En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

I detta lilla samhälle i vår värld är det många som vill vara med och styra.

Att hantera flyktingkrisen på ett medmänskligt sätt är målet för en demokrati, som de demokratiska länderna inom EU står för. Och i och med ”demokrati” blir denna process aldrig färdig, målet är ständig förbättring!
EU prioriterar hanteringen av flyktingkrisen. ”År 2015 genomfördes åtgärder för att få krisen under kontroll – vi tredubblade vår närvaro i Medelhavet och kunde på så sätt rädda liv. Vi mobiliserade över tio miljarder euro från EU-budgeten som stöd till migrationspolitiken. Vi bekämpade kriminella nätverk av människosmugglare. Vi visade solidaritet genom att inom EU omplacera människor i störst behov av internationellt skydd. Turkiet har en viktig roll, och nu har EU i nära samarbete med Turkiet börjat omplacera flyktingar som kommit till Europa. Även ett nytt samarbete med Afrika har inletts för att ta tag i grundorsaken till...

Skrivet av bosselagom, 2016-07-15

Visa hela (0 kommentarer)

Det är en avsevärd skillnad i målet med att uppfostra människor och djur! Metoden kan ibland vara den samma men målet får aldrig ifrågasättas; och förståelsen för detta variera med civilisation och kulturell bakgrund. I en demokrati skall det vara själklart att det är alla individer som står i centrum, vara och en för sig, för att kunna verka tillfredställande i en flock. I andra samhällsformer råder helt andra attribut.
I dessa anteckningar har vi valt att fokusera på djurets uppfostran, och i detta fall hunden. Alla individer är i evolutionens spår hänvisade till flocken och dess ledare i något sammanhang. Hunden föds med tiken som flockledare. I civiliserade länder förändras rollen som flockledare i och med människan övertar det ansvaret för hunden. En uppfostran att anpassa sig i sin roll i flocken sker med varierande resultat. Hunden anpassas att följa ledaren, till skillnad från människans demokrati där vi försöker uppfostra var och en till enskilda ansvarstagande...

Skrivet av bosselagom, 2016-06-18

Visa hela (0 kommentarer)

Ekvationen, som många flyktingar bär på, att skapa västerländsk frihet med bevarande av tvingande religion och kultur, är omöjlig att lösa. Låt vägen till friheten utvecklas med utbyte av religiös intolerans och byråkrati.
Samtidigt måste jakten på extremister, överallt i samhället, prioriteras. Dagens försiktighet med integritets- kränkande metoder fungerar dåligt. Det må vara allt från häxjakt till konkret samhällsinformation som blir verktygen. Och oskyldiga kommer att förhöras och media jaga orättvisor som vanligt. Det får vi tåla om vi ser att syftet är att förhindra våldsbejakande extremism.
Den religiösa betydelsen skall även i fortsättningen sakna sin rättsliga form. Visst behöver människan andlighet, men det måste ske i balans med alla de andra områden här i livet (ekonomi, familje, det fysiska, det mentala och det sociala området).
Ge fanatiker en meningsfylld tillvaro genom delaktighet i samhällsutvecklingen....

Skrivet av bosselagom, 2016-05-31

Visa hela (1 kommentar)

- - -
Våga ifrågasätt dig själv!
Våga sätta dig in i andras perspektiv!
Lyssna, även om du inte kan sätta dig in i problemet!
Du kan inte veta alla svar!
Du kan vara anledningen till lidandet!
Du kan bära skulden, om den är din!

Var öppen, och var medveten om att det är kvinnligt att gå runt omkring målet medan det är manligt att fokusera på målet; den kreativa olikheten. Vi behövs, båda könen!

