En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Trots allt obra, så är bäst så mycket mer...... glad påsk!

Skrivet av bosselagom, 2010-04-03

Visa hela (3 kommentarer)

Alice i Underlandet (en månad efter premiären)
Ett av dem yngsta barnen fick boken ”Alice i Underlandet” i julklapp, så boken hade uppdaterat minnet innan filmen i går kväll.
”Licensen på underlaget” för all världens makt (Rappakalja!?). Visst påverkar det, och det beror också på var vi hämtar upplysningarna; Darwins teorier, 1-3 testamentet, Times m.fl. eller som här i Alice i underlandet (en av de mest lästa böckerna).
Författaren försöker, med sagan, (kanske omedvetet) påvisa maktens komplexibilitet, från individens till kollektivets virrvarr av olika vägar, för ledning av mänskliga individer, gestaltade i olika fantasifigurer. Liksom i senaste utgåvan av Sherlok Holms tillhör verklighetens aktörer den viktorianska societeten, men här är det kvinnorna som är de aktiva. Naturligtvis blir det djupare och mer omfattande efter mer än 100 års globaliserad utveckling sedan boken skrevs. Och därför är man också tvungen att med teknikens hjälp utmana fantasin och lägga...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-30

Visa hela (1 kommentar)

Visst lever vi, var och en, med en del svårmod emellanåt. För vissa av oss blir det mer ett ”frosseri” även inom detta mentala livsområde. Det kan vara att ”gå i väggen” eller en sorg som utlöser medfödd eller utvecklad okontrollerad psykos. Man kan bli frisk av egen makt, kognitiv terapi, medicin eller så blir man inte frisk.
Det får mig själv att dra mig till minnes egna livskriser, som t.ex. i ungdomen då man någon gång drogs med själmordstankar (alternativt att ta värvning i främlingslegionen) eller som i slutet av 80-talet; var mycket intresserad av datorer – skrev, programmerade , ”removade” allt arbete av misstag och försökte hjälpa andra nyfikna. Så, en julafton då jag stött på något mindre problem, svartnade det för ögonen och det kändes som en mindre hjärnblödning (föreställde jag mig) och drabbades av några veckors svårmod – jag självläkte (tror jag). Det är kanske därför jag emellanåt intresserar mig för relationer och depressioner – livet är...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-29

Visa hela (4 kommentarer)

Har varit en sväng, två timmar närmare ekvatorn än vid samma tid förra året, på Atlanten, för att sandblästra lekamen. Öarna har nyligen upptäckts av norden-turister (2005), och man kan skönja en ny form av Thailand/Gambia-turismkultur. Än så länge, verkar det, som om sexköpande 50 plussare bara rekognoserar. Landet är förhållandevis välmående och girigheten står bara på tur. Får se vad dagens ”globala” nätverk kan göra för att ”mota Olle i grinden”. Min personliga karaktär och samvete säger mig, i alla fall, ha bidragit till ökat välmående för lokalbefolkningen (i motsats till Thailand-resor) genom besöket. Men ju mer man funderar på utvecklingen, desto komplexare blir det. Att ”alla” krämare hade kontakter med städer i norden var kul och det ömsesidiga språket var relativt enkelt att förstå. Kapverde

Mycket intressanta reflektioner Diana och Bergatorparen gör.
Verkar vara en...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-21

Visa hela (1 kommentar)

Solen kommer endast att lysa för fria människor, som endast erkänner den härskare som är lika med eget förnuft.

Människan bör kunna erkänna sin egen lag och vörda denna som sin härskare.
Antiken såg vrede som en förutsättning för riktiga domslut: de var rättfärdiga endast när domarna uppfylldes av rätt sorts vrede. Lösning blev staten (religionens och kollektivets styrelse), där enskilda individers och familjers anspråk på hämnd avlöstes av den politiska gemenskapens gemensamma rätt. Den primitiva hämndmoralen, vilken tycks vara grundmurad hos individen, fick ge vika för en rättsordning där den politiska samfälligheten straffar brottslingar. Det urhistoriska våldet tämjdes och införlivats i staten. Men det var omöjligt att lösa juridiken med sunt förnuft, så den kreativa människan löste detta med en guds hjälp. Det fanns två konkurrerande och kolliderande regelsystem som kan ställa motsatta krav. Å ena sidan den arkaiska blodshämnden, å andra sidan gudar som...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-08

Visa hela (0 kommentarer)

Bonden, hövdingen, prosten, biskopen och kungen hörde till intellektuella minoriteten och styrande på medeltiden. Vad den övervägande delen av befolkningen var upplyst om beträffande omvärlden var försumbart (vilket har en betydande motsats idag), men vad skeendet ”i dagen” handlade om, var för dem lika välkänt som okänt för de styrande, likt dagens situation tycks vara.
Mycket av denna upplysning har bidragit till ett onaturligt välbefinnande. Och vi människor, är egentligen mästare på att fejka välbefinnande. Vi gör det genom korruption som ständigt tar sig nya banor vid motstånd. Vi gör det genom analytiskt grubbleri som påverkat omvärlden vid försök till upplysning om filosofins förträfflighet. Vem kan med det resonemanget någonsin skapa ett välbefinnande (ofejkat) om det inte kommer från det personliga ledarskapet.
(och enligt Jantelagen saknar jag välbefinnande, för ingen blir upplyst av mina lösryckta filosofiska anteckningar, och jag mår lagom bra).
För att...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-06

Visa hela (0 kommentarer)

Att varje individ har ett svårt jobb med att utveckla ett väl fungerande liv, ligger i sakens natur. Men kollektivt är det lika problematiskt, och det som behöver utvecklas för närområdet ”Sverige” (liksom för andra kulturer på deras egna villkor) är den inhemska tjänstesektorn. Att utveckla meningsfyllda sysselsättningar skulle komplettera många uppgivna och deprimerade medborgares vardag att fungera bättre. Ett rätt steg i den riktningen är rut-avdragen som är här, liksom rot-avdragen, för att stanna och utvecklas (t.ex. kommunals gamla förslag att subventionera all hemtjänst för 80 plus). Att subventionerna skall ersättas, med andra ekonomiska verktyg, när tjänsterna väl är säkerställt etablerade i samhället, är en självklarhet.

Liknelser i den postmoderna ”bibeln” skulle kunna tydas så här:

Personlig bild; -sjukgymnastiken som förstärker de omkringliggande eller assisterande områden i kroppen, att stödja den funktionsskadade kroppsdelen eller som när den...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-05

Visa hela (1 kommentar)

Religion och ideologi har en stor del i vårt ledarskap, både till att förgöra och stödja;
Ideologi är ett modernt begrepp, som började komplettera det religiösa ledarskapet på 1800-talet, då chatten började, efter att läs och skrivkunnigheter blev ”fria”. Fallgropar är mångkulturalism som politisk ideologi vilken delar upp grupper i samhället. Socialism är en annan politisk och ekonomisk ideologi som syftar till att skapa det klasslösa samhället, vilket är en annan fallgrop som suddar ut den enskildes personliga ledarskap.
Grundinställningen var att i det antika samhälle kristendomen växte fram var slaveri och träldom helt accepterat. En annan inställning, som stöttade den inställningen, var att människan skall göra sin samhälleliga roll och veta sin plats. Tyvärr har inte denna grundsyn förändrats, vare sig genom religion eller ideologi. I vår upplysta tid accelererar förnuftet väldigt snabbt, vilket gör oss fartblinda i vissa avseende, men med en mogen vardagsmakt...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-03

Visa hela (0 kommentarer)