En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Det är din plikt att göra ditt bästa att vara en god medmänniska, eftersom alla andra människor har samma rätt till ett gott liv som du.
Grunden till detta finns i dina gener, dina första bardomsår och det stöd får i starten.
Din utbildning får du av dina föräldrar och av din omgivning. Verktygen är ord som omvandlas av medmänniskor och av dig själv. Praktiken befäster kunskaperna och ger erfarenhet att leva ett gott liv.
Att omvandla texterna, som står i heliga skrifter, till stöd åt livsföringen på 2100-talet kan vara en väg att söka kunskaper om livets mening, men absolut inte den enda rätta. Och att livet inte har någon mening, annat än den som man själv ger det är inte hellre den enda rätta vägen.
Omvärldsbilden ger oss att meningen med livet är livet själv. Man har ett eget ansvar och man har bara ett liv att förvalta; och det gör man genom att med öppna ögon förstå varandra med det goda. Det är en komplicerad och ständigt pågående process som är lätt...

Skrivet av bosselagom, 2012-02-14

Visa hela (1 kommentar)


Det är vägen mot målet som är viktigast! Att förverkliga demokrati är verkligen obra, för människan kan omöjligt ha makten och vara föremålet samtidigt. Det är uppbyggnaden som är det verkliga målet i en sann demokrati.
Vilken identitet behöver vi då för att bygga vårt samhälle? I den mångfald som samhället behöver, måste det också finnas ett samhällskitt som utgör grunden för en solidaritet medborgarna emellan. För att individen ska ha möjlighet att känna något för en större grupp så behövs det en fast punkt att utgå ifrån, en trygghet. Denna ska självklart vara inkluderande och inte stänga ute någon på grund av kultur, etnicitet eller religion. I dagens globala värld måste vi börja diskutera vilka värderingar vår identitet bör bygga på så att den kan vara inkluderande.
Börja underifrån, från individens rättigheter men även skyldigheter. Kan man inte se sitt eget ansvar för den större helheten då finns det...

Skrivet av bosselagom, 2011-08-08

Visa hela (0 kommentarer)

Bosselagom bor i utkanten av Öresundsregionen i Skandinavien. Landet vi bor i kallas Sverige och övriga Européer betecknar oss som Svenskar, med dess för- och nackdelar för ett Europeiskt samarbete. Det finns fördomar om att ”Svensken” dricker för mycket, klär sig illa, pratar för lite och är konflikträdd, samt att oftast underskatta sin kultur och historia. Det positiva om ”Svensken” är öppenhet, ärlig och håller sitt ord. Vidare äger man ett stort förtroende, har stor integritet är mycket allmänbildade och omvärldsintresserade. Varför är vi det då; Jo, vi är en gammal demokrati som fortfarande är under utveckling. Vi har haft fred i mer än 200 år, och detta gör att vi har svårt att förstå de folk som nyligen varit i krig.
Men vi är nu en del av en kontinent där vi har fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster. Vi är också på god väg att få frihet för kunskap. Vi hoppas få se ett Europa där människor i varje land ser sig lika mycket som...

Skrivet av bosselagom, 2011-05-31

Visa hela (1 kommentar)

Förhoppningsvis börjar vi i dag se en ny fas i arabvärlden, mot demokrati. Jag hoppas att detta är början på en ny våg där folk i diktaturer reser sig med stöd från väst, utan att vända sig till extremistgrupperingar. Eller väntar nu en tid av hämndaktioner? Kanske kommer agerandet att minska förtroendet för väst igen hos muslimer i världen? Jag hoppas på det första alternativet. Oavsett vad som kommer i framtiden, tror jag att det är en ny tid, en ny epok. En bra värld är en värld där vi har tid för kärlek!
Ladin, Bush, Jesus, Muhammed, Budda, Putin, Mao m.fl. ”ledare” har alla anhängare påverkade av ideologier. Kan t.ex. domstolen i Haag ställa dessa inför rätta för en deklaration om det orätta i deras skapade livsregler för anhängare, vore det ett civilt tecken på rättvisa!
Mittemellan den bråkiga och utleda människan finns den lagom. Det är den mest vanligt förekommande, men märks minst. Hon är varken träl eller ledare, utan en helt vanlig person med syn,...

