En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Globalt tycks FN:s mänskliga rättigheter vara en evolutions-teori. Övervägande delen av kvinnor och barn, globalt, har sämre rättigheter än hundarna i västvärlden. En 60 år gammal konvention är tydligen bara början på en mänsklig evolution. Den Svenska modellen har kommit en liten bit på vägen; att kvinnor och män har samma skyldigheter som familjebeskyddare och familjeförsörjare. Det behövs enkel information och radikala åtgärder för att den här överenskommelsen, praxisen och villkorliga reglerna skall följas. Vi kan inte vänta 1000 år som det tar en makroevolution att märkas tydligt. Kan vi ha ett formulerat mål att det skall kunna ändras inom en halv livstid (en livstid är 7 generationer; tre före och tre efter men egen). FN behöver ta större råd av vetenskapen vid uppdatering av konventionen!

http://bloggis.se/bosselagom/123564


Hundens rättigheter

Rätt till förståelse och ledning; Jag tillhör en annan art än du. Du...

Skrivet av bosselagom, 2016-01-05

Visa hela (0 kommentarer)

”bosselagom”:http://blogspot.se

En serie artiklar om en hund, som översätts från svenska till engelska för egen uppdatering av språk och hundliv (obs! endast på bosselagom.blogspot.se på oskolad engelska). Kanske det också handlar om en bättre värld där man behandlar grova humanbrottslingar, där det är fastställt att återfall föreligger, mänskligt. Bosselagom föredrar kemisk kastrering som en behandlingsmetod för grovt kriminella, inkluderande terrorister, som utgör ett hot mot människan. Dödsstraff skall inte vara något alternativ så tillvida inte individen föredrar Eutanasi.

Skrivet av bosselagom, 2015-12-08

Visa hela (1 kommentar)

Vad handlar det om ? Anteckningar, så klart!

Hen är fokuserad på nuet med inbyggt minne på vad som har hänt tidigare i livet. Vad som hände dessförinnan, eller vad som ska hända, stör inte i nuet. Hen har låg eller hög sinnesaktivitet beroende på situationen och är följsam, hungrig och tillgiven.
(Till skillnad från vänner som kan vara lata, giriga och elaka. Alla har ju grunden att älska och bli älskad, men för vissa individer spårar det ur mer eller mindre. Förmågan att vara i nuet är få förunnat).
Hen har en förmåga att leva fullt ut i vardagen, lever i nuet utan att se tillbaka och grubbla över det som varit, det sitter insatt i minnet. Hen gör automatiskt eftertolkning av det som skett då det sker. I denna livsstil finns inte plats för några funderingar, det bara är som det är. Det som komma skall finns inte.

http://www.svtplay.se/video/5209396/julkalendern-tusen-ar-till-julafton/julkalendern-tusen-ar-till-julafton-avsnitt-8

Vi är kvar i de fyra...

Skrivet av bosselagom, 2015-12-07

Visa hela (0 kommentarer)

Koranen och Sverigedemokraternas politik har sina likheter; inskränkningar i människors frihet, jämställdheten, demokratin och mänskliga rättigheter!

Låt inte kvinnorna gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag? I Koranen står det inte ordagrant att kvinnor ska täcka sina lockar, men täckas ska de, kvinnorna! Inga genomskinliga plagg. Bara händer och ansikte får vara synliga: ”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade.”
De flesta muslimska kvinnor ser inget kontroversiellt i att bära slöja? ”Även muslimer som nobelpristagaren Malala följer traditioner och regler som gäller där hon har vuxit upp, där vissa delar av en kvinna anses vara awrah och inte bör visas i offentligheten. För Islamiska Statens svarta mörkermän är det inte acceptabelt att en kvinna...