? ”kvinnor” som i människa

Skrivet av bosselagom, 2016-05-16

Visa hela (1 kommentar)

EU är skapat, i första hand, för att hövdingar och klanledare (motsvarande) skall lösa konflikter i sammanträdesrummet i stället för på slagfältet. Eu är kvar för att bevara och behålla fred, det finns inget annat alternativ! Arbetsformerna ska naturligtvis utvecklas till den situation som råder. Som det ser ut idag behövs en större reform om inte terrorister och makthungriga företagsledare blir de taggar som skapar nya inbördeskrig. Vision - Europas olika regioner är grundbulten i länder och unionen. Och alla är demokratiskt delaktiga i förvar mot krig, terrorism och andra faror för samhället. Ett gemensamt modersmål, engelska, används som förstaspråk. Vi har samma betalningsform i en fungerande världsekonomi. Och vi följer naturligtvis de mänskliga (skyldigheterna och) rättigheterna som är lika mycket fokuserade på skyldigheter som rättigheter!

EU är och förblir ett kraftfullt instrument för stabilitet och välstånd. Lobbygrupperna för ekonomiska särintressen har...

Skrivet av bosselagom, 2016-04-18

Visa hela (0 kommentarer)

Dröm om morgondagen, som skapar visioner och goda tankar. Men också oro på grund av det som varit. Hjulet snurrar, och ska man tro att motsättningarna i Mellanöstern är de samma som låg bakom det trettioåriga kriget i Europa, så det illa? Förutsättningarna har ändrats, men trots det upprepar sig historien spontant; minns gårdagen ….. I Sverige lever vi ett samhälle som med kompromisser lyckats förebygga motsättningar. Något inbördeskrig har vi inte haft på 500 år och inget krig med omvärlden på 200 år. Så det liv vi lever idag är förvärldsligande i vår egen trygga tillvaro. Och vi står helt frågande inför Islams interna motsättningar – stridigheter som sprider sig som tumör i omvärlden. Vem kan medla på ett sunt och effektivt sätt med tanke på de mänskliga rättigheterna? Lev idag!

Och vissa saker har vi fått lära oss att leva med, men vi gör också vad vi kan för att det inte ska göra ont; den här tumören begränsar vår frihet.
Friheten kan lätt...

Skrivet av bosselagom, 2016-04-09

Visa hela (0 kommentarer)

Vad kostar valkampanjen i USA jämfört med Sveriges kungahus och valkampanjer? 70 miljarder mot 0,4 miljarder för Sveriges monarki/demokrati!
USA är världens mest blandade land. Där finns i-världens mest outbildade människor och där finns de bäst utbildade människorna i världen. Där finns de mest generösa och de mest egoistiska. Där finns i stort sett alla extremer av allt och allt mellan ytterligheterna.
Resurserna är hämtade från mänskligheten, vem som helst som nu använder sig av dem för att bli USA´s näste president. Det blir miljarder över till människors välfärd om man använder sig av den svenska modellen, eller hur? Sverige är i jämförelse med USA oerhört homogent, men det är ingen ursäkt för USA att slösa.

Skrivet av bosselagom, 2016-03-02

Visa hela (0 kommentarer)

Till skillnad mot det nordiska ”hundlivet”, där människan får utlopp för sin ledarskapsförmåga som flockledare, lever fortfarande en del människor i föråldrade kulturer där klanledare styr sina medlemmar som en djurflock. Det är framförallt män som styr i dessa klaner, som vi (i västvärlden) ser det som att strida mot mänskliga rättigheter och oftast är kriminella handlingar (typ könsstympningar). Det är mödrarna som i grunden formar dessa män. Mödrarna är normalt endast utbildade i hederskulturens regler och därför strider också männen för att dessa inte ska få vetskap om andra kulturers levnadssätt, och att börja leva efter den. Det är ingen kamp mot Goliat. Det tar visserligen generationer att korrigera men det är fullt möjligt!
? Mödrar; ”Kvinnan bakom mannen” gäller även i hederskulturer. Kvinnor innehar sällan maktpositioner, sägs det. Men medan mannen handlar direkt och impulsivt, styr kvinnan nästa handling med list. Och visst är det mannen som...

Skrivet av bosselagom, 2016-02-13

Visa hela (1 kommentar)