Skrivet av bosselagom, 2011-05-16

Visa hela (2 kommentarer)

För friska människor har ”civiliseringen” av drifter, som både bejakats och förnekats, genomgått många epoker. Kan man lära sig något av historien när man ser in i visionerna för framtida utveckling?

2010
Det är okey att älska så mycket man har lust till. Begränsningarna för kvinnan kan vara att vid hög ålder blir slemhinnorna sköra. För männen behöver penis en vilotid, från några timmar upp till ett dygn, mellan erektionerna.
Sex medför ett förbättrat luktsinne och stärker immunförsvaret samt att kroppen producerar mindre stresshormoner.
Sex är en bra motionsform, särskilt för män som kan bränna upp emot 200 kalorier under 20 minuter. En tillfällig höjning av hjärtverksamheten ger också en positiv effekt för välbefinnandet.
Sex verkar hålla oss yngre både till utseende och i sinne vid aktiveter, i snitt, tre gånger i veckan.
Utlösning för män minskar risken för hjärtsjukdom och stroke och studier tycks också visa på att sädesvätskan kan minska...

Skrivet av bosselagom, 2011-04-24

Visa hela (1 kommentar)

Kärleken är störst, heter det. Men det har tidigare varit väldigt svårt att tala om den. I och med att man i dag pratar mycket om sexualiteten överallt, har det också gjort det lättare för oss att förstå kärlekens betydelse (tror jag, eftersom det är ett påstående).
Visioner kan ge oss näring åt oss att ventilera hoppet, och det är ju som bekant det sista som överger oss.
Vi har dock fortfarande betydligt större problem med att få en logisk förklaring till ens tro; finns där hopp? Med ökad egenmakt undviker vi myternas förklaring till tron i dag. Men vi har ändå kvar orden och uttrycken i poesin och musiken. En ny process är på gång, som kanske både logiken och förnuftet kommer att acceptera. Och det kan kanske också bidra till att vi kan diskutera religion på ett allvarligt sätt; det har ju, som historien upplyser om oss, alltid resulterat i mänskligt offer.
Hoppas kan man ju!

Skrivet av bosselagom, 2011-04-06

Visa hela (0 kommentarer)

Kan Religonen och Ekonomiska systemet som leder individen och samhället idag färändras respektive uppdateras, så att även de största vinnarna i dagens samhälle vinner på det? JA, men JAG begriper inte hur!
Empowerment i ett lokalsamhälle bygger på individens livskvalitet. Det tar generationer att uppdatera, men det går, på 2000-talet, betydligt snabbare än på det gjorde de senaste tusen åren. Många individer, som styrs av frosseri och hatets lag kommer att sätta många käppar i hjulet. I det finns inget positiv att hämta, varför det logiska, hämtat ur den enskildes egenmakt, kommer att bli avgörande för en positiv utveckling på den inslagna vägen.

Det tog Sverige minst 200 år att få den demokrati vi har i dag, och mycket återstår. Tack vare dagens informationsflöde kommer motsvarande process att kanske bara ta 20 år i arabvärlden. Frågan är bara hur mycket förödelse och dödande den glokala och globala omvärlden tillåter. Om...

Skrivet av bosselagom, 2011-02-03

Visa hela (0 kommentarer)

Exempel på en förändringsprocess
Har en böjelse som ideell entreprenör, ibland kallad eldsjäl, att blanda mig i samhällsverksamheter. Några hundra idéer har fastnat i hjulet, medan några har fått fäste. Det har mest blivit ideella projekt, i tjänsten hakade man på ett och annat medan att som enskild entreprenör har det stannat vid några få provverksamheter. En del passar inte inom ramarna och några blir inte tillräckligt kända eller så har de testats av någon annan tidigare. Senaste projektet hittade jag i en Vision som sattes på pränt och presenterades för några bollplank för 12 år sedan. Det låg då utanför ramarna, men nu hittade jag en liten del som kanske kunde verkställas.
Här följer en artikel föra att göra verksamheten känd.
Här kan eldsjälen stödja projektet både i och utanför arbetstiden.

Hemsändning, ur kundens och veteranpoolens perspektiv.

Linn, 10 år, intervjuar farfar.
1) Hur kom du i kontakt...

Skrivet av bosselagom, 2011-01-17

Visa hela (0 kommentarer)