En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Det behövs en betydande radikal ”filosofisk” (bland andra) förändring om Kina och Indien skall lyckas bättre med den globala välfärden, både i den undre och övre världen, än vad Europa, Japan och USA har presterat. En nedtoning av det ekonomiska systemets betydelse kan vara på sin plats. En garanterat okorrumperad ledning bör, med vår utvecklade civilisation, snart kunna använda sig av andra instrument än det ekonomiska livsområdet för en tillfredställande ledning. Klimatets betydelse är kanske ett användbart instrument, inte för temperaturens reglering, utan för möjligheten att kunna andas livsuppehållande luft.

Skrivet av bosselagom, 2010-02-10

Visa hela (1 kommentar)

Egenmakt och egoism skiljer sig väsentligt åt. Somliga tycks tro att vi är på väg tillbaks till apstadiet då vi bara hjälper (eller samarbetar med) varandra då vi själva får en personlig vinning av det. Men Du som kan tro på att vi ständigt utvecklas som människa, inser att egenmakt som prioriterad livssyn, är en nödvändig egenskap för att komma bort från ett allt för stort beroendet av religion och ideologi i en modern värld (utan att se det som ett stöd).
Vi är flockindivider liksom de flesta andra djur. Samarbete utan personlig vinning skiljer oss från djuren. Stormän och hövdingar får vi leva med, det viktiga är hur de tänker bäst för individens välbefinnande, till gagn för alla individer.
Lev ditt eget liv
och låt andra leva sitt!

Skrivet av bosselagom, 2010-02-09

Visa hela (3 kommentarer)

Den enkla person min individ utgör, har haft en ”slöes” tur. Melankolin, som susa förbi emellanåt är falsk, men sann för mig. Och den glöms gärna bort i livsgnistan. Jag hoppas också att det verkliga lidandet skall komma så sent som möjligt och att min tur skall bestå. Jag ber till min goda stjärna, men jag vet också att turen måste få stöd, hjälpas på traven, drivas på med vardagens makt. Sådant är mitt normala liv som ”småborgare” liksom det hade varit som äventyrare, eller i vilken annan mänsklig individform som helst, jag är jag.

Den som känner andra är vis,
den som känner sig själv är upplyst.
Det gäller att ha ett halvfullt glas inom räckhåll – aldrig ett halvtomt glas!

Skrivet av bosselagom, 2010-02-08

Visa hela (2 kommentarer)

(följetong): Jag tror på tron i sig själv – och att man måste finna sitt eget liv själv …..
i trossystemet kan det beskrivas så här;
Jag tror på min egen vardagsmakt och att jag kan vara min egen ledare med stöd av kunskap och insikt i individers livsfilosofi (livsåskådning, religion, världsbild och ideologi).
Jag tror på att undvika våld i omvärlden
Jag tror på …………….
Jag tror …………
Jag ------------ vet att ”border limes” kan suddas ut i en civilisation först då de flesta invånarna kan använda sig av personligt ledarskap. Och det kan jag tro på!

Skrivet av bosselagom, 2010-02-07

Visa hela (0 kommentarer)

Tack för filmlänken, Diana
Kanske har manusförfattaren inspirerats av Stieg Larssons förkärlek till ordensmysterium (som ger mycket klirr i kassan). Ute på gatorna glorifieras tuffingarnas utseende med lite sjaskigt utseende och enkelt språk. Aristrokaterna (galjonsfigurerna) har bytt skepnad, men ädelmodet lyser igenom. Och den här, synske gentlemannen, Holms passar bra in på dagens enkla hjältebeskrivningar. Professorn ”Lord Blackwood” går igen med sin konstruerade magi i en annars trevlig Engelsk historiebeskrivning; en del av en tidsepok i slutet av vidskepligheter, då teparty handlade om tedrickande och skvaller. ”Tea Party movement” hade redan då börjat spirat hos gräsrotsindividerna, men kunde fortfarande hållas i schack.

En sak är säker i alla fall;
lika säkert som om att ingen kommer att överleva, är det att tiden som varit aldrig kommer tillbaks!
…. Det enda beständiga är förändringen!.

Skrivet av bosselagom, 2010-02-06

Visa hela (1 kommentar)

Internet hjälper oss i Globaltider
Det egentliga ledarskapet i det globala samhället, som är relativt nätverksbaserat, är institutioner, företag och regeringar och dess enskilda individer som driver samhällsfrågor. Det är dags för en ny maktutredning (vilket borde vara en ständigt pågående process) som har till uppgift att ”fördjupa kunskaperna om den svenska demokratins villkor, om medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor och om de faktorer som skapar makt att forma morgondagens Sverige”.
Den yttersta formen av makt utgörs av förmågan att forma människors sinne och tankar. Militär makt, ekonomisk makt, politisk makt, etc. reduceras i det globala nätverkssamhället. Det är i kommunikationsprocesserna ledningens mål skall formas.
Den makt som utövas inom den representativa demokratins ramar urholkas när de politiska partiernas medlemsantal sjunker och medborgarnas politiska engagemang tar form i löst organiserade nätverk. Och med det har makten blivit svårare...

Skrivet av bosselagom, 2010-02-02

Visa hela (3 kommentarer)

Man blir så glad, ”gatuhunden” Floppy fick ett hem; Osaonitsaslingan.
Skrev en liten berättelse om ett enkelt sommarnöje sommaren 2009, då en liten lösspringande hund fattade tycke för min enkla person. Fick nu reda på att den tagits hand om och att Floppy numera tjänstgör som vakthund mot rovdjur som stryker omkring och vill äta upp familjens husdjur.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-29

Visa hela (1 kommentar)

När en organisation, oavsett vilken, blir för stor, försvinner oftast den effektiva handlingen. Misstänksamhet skapar rapporter och andra onödiga tidskrävande verksamheter. Den etniska och kulturella mångfalden skapar också problem när en behövd ödmjukhet försvinner i stressen; en kultur kan omöjligt tänka som en annan kultur, en välstånd kan omöjligt tänka som en fattig, en outbildad kan omöjligt tänka som en utbildad, och i grunden spela uppfostran den största rollen…. Medicin: utbildning, upplysning, kunskap etc.
Krig är ett naturfenomen som är djupt förankrat i alla kulturer; går det att få en kulturförändring med hjälp av enskilda individers ödmjuka egenmakt? Är det naivt att tro, trots att människonaturen är vanskapt.
För övrigt går inget att stoppa en naturkatastrof, det går att undvika den med tur, framtida förutsägelse och effektiva förflyttningar.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-28

Visa hela (0 kommentarer)