En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Hjälp ditt hemlands utveckling!

Hur kan vi tillsammans stödja utvecklingen på invandrarens födelseplats?

Utveckling av välfärden i imigranters ursprungsland.

Finns kanske den adaptiva organisation, intresseförening e.dyl. fokuserande på ovanstående rubriker?

Det behövs ett organiserat stöd för utvecklingen i ensamkommande barn, flyktingars och invandrares hemland. Övervägande delen av dessa personer har sina rötter kvar i ursprungslandet och drömmer sig oftast tillbaks dit, oavsett den misär som fanns.
Om man läser de tidigare anteckningar gjorda i Bosselagom, är det många gånger konkreta sammanfattningar ur medias reportage och egna livserfarenheter. Och Bosselagoms önskan är i grunden att stödja samhällsutvecklingen i positiv riktning.

Början är hälften av det hela.

Skrivet av bosselagom, 2013-03-10

Visa hela (3 kommentarer)

Vem utvecklar Ohms lag? Om all världens ”missionärer” för olika religiösa grupperingar, utvecklar ohms lag, i stället för texterna i olika typer av vuxen-sagoböcker (typ bibeln), kan kanske det andliga livsområdet påverkas positivt. För att skapa energi hos människan behövs motstånd! Det är en naturlig lag att, för att må bra måste man börja med att må dåligt.
Problemet är att den religiösa påverkan av människans andliga livsområde skapar terrorister, islamister, antifeminister m.fl. dödshotande grupperingar som hindrar välfärden och de mänskliga rättigheterna. (Ok, här kan man ju också sätta in ”Ohms-resonemanget”, men detta är ju också ett mänsklighetens problem som vi kan ta bort om vi vill rädda vårt välfärdssamhälle.)

Efter regn kommer solsken

- hur var det nu med livsområden?
Fysiska, Ekonomiska, Sociala, Andliga, Familjen, Mentala= Livet med sina olika livsområden
exempel Li=Ek(-2) x An(+7) x Fy x So(-5) x Me x Fa; När det blir för mycket...

Skrivet av bosselagom, 2013-03-08

Visa hela (0 kommentarer)

Trångsynt nationalism och främlingsfientlighet leder till världsutanförskap. I ett samhälle där ett fåtal skapar sig välfärd medan huvuddelen av befolkningen helt oengagerat sliter och släpar för brödfödan, utgör underlag för klanbildningar. Att ständigt bygga nytt och på ett positivt sätt utveckla välfärden behövs hjälp av nybyggare. För att något skall kunna bli bättre, måste det också ha varit sämre. Och i ett samhälle, som Sverige, där de flesta liknöjt ser på utvecklingen, behövs ett virtuellt krig och kaos (något traditionellt krig finns inte i verkligheten). Visst kan media peka på utanförskap, fattigdom och misär, men dessa rubriker skapar ingen samhörighet. Lösningen kan vara att öppna samhället för integrationen. Fortsätt och utveckla strukturen med hjälp av världsmedborgare. Tydliggör vad vår kultur menar med mänskliga rättigheter och hur vi lever upp till detta. Tydliggör ansvaret för varje individ i ett öppet samhälle. Utbilda också i...

Skrivet av bosselagom, 2013-02-25

Visa hela (0 kommentarer)

I Reforminstitutets undersökning (LO håller med, men uttrycker sig annorlunda) har en Sverigeanpassad variant av FN:s utvecklingsindex använts. De huvudområden som bedöms är skola, jobb, hälsa, pengar och en kategori kallad hopplöshet och utanförskap. Det finns en rad mekanismer som gör att en ort får problem, bland dem fallande fastighetspriser, höga nybyggnads-kostnader, dålig konkurrenskraft på lönemarknaden och ett kommunalt utjämningssystem som enligt forskare är negativt för tillväxten i svaga orter. Integrationsproblemen för en del invandrargrupper är försumbara. Många svenska orter med få invandrare har allvarliga problem. Lösningen enligt Svenskt Näringsliv är att ”den snävt invandrarfokuserade, och inte särskilt framgångsrika, integrationspolitiken” bör ersättas av en bredare politik som tacklar de ”höga trösklar och den brist på företagsamhet” som finns i många invandrarfattiga kommuner och en del invandrartäta orter.

Några detaljer i mekanismen /...

