman och att en åter-hämtning är nödvändig). Och då neuroticismen inte dominerar finns där en mycket hög samstämmighet i personligheten, vilket är ett stort framträdande drag. Detta gör också att extraversionen är mycket hög och att självdisciplinen skapar automatiskt en återhämtning emellanåt.
Naturligtvis spelar dagsformen in och alla teorier kan vara tvärtom, så man kan fråga sig vad som är vad. Välbefinnande är väl det viktigaste men i den ingår också motsatsen; att må dåligt är en...

Skrivet av bosselagom, 2013-02-03

Visa hela (0 kommentarer)

Alla har vi väl känt vreden och hatet när någon gjort oss illa eller svikit oss djupt. Lusten att hämnas, ilskan och avskyn mot personen som sårat är så stark att det berör en djupt.

Vreden och hatet är stora energitjuvar. Bara att bära runt på ett stort hat kan vara tungt, och man kan känna själv hur man dignar under bördan. Hämndlystnaden och vreden får en att må uruselt... det går alltså ut över hur man själv mår. Och då är det viktigt att kunna förlåta för att få frid inombords i sitt eget liv. Det är så lätt att man låter hatet och bitterheten få fäste så man inte kommer vidare i livet. – Det handlar inte om att man på något sätt ska rättfärdiga det den andre gjort. Man kan fortfarande tycka det är fel. Förlåtelsen sker inte för den andre skull, utan för sin egen skull. För att man ska må bra och bli hel.

Så hur gör man för att förlåta? – Först och främst gäller det att inse att förlåtelse är ett val man gör, inte vad man känner. Det...

Skrivet av bosselagom, 2013-01-31

Visa hela (0 kommentarer)

Demokratin är skör och kan aldrig tas för given.
Historiskt kan vi lära oss av vår kollektiva erfarenheter. Hitler kom till makten – efter demokratiska val! Val som följdes av en våg av terror mot Nazityska regimens politiska motståndare, särskilt kommunister och socialdemokrater, inskränkning av yttrande-, press- och mötesfriheten, och kampanjer mot de tyska judarna, manifesterade bokbål och andra kulturella utrensningar. Konsekvensen blev diktatur med en envåldshärskare. - Och liknade exempel finns det många av.
Det demokratiska systemet i Europa tycks fortfarande gälla, men vi måste se situationens allvar och inse att den dag kan komma när grogrunden för motståndarnas framgångar kraftigt ökar. Vad blir alternativet för friheten, den frihet vi har rättighet att ifrågasätta i dag? Främlings-fientligheten breder ut sig. Ny-gamla politiska grupperingar med förenklade svar på svåra frågor får fotfäste. Basingrediensen i deras svar är intolerans. Lösningen är att rensa...

Skrivet av bosselagom, 2013-01-28

Visa hela (0 kommentarer)

Demokrati är en ständigt pågående process, liksom nationalism (svenskhet) är en ständig förnyelse om dessa skall verka i en positiv riktning.
Har den person som vill bli ”svensk” en chans – och vill dem bli det? Det finns (och skall finnas) krav på dem som kommer hit, på dem som är svenska medborgare och redan är här, på myndigheter och arbetsgivare.
Ett krav är språkkunskaper och grundläggande samhällskunskap, och här krävs utbildning för samtliga i nätverket kring invandraren, sett i ett globalt perspektiv. Ett krav är också att ge möjligheter att behålla sitt ursprung och utveckla detta demokratiskt.
Vad gör ”Svensken” i Afghanistan? - Afghanerna sägs 2014 vara redo att ta över säkerheten (jämför då säkerheten i det svenska samhället) i sitt eget land. Det finns fortfarande starka krafter inom landet som kan råka i konflikt med varandra. Norra och södra Afghanistan glider mer och mer ifrån varandra. De ”svaga” grupperna som kvinnor, nomadfolket Kuchi och...

