En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Samhällsbesparingar borde granskas av oberoende revisorer, så att alla får samma nedskärningar i kristider. Exempelvis en 10 procentig nedskärning i löneläget 20 tusen skall också få samma nedskärning på löneskiktet 100 tusen. Men vilken makthavare släpper ifrån sig 10 tusen kronor frivilligt?
En stor grej för massmedia att också visa på rättvisor i vårt samhälle.

Skrivet av bosselagom, 2009-06-03

Visa hela (0 kommentarer)

Våra pensionärsföreningar har en egenmäktig egoverksamhet som endast gagnar sig själva. Och det är mest negativ samhällskritik man hör förespråkarna uttala, och det är också vad utomstående får ut av dessa ”gnällföreningar”.
Men det är ju klart, att de påverkade (medlemmarna) tycker verksamheten är utvecklande, de känner trycket. Och det är ju kanske så också, att utöver jobbet med sina egna skavanker orkar de inte göra så mycket mer för samhället.

Skrivet av bosselagom, 2009-06-02

Visa hela (2 kommentarer)

Nu har vi haft 25 år (läs 2500 år) på oss att vända upp och ner på organisationspyramiden. Nu måste det snart vara dags att förverkliga denna struktur (den upp och nedvända pyramiden) som i alla lägen kan göra vår tillvaro bättre. Den har en oinskränkt kontroll på girighet (och det är därför den inte har fått något genomslag), men nu när den ene makthavaren efter den andra förordar den mjuka linjen borde vi väl kunna öva upp tanken på att Ledaren alltid sitter längst ner och Brukarna längst upp.

Skrivet av bosselagom, 2009-06-02

Visa hela (5 kommentarer)

I ett hundprogram får vi lära oss att det oftast är flockledaren som felar då konflikter uppstår. Att bli ledare finns medfött hos var och en, även om det bara gäller att leda sig själv. Alla måste kunna detta för sin överlevnads skull.
Den osäkre killen som aldrig behövt ta ett personligt ansvar, och hela tiden lurats tro på att han kan leda andra med auktoritet, framträder i Machokillen, i Juggen och i andra bortskämda ungar. Den chock dessa får, när de står där utan egenmakt en dag, skapar stora konflikter i samhället. Vi behöver hjälpa denna växande folkgrupp till ett bättre liv. Detta kan endast göras i ”flock” (gemenskap) som vid rehabilitering av hundar. Mexaren har mycket att lära ut till människan och dennes onaturliga beteende. Djur har ett naturligt beteende och det kan man lära mycket av.

Skrivet av bosselagom, 2009-06-01

Visa hela (0 kommentarer)

Där sitter dom nu – generationen som alltid strävat efter att klara sig själv utan hjälp av familjen (vilket tyder på överskott av egenmakt). Samhällshjälp har varit ett mål i annorlunda riktning (i tron på att politik ordnar allt) vilket inte fungerar, som tänkt, i kristider (”Röde Orm”…när ölen flödar…). Man kan inte köpa inre känslor.
Men nu, är vi där vi är, och får väl göra någonting (vissa föredra att vänta och se).
Inför ersättning för ideellt arbete, en betalning för utförd ”väntjänst” åt ”tjänsteföra” människor som redan innehar någon form av bidrag eller pension, och som kan göra en ideell insats som ett komplement till lagstadgade samhällsinsatser. Ersättning på 50 – 80 kr skattefritt, frivilligt att efterskänka alternativt sponsra verksamheten (typ förening) som fonderas till utveckling. Verksamheten är till för både utövare, brukare och kund som erhåller plusfaktorer som social kompetens (poängen i det hela).

Skrivet av bosselagom, 2009-06-01

Visa hela (0 kommentarer)

Av hundra idéer finns det alltid några bärbara. Kan det finnas fröet till något unikt i denna bloggsamling? Vem skrivaren är? Ja det är nog inte så svårt att lista ut om man läst bloggarna. Och tycker Du det är något lönt med en fortsatt kontakt, notera det i en kommentar. Inläggen är lite otydligt formulerade så att vissa meningar kan tydas på olika sätt (för att väcka funderingar (och naturligtvis det obildade i det hela)). Jag har i alla fall inte ”skitit offentligt” så sedlighetspolisen bör godkänna inläggen.

Nu plockar vi in, under rask takt, sådant som är kvar i noteringshäftet.

Egenmakt i skolan.
Nu för tiden, när flertalet barn, med vardagsmakt, frivilligt väljer inriktning i skolan, där begåvning och betyg får en allt mer underordnad betydelse får vi, i det stora hela, också en utvecklad inriktning för den obligatoriska, pliktstyrda skolgången. Med tiden kommer före detta elever att ge den bästa feedbacken på utbildningen. Detta görs bäst i en...

Skrivet av bosselagom, 2009-06-01

Visa hela (0 kommentarer)

En ide som varit aktuell i många år. Frågan är bara hur Socialisten, Republikanen, Fascisten, Nasisten, Demokraten och alla andra olika Tänkare skulle lägga fram den här iden så att motståndaren hade blivit intresserad, för samhället är i verkligt behov av något liknande.
Angående kolumnisten Göran Rosenberg förslag om införandet av allmän samhällsplikt
(det senaste av flera års olika pliktinlägg i medier, kanske lite tvångsvridet, men allt går att vända och vrida på).
TANKEN att samhällstjänst skulle kunna vara en medborgerlig skyldighet, ja rent av en medborgerlig plikt, känns inte alls främmande. Här gör bosselagom ett försök med inflikande av egna meningar anpassa förslaget till vardagsmakt-verksamheten, som är gemomgående i denna blogg, som nu närmar sig 100 inlägg.
Värnplikten har varit en metod för att organisera nationens försvar, men framförallt har det också varit en institution för att gjuta samman unga män med olika bakgrund från olika delar...

Skrivet av bosselagom, 2009-05-30

Visa hela (11 kommentarer)

En lagom tanke kan vara att tänka framåt. Med ett positivt tänkande kan Du knäcka den mänskliga naturens kod, och bevisa för Dig själv, vad det är som får Dig att må bra. Och hur Du tar ansvar för Ditt eget liv och Din hälsa..

Om man upptäcker eller irriterar sig på fel och brister i en medmänniskas uppträdande är det oftast ett bevis på att man själv har spår av samma fel och brister. Vid positivt tänkande har man svårare att tänka så, och då kan man lägga energin på bättre saker.

Ställ frågor till Dig själv, till exempel, om vilka nya mål Du skall sätta upp i Dina olika livsområden för att få en bättre balans.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-30

Visa hela (0 kommentarer)