En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Stör man ingen medmänniska så är väl allt ok?

< Tänker du inte alls så har du ”huvudet under armen”.
< Tänker du lagom, är mogen för din ålder och erfarenhet, så fungerar det mesta med ”sunt förnuft”.
< Tänker du mycket, och du har mycket tid över, blir du orolig och negativt stressad; det mesta fungerar, men med onödig oro för situationen.
< Tänker du mycket, bara för dig själv, blir du egoistisk, extremistisk och risken för …..ism är stor.

Om tonåringar, mogna för sin ålder?
>Forskning visar att tonåringars inre klocka ligger cirka två timmar efter och därför känner de som att klockan bara är 05 när de blir väckta klockan 07. Dessutom har tonåringar svårare att somna på kvällen än vad vuxna har eftersom de är mer känsliga för ljus, vilket minska produktionen av sömnhormonet melatonin.
>Unga tonåringar använder hela hjärnan för att utföra även små uppgifter – hos vuxna koncentrerar hjärnan sin aktivitet i färre områden. Med...

Skrivet av bosselagom, 2016-08-16

Visa hela (0 kommentarer)

Religion är en privat angelägenhet och hör till de mänskliga rättigheterna; att utövas privat utan att störa omgivningen hör också till ett civiliserat samhälle.

Det finns vältaliga religiösa ledare som anser att samhället skulle verkligen må bra av lite mer religion i dagens konfliktfyllda värld - Man skulle kunna tänka sig att en tid som präglas av religiöst betingade konflikter skulle röra sig åt andra hållet. Fruktansvärda tolkningar av islam, vansinniga påfund om heder och helighet kopplade till sex, stympningar av pojkar och flickor, en katolsk världskyrka som långsamt reformerar sig bort från en samtidshistoria av övergrepp mot barn, tvingande klädsel, må det vara burkor eller chassidiska hattar, en ekumenisk kamp mot lika rättigheter för människor oavsett läggning … Man kan tycka att den som vill stärka religionens plats i offentligheten har ganska mycket att bevisa, och kanske rent av borde uppvisa en smula ödmjukhet inför den egna historien…..
...

Skrivet av bosselagom, 2016-08-13

Visa hela (0 kommentarer)

I detta lilla samhälle i vår värld är det många som vill vara med och styra.

Att hantera flyktingkrisen på ett medmänskligt sätt är målet för en demokrati, som de demokratiska länderna inom EU står för. Och i och med ”demokrati” blir denna process aldrig färdig, målet är ständig förbättring!
EU prioriterar hanteringen av flyktingkrisen. ”År 2015 genomfördes åtgärder för att få krisen under kontroll – vi tredubblade vår närvaro i Medelhavet och kunde på så sätt rädda liv. Vi mobiliserade över tio miljarder euro från EU-budgeten som stöd till migrationspolitiken. Vi bekämpade kriminella nätverk av människosmugglare. Vi visade solidaritet genom att inom EU omplacera människor i störst behov av internationellt skydd. Turkiet har en viktig roll, och nu har EU i nära samarbete med Turkiet börjat omplacera flyktingar som kommit till Europa. Även ett nytt samarbete med Afrika har inletts för att ta tag i grundorsaken till...

Skrivet av bosselagom, 2016-07-15

Visa hela (0 kommentarer)

Det är en avsevärd skillnad i målet med att uppfostra människor och djur! Metoden kan ibland vara den samma men målet får aldrig ifrågasättas; och förståelsen för detta variera med civilisation och kulturell bakgrund. I en demokrati skall det vara själklart att det är alla individer som står i centrum, vara och en för sig, för att kunna verka tillfredställande i en flock. I andra samhällsformer råder helt andra attribut.
I dessa anteckningar har vi valt att fokusera på djurets uppfostran, och i detta fall hunden. Alla individer är i evolutionens spår hänvisade till flocken och dess ledare i något sammanhang. Hunden föds med tiken som flockledare. I civiliserade länder förändras rollen som flockledare i och med människan övertar det ansvaret för hunden. En uppfostran att anpassa sig i sin roll i flocken sker med varierande resultat. Hunden anpassas att följa ledaren, till skillnad från människans demokrati där vi försöker uppfostra var och en till enskilda ansvarstagande...