Skrivet av bosselagom, 2015-12-05

Visa hela (1 kommentar)

Visst finns det en gräns för allting. Man behöver inte vara nationalist för att upptäcka att måttet är rågat i frågan om refugers i Sverige, för tillfället i.a.f. Statsministern har insett att det finns övre gräns för hur stor andel av Nordafrikas och Mellanösterns befolkning som Sveriges ca 4 miljoner skattebetalare kan ge bostad, sjukvård och försörjning. Miljöpartisterna har protesterat; de ser utslag av rationalitet som politisk blasfemi. Alla rumsrena partier har agerat helt utan ansvar; de har formulerat extremt generösa regler – permanenta uppehållstillstånd, anhöriginvandring, bidrag – som gjort Sverige till en magnet i det internationella migrationstrycket. Och i ytterflyglarna babblas det orealistiskt och populistiskt om extrema åtgärder. SD klappar sig för bröstet och säger ”det var ju det vi sade” i samma populistiska ordalag som vanligt, outbildat käbbel…..
Vi behöver bli en större befolkning i Sverige. Vi har en bra samhällsmodell som även invandrare...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-30

Visa hela (0 kommentarer)

Från januari till oktober i år har 23 349 ensamkommande barn sökt om asyl i Sverige. En absolut majoritet – över 21 200 – av dem är pojkar i åldrarna mellan 13-17(?) år. Plus omkring 10 000 papperslösa som kanske knackar på dörren en dag. Och endast runt 2 000 av dessa 30 000 är flickor.
Generellt sett föds något fler pojkar än flickor (Mellan 1998-2002 föddes i snitt 90 984 barn, varav i snitt 46 823 pojkar, per år. 2014 föddes 114 907, av dem var 55 809 flickor och 59 098 pojkar) i Sverige. Med andelen flyktingpojkar som anlänt i år innebär det att det finns runt 45 000 fler tonårspojkar än tonårsflickor i Sverige, pojkar blir klart överrepresenterade.

Passopp!
(Mansrollen handlar om att vara stabil i alla väder, göra hjältedåd, ta risker, inte vara en kärring och att vara en hingst. Det är alla egenskaper som formar en krigare. Som historiskt har format hjältar. I krig. I fred däremot så ligger dessa förväntningar pojkar till last. De gör att pojkar inte...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-27

Visa hela (1 kommentar)

G 20 åtgärd / Syrien i konflikt; dröm, vision eller verklighet?

Det finns ingen krigslösning på konflikterna i Mellersta Östern
Att från luften besegra IS och avlägsna Assad, eller att stärka lokala stridande parter, kommer inte att leda till fred. De politiska förhandlingar och processer som kan lösa konflikten i Syrien kommer att ta lång tid. Det långsiktiga fredsbyggande och primärt civila insatser som angriper konflikternas grundorsaker kommer att ta årtionden.

Vissa aktörer (som IS) måste i ett första steg besegras och avväpnas militärt (G 20 åtgärd), medan andra i krigströtthet och resursbrist kan tvingas till förhandlingsbordet (G 20 förhandling).

Det centrala är att kvinnoorganisationer ges den viktigaste rollen i freds- och återuppbyggnadsprocesserna. Ersätt religionsutövningen med västerländsk andlighet, det passar barnen och ungdomarna. Och det accepterar kvinnorna. Gräsrotsorganisationer stöds av återvändare, som tillsammans med ”konsulter”...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-15

Visa hela (0 kommentarer)

Villkor för mänskliga rättigheter

Ett samhälle eller en enskild person skall ägna sig åt verksamheter eller utföra handlingar som möjliggör de skyldigheter, rättigheter eller friheter som anges här nedan:

Alla människor är födda fria och lika i värde, skyldigheter och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och skall handla gentemot varandra i en anda av fredlig och demokratisk gemenskap. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Var och en har plikter mot samhället och rätt till ett socialt och internationellt system där rättigheter och friheter tillgodoser demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
Var och en har rätt till skydd för och att fritt delta i samhällets kulturella liv, och att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
Var och en har rätt till utbildning. Den elementära...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-14

Visa hela (2 kommentarer)