Skrivet av bosselagom, 2013-02-04

Visa hela (1 kommentar)

Jag ligger högt på öppenhet med hög nyfikenhet och kreativitet, en mogen andlighet, liberala åsikter och är lyhörd. Samvetsgrannheten har ökat med åren (väldigt låg i yngre år) och har i dag en större impulskontroll. Det jag har kvar av de låga värden, spontaniteten, och att projektet avslutas för min del då jag stillat nyfikenheten, försöker jag som oftast förmedla. Periodvis kan både höga och låga värden av neuroticism förekomma (förmodligen pga årstider, upplevda trauman och att en åter-hämtning är nödvändig). Och då neuroticismen inte dominerar finns där en mycket hög samstämmighet i personligheten, vilket är ett stort framträdande drag. Detta gör också att extraversionen är mycket hög och att självdisciplinen skapar automatiskt en återhämtning emellanåt.
Naturligtvis spelar dagsformen in och alla teorier kan vara tvärtom, så man kan fråga sig vad som är vad. Välbefinnande är väl det viktigaste men i den ingår också motsatsen; att må dåligt är en...

Skrivet av bosselagom, 2013-02-03

Visa hela (0 kommentarer)

Alla har vi väl känt vreden och hatet när någon gjort oss illa eller svikit oss djupt. Lusten att hämnas, ilskan och avskyn mot personen som sårat är så stark att det berör en djupt.

Vreden och hatet är stora energitjuvar. Bara att bära runt på ett stort hat kan vara tungt, och man kan känna själv hur man dignar under bördan. Hämndlystnaden och vreden får en att må uruselt... det går alltså ut över hur man själv mår. Och då är det viktigt att kunna förlåta för att få frid inombords i sitt eget liv. Det är så lätt att man låter hatet och bitterheten få fäste så man inte kommer vidare i livet. – Det handlar inte om att man på något sätt ska rättfärdiga det den andre gjort. Man kan fortfarande tycka det är fel. Förlåtelsen sker inte för den andre skull, utan för sin egen skull. För att man ska må bra och bli hel.

Så hur gör man för att förlåta? – Först och främst gäller det att inse att förlåtelse är ett val man gör, inte vad man känner. Det...

Skrivet av bosselagom, 2013-01-31

Visa hela (0 kommentarer)

Demokratin är skör och kan aldrig tas för given.
Historiskt kan vi lära oss av vår kollektiva erfarenheter. Hitler kom till makten – efter demokratiska val! Val som följdes av en våg av terror mot Nazityska regimens politiska motståndare, särskilt kommunister och socialdemokrater, inskränkning av yttrande-, press- och mötesfriheten, och kampanjer mot de tyska judarna, manifesterade bokbål och andra kulturella utrensningar. Konsekvensen blev diktatur med en envåldshärskare. - Och liknade exempel finns det många av.
Det demokratiska systemet i Europa tycks fortfarande gälla, men vi måste se situationens allvar och inse att den dag kan komma när grogrunden för motståndarnas framgångar kraftigt ökar. Vad blir alternativet för friheten, den frihet vi har rättighet att ifrågasätta i dag? Främlings-fientligheten breder ut sig. Ny-gamla politiska grupperingar med förenklade svar på svåra frågor får fotfäste. Basingrediensen i deras svar är intolerans. Lösningen är att rensa...

Skrivet av bosselagom, 2013-01-28

Visa hela (0 kommentarer)

Demokrati är en ständigt pågående process, liksom nationalism (svenskhet) är en ständig förnyelse om dessa skall verka i en positiv riktning.
Har den person som vill bli ”svensk” en chans – och vill dem bli det? Det finns (och skall finnas) krav på dem som kommer hit, på dem som är svenska medborgare och redan är här, på myndigheter och arbetsgivare.
Ett krav är språkkunskaper och grundläggande samhällskunskap, och här krävs utbildning för samtliga i nätverket kring invandraren, sett i ett globalt perspektiv. Ett krav är också att ge möjligheter att behålla sitt ursprung och utveckla detta demokratiskt.
Vad gör ”Svensken” i Afghanistan? - Afghanerna sägs 2014 vara redo att ta över säkerheten (jämför då säkerheten i det svenska samhället) i sitt eget land. Det finns fortfarande starka krafter inom landet som kan råka i konflikt med varandra. Norra och södra Afghanistan glider mer och mer ifrån varandra. De ”svaga” grupperna som kvinnor, nomadfolket Kuchi och...

Skrivet av bosselagom, 2012-11-28

Visa hela (1 kommentar)