En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Kleptokrati är grunderna i samhällsformerna för 2000 år sedan, och den har tydligen förankrat sig så starkt att det kommer bli väldigt mödosamt att byta ut den. Det betyder ”plundringsekonomi” som byggde på att ledarskapet (aristokratin) roffade från andra hellre än att ta ut avgifter från den egna organisationen.
Och vi är många i vår hage som lider av kleptomani och samtidigt låtsas tillhöra aristrokratin!
- ett av många systemfel som vi behöver rätta till.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-16

Visa hela (3 kommentarer)

Hade man verkat i Röda Kors-organisationen i ett ”nedifrån”-perspektiv, hade svindeln kunnat äga rum i samma omfattning då?
Då hade kanske "dem där uppe" upptäckt "honom där nere" i samma stund som hans korrupta tankar skapades.
Då hade kanske Johan fått exponera sig så pass mycket att han hade varit nöjd med det som det var.
Den dag ledarskapet och administrationen i Röda Korset uttrycker sina frivilliga medarbetare som ”en där uppe” har man också en kultur som givaren kan ha ett större förtroende för.

Det måste löna sig att vara ärlig! Oärlighet skall synas omedelbart!

((((Kan säkert uttryckas mer lättbegripligt, men meningen är där……….)))))

En media-notis skulle, i visionen, kunna se ut så här;

Just nu är det viktigast att få ihop resurser till hjälpbehövande i Haiti!
Den pågående rättegången mot före detta kommunikationschefen i
Röda Korset och Cancerfonden har redan resulterat i att pengar
konfiskerats, för återbetalning av...

Skrivet av bosselagom, 2010-01-16

Visa hela (2 kommentarer)

Kamma hem något stort
Ta en titt på människor som fortfarande verkar unga i din tanke; typ Siv , som är en av dessa fantastiska ”Var dig själv”-människorna i vår omgivning. Och med sådan egenmakt behöver media inte avslöja skandaler, även om de försöker fejka dem.
Die grosse knuller!

Tro
Jag tror på tron i sig själv – och man måste finna sitt eget liv själv – ingen annan gör det.

Att vinkla kunskap
Sinnens intryck, fantasin i och utanför orden och scener i filmer och pc-spel ökar ständigt på kunskaperna, om än på ett vinklat sätt. Detta är den mänskliga individens levnadssätt. Är det positivt för fortbeståndet, får det utvecklas och är det negativt för fortbeståndet får det utvecklas. ”Vinna, vinna”- situationen finns där för överlevandets skull; ingen har överlevt.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-15

Visa hela (2 kommentarer)

Repetition – kunskapens moder- kan bli felaktig om dess första kunskap kom in på fel spår. Och jag tror Egyptierna gjorde ett stort misstag då de formade pyramiderna som grunden för upplysning. Pyramiden gynnar bara makten, och mest den giriga, och stänger ute massorna då dessa blivit utnyttjade. Bättre är att vända på denna symbol då makten kan känna sig som ett med massan. Och lyckas det, kanske makten stänger ute sin egen girighet också. Kanske, till och med, världens största uttag ur vad jobbarna har skrapat ihop på företagen, skulle kanske kunna gå tillbaks till dessa i någon form – kulturutveckling, kanske –”inchala”.

Kan vara värt ett försök, chefen!

Inte nog med det; Greker och Romares ideologier har fortsatt att påverka mänskligheten genom förespråkare, förkunnare, maktgiriga och korrupta personer, kollektivt styrt genom Hövdingedömen och Kungadömen de första 1000 åren. Påverkan har skett vid exempelvis skapande av ritualer vid begravningar och offrande...

Skrivet av bosselagom, 2010-01-14

Visa hela (4 kommentarer)

När man är påverkat av alkohol är al(llt) ku(h)l. Den, liksom alla andra droger lurar tillfälligtvis, på ett bedrägligt sätt, den drabbade att skapa ”ordo ab chaoset” (ordning ur kaoset). Det bedrägliga är att den istället ökar kaoset.

Förvirrade ord är vanligt även i nyktert tillstånd ……….så även i mina bloggar, men det är intressant att se påverkan, och då man (ibland) rättat till ordföljden och krångliga ord, brukar det bli riktigt bra då man uttrycker det i sociala sammanhang.

Det kommer mer.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-13

Visa hela (2 kommentarer)

Pengar kommer från ett hantverk, skapat av kollektivet och är bra att ha till det goda kring livet
Kärlek, intelligens, trohet, hälsa, aptit och sinnesro, växer fram från livets kärna, skapas av individen och är en nödvändighet för välbefinnandet i livet.

Skrivet av bosselagom, 2010-01-13

Visa hela (2 kommentarer)

Vi skall ifrågasätta alla dessa religiösa och politiska extremisters handlingar (typ Luther, Al Quida, Mugabe etc.) Allt våld, dessa korståg etc. som dessa individer provocerar (provocerat) fram skall ges en alternativ världsbild, som konkurrerar ut en sådan negativ kollektivism i framtiden. Som medel är det helt OK att använda karikatyrer, filmer, nyanserade debatter etc. som normaliserar tillvaron till enskildas rättigheter.
Media skall granskas att motverka terrorism!
Religion och ideologi må vara individens rättigheter, men då den övergår i kollektiv utan samförstånd skall STOPP inträda.
Här ingår också girighet, hämnd, hybris, otukt, avund, likgiltighet och frosseri; i de fall det skadar någon medmänniska.
När en tro eller ideologi påverkar en medmänniska mot dennes vilja, är det fel (systemfel?).
Terrorismens förespråk skall alltid vara förloraren! Noll tolerans!
Och det bör vara tillåtet att använda alla medel, även integritets- kränkande. Den alternativa...

Skrivet av bosselagom, 2010-01-10

Visa hela (5 kommentarer)

Innan Herodotos tid, grundades dagens religiösa begrepp ur myterna, och blev med det sägner som vi använder inom det andliga livsområdet. Men HISTORIA är förfluten tid, hur den än beskrivs, och NU är omkring oss just. NU är du och med Din erfarenhet av historien lever du som du lär. NU tar Du tillvara stunderna för att leva ett liv utan att skada omvärlden. Och omvärlden förväntar sig invånare med egenmakt (hos individerna vid friskt tillstånd) där man formar ledarskapet att stödja samhället. Girighet tycks vara tabu (tabu förbjuder diskussioner, vilket som oftast leder till felaktig information) liksom att hierarki är ett onaturligt inslag i flocken.
Man kan, med lite kreativt tänkande, på ett ”teatriskt” sätt, leva i historien som leder till förståelse till missförstånden. I grunden vill alla nog allt gott för sin överlevnads skull (så tillsvida att den naturliga olyckan uteblir). En skadad individ kan ”självläka” med hjälp av egenmakt, formad på egen väg, men...

Skrivet av bosselagom, 2009-12-27

Visa hela (2 kommentarer)