En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Det är viktigt att kunna göra uppehåll i värderingar, men då det sker bör man tänka på empatistyrkan före och efter; - Ha ett periferiseende vid värdering och försök se idén, eller utvecklingsförslaget, från grunden. Gå igenom problemet och se det genom medmänniskors, även motståndares, ögon. Ställ krav på vad Du och dina ledare lägger sin tid, energi och pengar, och handla Nu. Men, till syende och sist, se livet som ett levande dokument och använd sunt förnuft (Jaha, vad blir det av det då?).
Bolvan

Skrivet av bosselagom, 2009-05-09

Visa hela (0 kommentarer)

Vad skall man göra med den vattensjuka ängen, vinterparkeringsplatsen och marknadsplatsen (ett och samma område på 10.000 kvm). Jo, man kunde bygga ett tak över det, och använda det till fortsatt parkerings- och marknadsplats. Men även till el-go-kart-bana, upplageplats för jordbruksprodukter (säsongsbetonat) m.m. Kan kanske vara värt att satsa på då solfångare för elproduktion kan bära sig. Får se om visionen är verklighet 2050?

Skrivet av bosselagom, 2009-05-08

Visa hela (1 kommentar)

X. Självtillit blir själviskhet
X. Det ambitiösa blir girighet
X. Oberoende blir egenmäktighet
X. Självförhärligande blir trångsynthet

När individer riskera skada andra har samhället rätt att inskränka i individens frihet.

Demokrati är svårt.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-07

Visa hela (0 kommentarer)

Tusentals är de nedtecknade beredskapsminnen från 2: dra världskriget. De är från manliga observatörer, från kvinnor knappast några - ängsligt väntande på sin kära.

Vilka beredskapsminnen har man från sina egna livsområden – sökandet efter balansen med outtalade frågor? Beredskapen att orka med en fysisk prestation, beredskapen att möta främmande personer, beredskapen vid barnafödsel, beredskapen att klara uppehället utan inkomst och beredskapen att lugna ner sig vid ilska…..

… kan man söka svaret i personligt ledarskap för att få bättre beredskapsövningar.

Empowerment/Egenmakt

Skrivet av bosselagom, 2009-05-06

Visa hela (0 kommentarer)

Allt går som på räls, och så plötsligt reagerar man. Den ena missen efter den andra; motorvärmarsladden ; osänkt boggilyft ; det första på inköpslistan etc…eller för att inte tala om alla tankemissar man gör – tankar som kreativ hjärna bearbetar, och om de släpptes ut till handling, under bearbetning, kan orsaka katastrof (ja, en del syns ibland i bloggtexten, men de är analyserade och är bara ofarligt trams). Fram med jantelagen (olagen) för bättre skärpning!
(Hur gick det ?)
Började i sångkör, efter två års uppehåll, visserligen ett tidsbegränsat projekt, i ett försök att få balans i något av livsområden (det andliga).Repetitionen av Personligt Ledarskap var väl inte helt fel. Men framförallt tror jag det här bloggandet har hjälpt mig att få av mig lite blandade tankar (så att det blir något normalare av det som är kvar), självhjälp.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-05

Visa hela (1 kommentar)

Giriga ekonomi och …..-ism –reportrar är en av de bästa mediciner i en demokrati. Att gräva efter ”blunder”-lik, levande som döda, är att få fram oförfalskade sanningar. Men Du behövs även här som granskare, för ”o”-et kan vara vinklat. Du Svensson, med självinsikt, går inte på vad som helst, Du tar in ”medicinernas” utsago in i Din empati och kärlek till livet, innan Du tillgodoser omvärlden med Dina åsikter (positiv återvinkling).
- för övrigt anser Bolvan att det är dags för ekonomigiriga personer att återbetala sin skuld, vilket kan vara ett steg i rätt riktning att dämpa övrig girighet (och skuldkänslor etc.).

Kontrollera dig själv, så behöver Du inte bli kontrollerad av andra!

Skrivet av bosselagom, 2009-05-04

Visa hela (2 kommentarer)

Det ovanliga är aldrig något lagom. I ett lagom liv samförstår man med egenmakt, handlingar och livsföring utan några invecklade problem. Det är först när den annorlunda och ovanliga samexistensen inträder empowerments inte räcker till. Den kan då vara ett bra komplement till att förstå andra personers tankebanor. ”Aspbergers syndrom”- tänkande medmänniskor är ett sådant exempel där det oftast saknas empati och kärlek vid mötet. Dessa personer kan dock vara en stor resurs för samhället, liksom dess motsats är. För dom är det ovanliga helt vanligt och kan öppna Jehovas fönster på många områden.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-03

Visa hela (0 kommentarer)

Det finns medmänniskor som arbetar inom det andliga livsområdet, vi kan kalla dem bygde-eller stadsdels-kuratorer. Och som utövare av relationsyrke har många av dom flesta brottats med frågeställningar som gett dom stora yrkeserfarenheter. Den religiösa förmedlingen sker genom sagor och sägner som oftast missförstås (dvs om den som tar emot budskapet har lyssnat). Men den medmänskliga förmedlingen som de moderna prästerna och diakonerna (oftast kvinnor) förmedlar får en direkt social, mental och psykisk hjälp som kompletterar det andliga livsområdet.

Skrivet av bosselagom, 2009-05-02

Visa hela (1 kommentar)