Skrivet av bosselagom, 2016-06-18

Visa hela (0 kommentarer)

Ekvationen, som många flyktingar bär på, att skapa västerländsk frihet med bevarande av tvingande religion och kultur, är omöjlig att lösa. Låt vägen till friheten utvecklas med utbyte av religiös intolerans och byråkrati.
Samtidigt måste jakten på extremister, överallt i samhället, prioriteras. Dagens försiktighet med integritets- kränkande metoder fungerar dåligt. Det må vara allt från häxjakt till konkret samhällsinformation som blir verktygen. Och oskyldiga kommer att förhöras och media jaga orättvisor som vanligt. Det får vi tåla om vi ser att syftet är att förhindra våldsbejakande extremism.
Den religiösa betydelsen skall även i fortsättningen sakna sin rättsliga form. Visst behöver människan andlighet, men det måste ske i balans med alla de andra områden här i livet (ekonomi, familje, det fysiska, det mentala och det sociala området).
Ge fanatiker en meningsfylld tillvaro genom delaktighet i samhällsutvecklingen....

Skrivet av bosselagom, 2016-05-31

Visa hela (1 kommentar)

- - -
Våga ifrågasätt dig själv!
Våga sätta dig in i andras perspektiv!
Lyssna, även om du inte kan sätta dig in i problemet!
Du kan inte veta alla svar!
Du kan vara anledningen till lidandet!
Du kan bära skulden, om den är din!

Var öppen, och var medveten om att det är kvinnligt att gå runt omkring målet medan det är manligt att fokusera på målet; den kreativa olikheten. Vi behövs, båda könen!

? ”kvinnor” som i människa

Skrivet av bosselagom, 2016-05-16

Visa hela (1 kommentar)

EU är skapat, i första hand, för att hövdingar och klanledare (motsvarande) skall lösa konflikter i sammanträdesrummet i stället för på slagfältet. Eu är kvar för att bevara och behålla fred, det finns inget annat alternativ! Arbetsformerna ska naturligtvis utvecklas till den situation som råder. Som det ser ut idag behövs en större reform om inte terrorister och makthungriga företagsledare blir de taggar som skapar nya inbördeskrig. Vision - Europas olika regioner är grundbulten i länder och unionen. Och alla är demokratiskt delaktiga i förvar mot krig, terrorism och andra faror för samhället. Ett gemensamt modersmål, engelska, används som förstaspråk. Vi har samma betalningsform i en fungerande världsekonomi. Och vi följer naturligtvis de mänskliga (skyldigheterna och) rättigheterna som är lika mycket fokuserade på skyldigheter som rättigheter!

EU är och förblir ett kraftfullt instrument för stabilitet och välstånd. Lobbygrupperna för ekonomiska särintressen har...

Skrivet av bosselagom, 2016-04-18

Visa hela (0 kommentarer)

Dröm om morgondagen, som skapar visioner och goda tankar. Men också oro på grund av det som varit. Hjulet snurrar, och ska man tro att motsättningarna i Mellanöstern är de samma som låg bakom det trettioåriga kriget i Europa, så det illa? Förutsättningarna har ändrats, men trots det upprepar sig historien spontant; minns gårdagen ….. I Sverige lever vi ett samhälle som med kompromisser lyckats förebygga motsättningar. Något inbördeskrig har vi inte haft på 500 år och inget krig med omvärlden på 200 år. Så det liv vi lever idag är förvärldsligande i vår egen trygga tillvaro. Och vi står helt frågande inför Islams interna motsättningar – stridigheter som sprider sig som tumör i omvärlden. Vem kan medla på ett sunt och effektivt sätt med tanke på de mänskliga rättigheterna? Lev idag!

Och vissa saker har vi fått lära oss att leva med, men vi gör också vad vi kan för att det inte ska göra ont; den här tumören begränsar vår frihet.
Friheten kan lätt...

Skrivet av bosselagom, 2016-04-09

Visa hela (0 kommentarer)