En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

En ateist söker andligheten i verkligheten (eller? Hur beskriver en ateist andligheten?), ett svårt och onaturligt sökande (måste ständigt överbevisa det onaturliga). Den ”vanlige” lagom människan är lite mer lättjefull och låter sig lockas med i sagornas värld då det andliga livsområdet behöver det. Den troende är då lite olik, kanske otrygg, som gärna flyr från verkligheten då man känner motstånd. Den djupt troende (fanatiker e.dyl.) har oftast fastnat i det overkliga, och utgör en stor fara för omvärlden då denne försöker att bevisa och lära ut sin andlighet.
De troende, låtsastroende och ateister, liksom den kreativa skillnaden mellan män och kvinnor, berika tillvaron. Men fanatiker utgör ett stort hot mot mänskligheten. Och en ny form av psykopater framträder mer och mer i dag, kanske en ateist som med egenmakt utför terrorhandlingar (utan egentligt syfte och bara för sin egen skull). Dessa utgör till och med ett större hot än maktmissbrukarna och det falska...

Skrivet av bosselagom, 2012-07-23

Visa hela (1 kommentar)

På 1000-talet var Sverige inte mycket mer än området mellan Norilsk och Tomsk i Ryssland. Och Skandinavien var ”outvecklat”, mycket glest befolkat och med enstaka små självförsörjande byar, som levde sitt eget liv. I dagens konfliktfyllda tillvaro ser vi ett sådant leverne med avund, även om det var ganska ociviliserat.
På den tiden fanns civilisationen i ”den bördiga halvmånen” 8000 f.kr. – 1000 e.kr. Och det är kanske här jag skall lägga energin på historieläsningen, tiden innan erosionen började tära på civilisationen i mellanöstern. Att fortsätta studera den mörka medeltiden i Europa är ganska deprimerande.
Då för 8000 år sedan, då inlandsisen drog sig tillbaka från norra Europa, byggdes en civilisation upp i Mellanöstern. De flesta av den moderna människans civilisationsmarkörer skapades någonstans i det område som kallas Den bördiga halvmånen. Hos sumererna och de andra i Tvåflodslandet, i Egypten, hos Levantens olika folk eller i Anatolien. På den tiden...

Skrivet av bosselagom, 2012-07-22

Visa hela (0 kommentarer)

Det är din plikt att göra ditt bästa att vara en god medmänniska, eftersom alla andra människor har samma rätt till ett gott liv som du.
Grunden till detta finns i dina gener, dina första bardomsår och det stöd får i starten.
Din utbildning får du av dina föräldrar och av din omgivning. Verktygen är ord som omvandlas av medmänniskor och av dig själv. Praktiken befäster kunskaperna och ger erfarenhet att leva ett gott liv.
Att omvandla texterna, som står i heliga skrifter, till stöd åt livsföringen på 2100-talet kan vara en väg att söka kunskaper om livets mening, men absolut inte den enda rätta. Och att livet inte har någon mening, annat än den som man själv ger det är inte hellre den enda rätta vägen.
Omvärldsbilden ger oss att meningen med livet är livet själv. Man har ett eget ansvar och man har bara ett liv att förvalta; och det gör man genom att med öppna ögon förstå varandra med det goda. Det är en komplicerad och ständigt pågående process som är lätt...

Skrivet av bosselagom, 2012-02-14

Visa hela (1 kommentar)


Det är vägen mot målet som är viktigast! Att förverkliga demokrati är verkligen obra, för människan kan omöjligt ha makten och vara föremålet samtidigt. Det är uppbyggnaden som är det verkliga målet i en sann demokrati.
Vilken identitet behöver vi då för att bygga vårt samhälle? I den mångfald som samhället behöver, måste det också finnas ett samhällskitt som utgör grunden för en solidaritet medborgarna emellan. För att individen ska ha möjlighet att känna något för en större grupp så behövs det en fast punkt att utgå ifrån, en trygghet. Denna ska självklart vara inkluderande och inte stänga ute någon på grund av kultur, etnicitet eller religion. I dagens globala värld måste vi börja diskutera vilka värderingar vår identitet bör bygga på så att den kan vara inkluderande.
Börja underifrån, från individens rättigheter men även skyldigheter. Kan man inte se sitt eget ansvar för den större helheten då finns det...

