En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Va bra att vi har kvar skeppet ”Göteborg”, som nu kan ta med sig bilar från Kanton, då de trafikerar linjen. Utrymmet räcker också till att exportera ”demokratinformation” till detta land utan individuella friheter. Utbytet med Indien, på både fram- och återresan, kommer att främja saken. Skämt åsido, men fattar inte facket , att det är här i Sverige Kina vill etablera sig. Då det inte lyckades i Kalmar, är det väl värt ett försök i Göteborg. Och vill Volvo bygga ut, så finns det tegelstenar kvar sedan förra bygget.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-20

Visa hela (1 kommentar)

Kanske man under felsökning av det mänskliga systemfelet hittar orsaken för cirka 3 – 4000 år sedan (här i Nordeuropa). Ja, ja, det började redan när apan och människan delade på sig men det är ett genetiskt systemfel (som också det har utvecklat sig). Men ” kommunikations”-fel som vi kanske kan påverka då hjulet rulla på i de olika kulturerna är synliga. ..... Jag menar; Egyptierna hade en kultur som var optimal vid något århundrade, så hade också Greker, Romare och Germaner. Kinesiska kulturen (vilken är kvar på ruta ett) hade kunnat influerar oss, om inte Superkargörers och Mandariners påverkan hade genomskådats då allmogen lärde sig att skriva och läsa i början av 1800-talet.
Vad heter nu vår globalt gällande kultur? Globaltiden? ? Den kommer också att bli optimal och få en förändring; och det är kanske där vi kan påverka.
Vår frihet började begränsas redan för samlar- och jägarfolket. Ritualer iscensattes av...

Skrivet av bosselagom, 2010-01-20

Visa hela (0 kommentarer)

Bra dom mot den svenske pedofilen i Kambodja. Hoppas att han nu saknar pengar att betala Leif Silberski för ett försvar, och att vi slipper höra talas om honom. Domen bör kompletteras med "kemisk kastrering" (det kan media gärna chatta om)!

Skrivet av bosselagom, 2010-01-19

Visa hela (2 kommentarer)

EU-chatt (Repetition med inlägg))
Att vara med i EU är inte större än att vara med på en bloggsida som denna (allting är ju relativt) – det mesta rör sig om egotrippat ”prat” (med en och annan fördjupning), och det är bättre att prata med varandra än att bekämpa varandra med våld..... Individer, utan egenmakt, som girigt strävar efter makt över medmänniskor, finns det i de flesta ”familjer”, så även i denna.
En person med egenmakt förnekar nationalism som en maktfaktor! Rätt eller fel, beror på tolkningen om vad som är naturligast för individen i ett civilt samhälle. Vad som pågår i u-länderna är ett förflutet stadium hos i-länderna, men det är också en stor lärdom som civilisterna inom EU bör missionera om.

Och här en punkt på dagordningen
Serbien har ansökt om inträde till EU, och här har vi världens chans att skapa en framgångsrik och permanent omorganisation av Balkan. Vägen till inträde blir jobbig, men om båda sidor går in på den med...

Skrivet av bosselagom, 2010-01-19

Visa hela (1 kommentar)

All kollektiv verksamhet behöver en ledningsorganisation. Men tänk om vi hade kunnat tänka om!
Girighet kommer alltid att finnas hos oss – den är inbyggd i aptiten. Men den (negativa för individen och kollektivet) hade kunnat dämpas betydlig om ledarskapet hade jobbat underifrån i organisationen.
En organisation med självständiga individer, under ledning av självständiga individer, hade varit betydligt effektivare vid en katastrofinsats (som nu till Haiti), (eller varstädes).

Vem säger åt Dig vad Du skall göra

Men, som vanligt (av egen erfarenhet) är det som om det var första gången det händer (typ en militär organisation ….. – hade det varit en civil organisation, hade det varit en hönsflock), när man betraktar helheten med perspektiv (både underifrån och uppifrån). Obeständigt?!

Akutärende
Det är tyvärr inte sista gången jordbävningar eller andra naturkatastrofer slår...

Skrivet av bosselagom, 2010-01-18

Visa hela (0 kommentarer)

Sveriges politiska ledarskap hoppas på volontärer för att klara av integrationen. Tanken är ju god (i en ständigt selekterad värld) och helt naturlig, men media anser att frivilligintresset är ganska lågt (det skapar rubriker med motsättningar) Det låter som om någon ”där uppe” vill att vi skall umgås med någon ”där nere”, är nog den outsagda känslan reell.
Är det fel på ”tänket” även hos den vanlige; ja, det är klart, vi vill ju efterlikna ledarskapet och se upp till dem, det har vi ju grundligen fått lära oss!
Det kanske behövs en accepterad kulturförändring i vårt samhälle för att integrationen skall lyckas på ett civilt sätt. Alternativet är att terrorism, huliganism, maffiastyre och att fanatiska minoritetsgrupper biter sig fast; sätt in en ny symbol för upplysning (kunskapens äpple har inte fått den verkan man först trodde, men det är på god väg). Vänd på pyramiden i alla fall!

Skrivet av bosselagom, 2010-01-17

Visa hela (0 kommentarer)

Kleptokrati är grunderna i samhällsformerna för 2000 år sedan, och den har tydligen förankrat sig så starkt att det kommer bli väldigt mödosamt att byta ut den. Det betyder ”plundringsekonomi” som byggde på att ledarskapet (aristokratin) roffade från andra hellre än att ta ut avgifter från den egna organisationen.
Och vi är många i vår hage som lider av kleptomani och samtidigt låtsas tillhöra aristrokratin!
- ett av många systemfel som vi behöver rätta till.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-16

Visa hela (3 kommentarer)

Hade man verkat i Röda Kors-organisationen i ett ”nedifrån”-perspektiv, hade svindeln kunnat äga rum i samma omfattning då?
Då hade kanske "dem där uppe" upptäckt "honom där nere" i samma stund som hans korrupta tankar skapades.
Då hade kanske Johan fått exponera sig så pass mycket att han hade varit nöjd med det som det var.
Den dag ledarskapet och administrationen i Röda Korset uttrycker sina frivilliga medarbetare som ”en där uppe” har man också en kultur som givaren kan ha ett större förtroende för.

Det måste löna sig att vara ärlig! Oärlighet skall synas omedelbart!

((((Kan säkert uttryckas mer lättbegripligt, men meningen är där……….)))))

En media-notis skulle, i visionen, kunna se ut så här;

Just nu är det viktigast att få ihop resurser till hjälpbehövande i Haiti!
Den pågående rättegången mot före detta kommunikationschefen i
Röda Korset och Cancerfonden har redan resulterat i att pengar
konfiskerats, för återbetalning av...

Skrivet av bosselagom, 2010-01-16

Visa hela (2 kommentarer)