En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Där sitter dom nu – generationen som alltid strävat efter att klara sig själv utan hjälp av familjen (vilket tyder på överskott av egenmakt). Samhällshjälp har varit ett mål i annorlunda riktning (i tron på att politik ordnar allt) vilket inte fungerar, som tänkt, i kristider (”Röde Orm”…när ölen flödar…). Man kan inte köpa inre känslor.
Men nu, är vi där vi är, och får väl göra någonting (vissa föredra att vänta och se).
Inför ersättning för ideellt arbete, en betalning för utförd ”väntjänst” åt ”tjänsteföra” människor som redan innehar någon form av bidrag eller pension, och som kan göra en ideell insats som ett komplement till lagstadgade samhällsinsatser. Ersättning på 50 – 80 kr skattefritt, frivilligt att efterskänka alternativt sponsra verksamheten (typ förening) som fonderas till utveckling. Verksamheten är till för både utövare, brukare och kund som erhåller plusfaktorer som social kompetens (poängen i det hela).

Skrivet av bosselagom, 2009-06-01

Visa hela (0 kommentarer)

Av hundra idéer finns det alltid några bärbara. Kan det finnas fröet till något unikt i denna bloggsamling? Vem skrivaren är? Ja det är nog inte så svårt att lista ut om man läst bloggarna. Och tycker Du det är något lönt med en fortsatt kontakt, notera det i en kommentar. Inläggen är lite otydligt formulerade så att vissa meningar kan tydas på olika sätt (för att väcka funderingar (och naturligtvis det obildade i det hela)). Jag har i alla fall inte ”skitit offentligt” så sedlighetspolisen bör godkänna inläggen.

Nu plockar vi in, under rask takt, sådant som är kvar i noteringshäftet.

Egenmakt i skolan.
Nu för tiden, när flertalet barn, med vardagsmakt, frivilligt väljer inriktning i skolan, där begåvning och betyg får en allt mer underordnad betydelse får vi, i det stora hela, också en utvecklad inriktning för den obligatoriska, pliktstyrda skolgången. Med tiden kommer före detta elever att ge den bästa feedbacken på utbildningen. Detta görs bäst i en...

Skrivet av bosselagom, 2009-06-01

Visa hela (0 kommentarer)

En ide som varit aktuell i många år. Frågan är bara hur Socialisten, Republikanen, Fascisten, Nasisten, Demokraten och alla andra olika Tänkare skulle lägga fram den här iden så att motståndaren hade blivit intresserad, för samhället är i verkligt behov av något liknande.
Angående kolumnisten Göran Rosenberg förslag om införandet av allmän samhällsplikt
(det senaste av flera års olika pliktinlägg i medier, kanske lite tvångsvridet, men allt går att vända och vrida på).
TANKEN att samhällstjänst skulle kunna vara en medborgerlig skyldighet, ja rent av en medborgerlig plikt, känns inte alls främmande. Här gör bosselagom ett försök med inflikande av egna meningar anpassa förslaget till vardagsmakt-verksamheten, som är gemomgående i denna blogg, som nu närmar sig 100 inlägg.
Värnplikten har varit en metod för att organisera nationens försvar, men framförallt har det också varit en institution för att gjuta samman unga män med olika bakgrund från olika delar...

Skrivet av bosselagom, 2009-05-30

Visa hela (11 kommentarer)

En lagom tanke kan vara att tänka framåt. Med ett positivt tänkande kan Du knäcka den mänskliga naturens kod, och bevisa för Dig själv, vad det är som får Dig att må bra. Och hur Du tar ansvar för Ditt eget liv och Din hälsa..

Om man upptäcker eller irriterar sig på fel och brister i en medmänniskas uppträdande är det oftast ett bevis på att man själv har spår av samma fel och brister. Vid positivt tänkande har man svårare att tänka så, och då kan man lägga energin på bättre saker.

Ställ frågor till Dig själv, till exempel, om vilka nya mål Du skall sätta upp i Dina olika livsområden för att få en bättre balans.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-30

Visa hela (0 kommentarer)

Visst är det väl skönt att må bra, både fysiskt och mentalt. Så fråga dig själv, då det hakar upp sig; Vad är det för bra med det här. Och under tiden jag jobbar med det här problemet, hur kan jag då må bra? Jo, ställ frågor till Dig själv! Man kan ju lura kroppen på andra sätt, så varför inte prova på detta också.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-29

Visa hela (1 kommentar)

Tänk om, istället för fysisk tortyr för erkännande, fångförhörarna i Guantanamolägret hade psyktorterat de intagan med demokratipåverkan med målet att dessa fångar skall bli demokratiförespråkare. Tänk vilken bra test- och övningsplats för psykiatriker. Och kanske hade det också utmynnat i något bättre än vad det gör i dag (även om man stänger lägret). Att det sker med tvång och integritetskränkande är ju helt naturligt för dessa fångar, som aldrig fått känna vad verklig frihet är.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-29

Visa hela (0 kommentarer)

Kör med vinna för att vinna-metoden för den verklig vinsten. Skapa förståelse för vad Du vinner och förlorar på Dina olika beteende. Är Du sjuk (kvittar vad det är), vågar Du verkligen anta utmaningen att bli frisk? Är Du beroende, vågar Du verkligen anta utmaningen att bli oberoende?

Recept: Integrera hjärta och hjärna.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-28

Visa hela (1 kommentar)

I värnpliktsutbildningen hade jag hellre haft ”friskis och svettis” istället för exercis, hellre personligt ledarskap istället för strid, hellre miljöutbildning istället för fältarbete, hellre hushållsutbildning istället för underhållstjänst, ecodrive i motortjänst och inhemsk energiframställan i teknik, träning i umgänge med djur i syfte att nyttja ens egna naturliga krafter, etc. Men för övrigt är organisations- och grupp-övningar i Svenska Försvaret en fantastisk erfarenhet för att leva livet. Här finns mycket gammal god skåpmat att hämta bara man kan komma ifrån strukturer som liknar pyramider (som i grunden endast är ett historiskt minne av översitteri och slavarbete).

Skrivet av bosselagom, 2009-05-28

Visa hela (0 kommentarer)