Skrivet av bosselagom, 2011-08-08

Visa hela (0 kommentarer)

Bosselagom bor i utkanten av Öresundsregionen i Skandinavien. Landet vi bor i kallas Sverige och övriga Européer betecknar oss som Svenskar, med dess för- och nackdelar för ett Europeiskt samarbete. Det finns fördomar om att ”Svensken” dricker för mycket, klär sig illa, pratar för lite och är konflikträdd, samt att oftast underskatta sin kultur och historia. Det positiva om ”Svensken” är öppenhet, ärlig och håller sitt ord. Vidare äger man ett stort förtroende, har stor integritet är mycket allmänbildade och omvärldsintresserade. Varför är vi det då; Jo, vi är en gammal demokrati som fortfarande är under utveckling. Vi har haft fred i mer än 200 år, och detta gör att vi har svårt att förstå de folk som nyligen varit i krig.
Men vi är nu en del av en kontinent där vi har fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster. Vi är också på god väg att få frihet för kunskap. Vi hoppas få se ett Europa där människor i varje land ser sig lika mycket som...

Skrivet av bosselagom, 2011-05-31

Visa hela (1 kommentar)

Förhoppningsvis börjar vi i dag se en ny fas i arabvärlden, mot demokrati. Jag hoppas att detta är början på en ny våg där folk i diktaturer reser sig med stöd från väst, utan att vända sig till extremistgrupperingar. Eller väntar nu en tid av hämndaktioner? Kanske kommer agerandet att minska förtroendet för väst igen hos muslimer i världen? Jag hoppas på det första alternativet. Oavsett vad som kommer i framtiden, tror jag att det är en ny tid, en ny epok. En bra värld är en värld där vi har tid för kärlek!
Ladin, Bush, Jesus, Muhammed, Budda, Putin, Mao m.fl. ”ledare” har alla anhängare påverkade av ideologier. Kan t.ex. domstolen i Haag ställa dessa inför rätta för en deklaration om det orätta i deras skapade livsregler för anhängare, vore det ett civilt tecken på rättvisa!
Mittemellan den bråkiga och utleda människan finns den lagom. Det är den mest vanligt förekommande, men märks minst. Hon är varken träl eller ledare, utan en helt vanlig person med syn,...

Skrivet av bosselagom, 2011-05-16

Visa hela (2 kommentarer)

För friska människor har ”civiliseringen” av drifter, som både bejakats och förnekats, genomgått många epoker. Kan man lära sig något av historien när man ser in i visionerna för framtida utveckling?

2010
Det är okey att älska så mycket man har lust till. Begränsningarna för kvinnan kan vara att vid hög ålder blir slemhinnorna sköra. För männen behöver penis en vilotid, från några timmar upp till ett dygn, mellan erektionerna.
Sex medför ett förbättrat luktsinne och stärker immunförsvaret samt att kroppen producerar mindre stresshormoner.
Sex är en bra motionsform, särskilt för män som kan bränna upp emot 200 kalorier under 20 minuter. En tillfällig höjning av hjärtverksamheten ger också en positiv effekt för välbefinnandet.
Sex verkar hålla oss yngre både till utseende och i sinne vid aktiveter, i snitt, tre gånger i veckan.
Utlösning för män minskar risken för hjärtsjukdom och stroke och studier tycks också visa på att sädesvätskan kan minska...

Skrivet av bosselagom, 2011-04-24

Visa hela (1 kommentar)

Kärleken är störst, heter det. Men det har tidigare varit väldigt svårt att tala om den. I och med att man i dag pratar mycket om sexualiteten överallt, har det också gjort det lättare för oss att förstå kärlekens betydelse (tror jag, eftersom det är ett påstående).
Visioner kan ge oss näring åt oss att ventilera hoppet, och det är ju som bekant det sista som överger oss.
Vi har dock fortfarande betydligt större problem med att få en logisk förklaring till ens tro; finns där hopp? Med ökad egenmakt undviker vi myternas förklaring till tron i dag. Men vi har ändå kvar orden och uttrycken i poesin och musiken. En ny process är på gång, som kanske både logiken och förnuftet kommer att acceptera. Och det kan kanske också bidra till att vi kan diskutera religion på ett allvarligt sätt; det har ju, som historien upplyser om oss, alltid resulterat i mänskligt offer.
Hoppas kan man ju!

Skrivet av bosselagom, 2011-04-06

Visa hela (0 kommentarer)