Skrivet av bosselagom, 2012-11-28

Visa hela (1 kommentar)

En ateist söker andligheten i verkligheten (eller? Hur beskriver en ateist andligheten?), ett svårt och onaturligt sökande (måste ständigt överbevisa det onaturliga). Den ”vanlige” lagom människan är lite mer lättjefull och låter sig lockas med i sagornas värld då det andliga livsområdet behöver det. Den troende är då lite olik, kanske otrygg, som gärna flyr från verkligheten då man känner motstånd. Den djupt troende (fanatiker e.dyl.) har oftast fastnat i det overkliga, och utgör en stor fara för omvärlden då denne försöker att bevisa och lära ut sin andlighet.
De troende, låtsastroende och ateister, liksom den kreativa skillnaden mellan män och kvinnor, berika tillvaron. Men fanatiker utgör ett stort hot mot mänskligheten. Och en ny form av psykopater framträder mer och mer i dag, kanske en ateist som med egenmakt utför terrorhandlingar (utan egentligt syfte och bara för sin egen skull). Dessa utgör till och med ett större hot än maktmissbrukarna och det falska...

Skrivet av bosselagom, 2012-07-23

Visa hela (1 kommentar)

På 1000-talet var Sverige inte mycket mer än området mellan Norilsk och Tomsk i Ryssland. Och Skandinavien var ”outvecklat”, mycket glest befolkat och med enstaka små självförsörjande byar, som levde sitt eget liv. I dagens konfliktfyllda tillvaro ser vi ett sådant leverne med avund, även om det var ganska ociviliserat.
På den tiden fanns civilisationen i ”den bördiga halvmånen” 8000 f.kr. – 1000 e.kr. Och det är kanske här jag skall lägga energin på historieläsningen, tiden innan erosionen började tära på civilisationen i mellanöstern. Att fortsätta studera den mörka medeltiden i Europa är ganska deprimerande.
Då för 8000 år sedan, då inlandsisen drog sig tillbaka från norra Europa, byggdes en civilisation upp i Mellanöstern. De flesta av den moderna människans civilisationsmarkörer skapades någonstans i det område som kallas Den bördiga halvmånen. Hos sumererna och de andra i Tvåflodslandet, i Egypten, hos Levantens olika folk eller i Anatolien. På den tiden...

Skrivet av bosselagom, 2012-07-22

Visa hela (0 kommentarer)

Det är din plikt att göra ditt bästa att vara en god medmänniska, eftersom alla andra människor har samma rätt till ett gott liv som du.
Grunden till detta finns i dina gener, dina första bardomsår och det stöd får i starten.
Din utbildning får du av dina föräldrar och av din omgivning. Verktygen är ord som omvandlas av medmänniskor och av dig själv. Praktiken befäster kunskaperna och ger erfarenhet att leva ett gott liv.
Att omvandla texterna, som står i heliga skrifter, till stöd åt livsföringen på 2100-talet kan vara en väg att söka kunskaper om livets mening, men absolut inte den enda rätta. Och att livet inte har någon mening, annat än den som man själv ger det är inte hellre den enda rätta vägen.
Omvärldsbilden ger oss att meningen med livet är livet själv. Man har ett eget ansvar och man har bara ett liv att förvalta; och det gör man genom att med öppna ögon förstå varandra med det goda. Det är en komplicerad och ständigt pågående process som är lätt...

Skrivet av bosselagom, 2012-02-14

Visa hela (1 kommentar)


Det är vägen mot målet som är viktigast! Att förverkliga demokrati är verkligen obra, för människan kan omöjligt ha makten och vara föremålet samtidigt. Det är uppbyggnaden som är det verkliga målet i en sann demokrati.
Vilken identitet behöver vi då för att bygga vårt samhälle? I den mångfald som samhället behöver, måste det också finnas ett samhällskitt som utgör grunden för en solidaritet medborgarna emellan. För att individen ska ha möjlighet att känna något för en större grupp så behövs det en fast punkt att utgå ifrån, en trygghet. Denna ska självklart vara inkluderande och inte stänga ute någon på grund av kultur, etnicitet eller religion. I dagens globala värld måste vi börja diskutera vilka värderingar vår identitet bör bygga på så att den kan vara inkluderande.
Börja underifrån, från individens rättigheter men även skyldigheter. Kan man inte se sitt eget ansvar för den större helheten då finns det...

Skrivet av bosselagom, 2011-08-08

Visa hela (0 kommentarer)