En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Att varje individ har ett svårt jobb med att utveckla ett väl fungerande liv, ligger i sakens natur. Men kollektivt är det lika problematiskt, och det som behöver utvecklas för närområdet ”Sverige” (liksom för andra kulturer på deras egna villkor) är den inhemska tjänstesektorn. Att utveckla meningsfyllda sysselsättningar skulle komplettera många uppgivna och deprimerade medborgares vardag att fungera bättre. Ett rätt steg i den riktningen är rut-avdragen som är här, liksom rot-avdragen, för att stanna och utvecklas (t.ex. kommunals gamla förslag att subventionera all hemtjänst för 80 plus). Att subventionerna skall ersättas, med andra ekonomiska verktyg, när tjänsterna väl är säkerställt etablerade i samhället, är en självklarhet.

Liknelser i den postmoderna ”bibeln” skulle kunna tydas så här:

Personlig bild; -sjukgymnastiken som förstärker de omkringliggande eller assisterande områden i kroppen, att stödja den funktionsskadade kroppsdelen eller som när den...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-05

Visa hela (1 kommentar)

Religion och ideologi har en stor del i vårt ledarskap, både till att förgöra och stödja;
Ideologi är ett modernt begrepp, som började komplettera det religiösa ledarskapet på 1800-talet, då chatten började, efter att läs och skrivkunnigheter blev ”fria”. Fallgropar är mångkulturalism som politisk ideologi vilken delar upp grupper i samhället. Socialism är en annan politisk och ekonomisk ideologi som syftar till att skapa det klasslösa samhället, vilket är en annan fallgrop som suddar ut den enskildes personliga ledarskap.
Grundinställningen var att i det antika samhälle kristendomen växte fram var slaveri och träldom helt accepterat. En annan inställning, som stöttade den inställningen, var att människan skall göra sin samhälleliga roll och veta sin plats. Tyvärr har inte denna grundsyn förändrats, vare sig genom religion eller ideologi. I vår upplysta tid accelererar förnuftet väldigt snabbt, vilket gör oss fartblinda i vissa avseende, men med en mogen vardagsmakt...

Skrivet av bosselagom, 2010-03-03

Visa hela (0 kommentarer)

Egenmakten hos barn (liksom vuxna) styr dem att övervinna sina prövningar (t.ex. misstag och illdåd). Ett barn som misslyckats med någonting behöver tröst och tillit i stället för bestraffning (som var det vanligaste förr i tiden). Bestraffningar hjälper ingen människa (med vardagsmakt) till att bättra sig, därför kommer auktoritet att få en helt ny betydelse i morgondagens ledarskap.
Det finns ett finns många fallgropar på livets svåra väg; vilka mekanismer är det som gör att det ibland går riktigt snett? Ett dåligt omdöme kan man lita på, det går alltid igen. Varför släpper alla spärrar plötsligt? Varför avskärmar man sig från verkligheten?
Polischef och ansvarig röda-kors tjänsteman känner säkert igen sig, liksom vilken annan liten människa som helst.
Här följer några exempel på syndrom vi träffar på:
Det kan gå så långt att en person på helt medvetet anser att han eller hon står lite över lagar och regler som gäller för andra. Men det kan också ske...

Skrivet av bosselagom, 2010-02-27

Visa hela (2 kommentarer)

Medias artiklar och funderingar kring dessa en dag som denna i februari 2010.

Bra förslag från svenska läkarsällskapet; ”Ingen omskärelse före tonåren”. Men glöm inte flickorna. Och den tonåring som kommer, med egen vilja, att be om omskärelse (eller könsstympning), har troligen rymt från psykavdelningen.

När makten blev för stor för förre polischefen Göran Lindberg; reflektion kommer i kommande blogg.

Visionens mål om en egen energikälla till huset närmar sig; Bränslecellsutvecklingen.

Från amatörhistorieläsaren;
Martinus menar att bönen är en ovärderlig hjälp och källa till inspiration i livets alla situationer. Ja, bönen kan bli så fulländad att den utestänger all sorg från individen, vilket verkligen är obra, för vi behöver sorgen. Den här ”läran” beskriver en kosmisk (mystisk) världsbild som ger logiska (till hälften förnuftigt, men tyvärr mycket också oförnuftigt (det kosmiska och symboliska)) svar på frågorna kring vår existens och...

Skrivet av bosselagom, 2010-02-26

Visa hela (1 kommentar)

Har ni tänkt på att snön, som ligger kvar, är betydligt vitare än den var för 10-20 år sedan. Luftföroreningarna har minskat betydligt. Men säg vilken media som slår upp positiva nyheter – bloggen gör det!

Skrivet av bosselagom, 2010-02-12

Visa hela (4 kommentarer)

Sveriges ”Kung” är en schysst symbol för en demokratisk makt; en levande symbolisk marknadsföringsinstitution, med kungen som galjonsfigur, som saknar makt i kollektivet. Tidigare uttalade Bosselagom det så här; ” Det är ur-tid att hedra ”konungen” - Heder åt individen - Heder åt familjen! Slopat (visionen) är allt tvång att kriga!” , och då menade jag i jämförelse med alla maktgiriga kungar, med dåliga rådgivare, som har möjlighet att beordra attentat och krig. Och i Sveriges demokrati är det en större omöjlighet för Kungen att kollektivt sätta igång en orolighet.
Citat; ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”.
Riktigt illa blir det när man är övertygad om att man förtjänar den och tror sig vara mer värd än andra. Det får ”vi andra” se till att motverka på ett civilt sätt!

Säger storebror något, protesterar jag och gör helst tvärtemot (mot min vilja).

Maktresonemang
Människor som skapar sig en ”egen” makt genom kollektiv, fantasier...

Skrivet av bosselagom, 2010-02-11

Visa hela (1 kommentar)

Det behövs en betydande radikal ”filosofisk” (bland andra) förändring om Kina och Indien skall lyckas bättre med den globala välfärden, både i den undre och övre världen, än vad Europa, Japan och USA har presterat. En nedtoning av det ekonomiska systemets betydelse kan vara på sin plats. En garanterat okorrumperad ledning bör, med vår utvecklade civilisation, snart kunna använda sig av andra instrument än det ekonomiska livsområdet för en tillfredställande ledning. Klimatets betydelse är kanske ett användbart instrument, inte för temperaturens reglering, utan för möjligheten att kunna andas livsuppehållande luft.

Skrivet av bosselagom, 2010-02-10

Visa hela (1 kommentar)

Egenmakt och egoism skiljer sig väsentligt åt. Somliga tycks tro att vi är på väg tillbaks till apstadiet då vi bara hjälper (eller samarbetar med) varandra då vi själva får en personlig vinning av det. Men Du som kan tro på att vi ständigt utvecklas som människa, inser att egenmakt som prioriterad livssyn, är en nödvändig egenskap för att komma bort från ett allt för stort beroendet av religion och ideologi i en modern värld (utan att se det som ett stöd).
Vi är flockindivider liksom de flesta andra djur. Samarbete utan personlig vinning skiljer oss från djuren. Stormän och hövdingar får vi leva med, det viktiga är hur de tänker bäst för individens välbefinnande, till gagn för alla individer.
Lev ditt eget liv
och låt andra leva sitt!

Skrivet av bosselagom, 2010-02-09

Visa hela (3 kommentarer)