En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Innan kullen blev skogsklädd kunde man klättra upp på den höga stenen och skåda sju kyrkor, hade det sagts.
Hur skall man då kunna komma upp och ta foton? Klättra upp i ett träd, funderade Bolvan, men det blev aldrig av. Stormen ”Gudrun” kom och skövlade för nya utsiktsplatser. Fotointresset avtog. Men så byggde man en vindprovmast i närheten. Och nu så skulle det gå att komma ovanför trädtopparna igen. Sagt och gjort, Bolvan tog kameran med sig och började sin klättring 100 meter rakt upp i skyn………… pust, pust, vad skall detta vara bra för. Fegheten tog över och visionen fick stanna vid en helikopter.

Visioner föser framtiden före sig

Skrivet av bosselagom, 2009-05-13

Visa hela (0 kommentarer)

Håll av

Håll om

Håll ut

Skrivet av bosselagom, 2009-05-12

Visa hela (1 kommentar)

En vision för 20 år sedan såg ut så här; Ett företag där produktionsresultatet ständigt följs av alla medarbetare via webben och en storbildsskärm. Informationen visar vad var och en gör i vinst/lön för sin insats (där olika faktorer har medverkat till en personlig koefficientsiffra). Företaget drivs som ett team (teamkänsla istället för lagkänsla ersätter vinna-vinna med personligt ansvar). Insatsen (jobbet, tjänsten) görs också som en amortering.
Har sett tankegångarna i vissa företag, men uppfostran har ständigt lett till lagarbete (där den ”starkaste” vinner). Kanske media skall börja leta efter scoop ibland teamverksamheter för en positiv påverkan.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-11

Visa hela (2 kommentarer)

Det är helt möjligt att när fan läser ”Das Kapital” eller ”The Audacity of hope” (och inte nog med det – han läser världens religiösa skrifter och kör det i assistenten) får fram samma resultat. Biologisk och social evolution, liksom metilering, uppträder sakta och omärkligt slumpmässigt. Den sistnämnda tyvärr manipuleringsbart men ändå omöjlig att förhindra. Revolution och religion är bra alternativ om det används med sunt förnuft (vilket fan inte äger). Ta åt sig den som kan.
Snusförnuftigt

Skrivet av bosselagom, 2009-05-10

Visa hela (0 kommentarer)

Det är viktigt att kunna göra uppehåll i värderingar, men då det sker bör man tänka på empatistyrkan före och efter; - Ha ett periferiseende vid värdering och försök se idén, eller utvecklingsförslaget, från grunden. Gå igenom problemet och se det genom medmänniskors, även motståndares, ögon. Ställ krav på vad Du och dina ledare lägger sin tid, energi och pengar, och handla Nu. Men, till syende och sist, se livet som ett levande dokument och använd sunt förnuft (Jaha, vad blir det av det då?).
Bolvan

Skrivet av bosselagom, 2009-05-09

Visa hela (0 kommentarer)

Vad skall man göra med den vattensjuka ängen, vinterparkeringsplatsen och marknadsplatsen (ett och samma område på 10.000 kvm). Jo, man kunde bygga ett tak över det, och använda det till fortsatt parkerings- och marknadsplats. Men även till el-go-kart-bana, upplageplats för jordbruksprodukter (säsongsbetonat) m.m. Kan kanske vara värt att satsa på då solfångare för elproduktion kan bära sig. Får se om visionen är verklighet 2050?

Skrivet av bosselagom, 2009-05-08

Visa hela (1 kommentar)

X. Självtillit blir själviskhet
X. Det ambitiösa blir girighet
X. Oberoende blir egenmäktighet
X. Självförhärligande blir trångsynthet

När individer riskera skada andra har samhället rätt att inskränka i individens frihet.

Demokrati är svårt.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-07

Visa hela (0 kommentarer)

Tusentals är de nedtecknade beredskapsminnen från 2: dra världskriget. De är från manliga observatörer, från kvinnor knappast några - ängsligt väntande på sin kära.

Vilka beredskapsminnen har man från sina egna livsområden – sökandet efter balansen med outtalade frågor? Beredskapen att orka med en fysisk prestation, beredskapen att möta främmande personer, beredskapen vid barnafödsel, beredskapen att klara uppehället utan inkomst och beredskapen att lugna ner sig vid ilska…..

… kan man söka svaret i personligt ledarskap för att få bättre beredskapsövningar.

Empowerment/Egenmakt

Skrivet av bosselagom, 2009-05-06

Visa hela (0 kommentarer)