En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Serviceeffektivering med fler tjänster, ökad omvårdnad och lägre kostnader kommer ur ekvationen ”Anställda upphöjt till tre minus kostnader upphöjt till två är lika med välfärd”.

??? Kan Denne inte ens räkna?

Skrivet av bosselagom, 2009-05-01

Visa hela (1 kommentar)

Ta av kulturens budget för att kunna behålla välfärden är en akutlösning av ekonomiproblemet. Men ok, det får tvinga fram ett nytt tänkande, för kulturen är lika viktig för samhällets helhet som omvårdnaden (det bör råda en balans inom alla livsområden).

Skrivet av bosselagom, 2009-05-01

Visa hela (1 kommentar)

Kan DEN vara mer aktuell nu (efter femton år), visionen? Vad bidrar alla tjänsteföra (arbetsföra) bidragsberättigade, olika typer av pensionärer och folk som arbetar mindre än 40 timmar i veckan till servicesamhället? Samhället (vi) bör organisera en serviceorganisation som bibehåller och ökar välfärden för rörelsehindrade och andra behövande, ett komplement till olika serviceyrken. Väntjänstorganisationer som finns i dag genomförs med gratis frivillig arbetskraft som inte behöver ta ansvar. Jo, naturligtvis tar de sitt eget ansvar men utan krav, och dom gör en fantastisk insats i dag (men räcker tyvärr inte till). Den här nya organisationens servicetjänste-kontrakterade personer, jobbar visserligen som ideella, men med ett arvode som täcker deras utgifter för att jobba. De är utbildade och godkända för sina uppdrag, de gör ett arbete som behövs och de får en slant över för sin insats. Och framförallt, är det människor som lärt sig att i första hand värdesätta annat...

Skrivet av bosselagom, 2009-05-01

Visa hela (1 kommentar)

Den som är olat, kan ha olaten att stödja andra utan kompensation. Sådana personer är berättigade till någon form av samhällsarvode (Till skillnad från många karriärpolitiker). Något sådant måste väl växa fram då övervägande delen av samhällstjänster inte ger några intäkter och skatteinkomsterna är otillräckliga. Och nu är det ju så att även den svårast handikappade kan uträtta mer än den late medborgaren. Samhällsstrukturen uppmuntrar tyvärr till lättja. Och engagemang för ökad välfärd, utan tärande, bör uppmuntras. En lat person saknar självinsikt, skiter i andra och sköter sig själv (och dessa tär på samhället), så medborgare med egenmakt, självkänsla och frihet bör premieras i framtidens samhälle.
Bolvan

Skrivet av bosselagom, 2009-04-30

Visa hela (1 kommentar)

Vissa händelser här i livet går helt enkelt inte bara att få tröst för. Konsten att försona sig med en del olyckliga händelser i livet finns hos personer med självinsikt. Det sägs att man lär sig av misstagen – ja men misstagen som är oförutsägbara och oberättigade har alltid sista utvägen i ett eget försonande. Och finns det en god balans i det andliga livsområdet kan det hjälpa.

bara funderingar

Skrivet av bosselagom, 2009-04-29

Visa hela (0 kommentarer)

Jag vill inte ha tidningen i papper längre. Nu vinns t.ex. http://edn.dn.se/idag/nyheter/page1.htm
Och det är ett rätt steg i riktningen av den visionen. Men nu vill jag också ha den så enkelt utformad så att motståndaren också skaffar den, en lätt skärm i tidningsstorlek, med några tydligt markerade knappar att ladda hem, öppna, lyssna på textuppläsning och förstora sidor. En enkel variant som kan medfölja prenumerationen av media.
Om denna nya mediatyp får fotfäste, kanske också pappersanvändandet kan börja minska och elektroniska bokläsare får en renesans.
Vilket stöd för u-landsutvecklingen kunde inte detta bli.

Skrivet av bosselagom, 2009-04-28

Visa hela (0 kommentarer)

Den mogne familjen av idag vill inte göra om flower-power misstaget med halvfabrikat, storfamilj och ogifta föräldrar till lösspringande småbarn. Tryggheten i familjen framför ego- integritet. Vi tror och på moderna jämställda relationer med kreativ olikhet och med mer omtanke om medmänniskor i utanförskap.

Kärnrelation

Skrivet av bosselagom, 2009-04-27

Visa hela (3 kommentarer)

Action, otrygghet, ekonomi, omvända jantelagen blandad med jantelagen, den förändrade manliga och kvinnliga kreativa olikheten, media, mobbing och psyket är faktorer som påverkar ynglingar i dag. En del blir starka, andra svaga och några blir våldsmän i prydlig utstrålning. Förr var det sexualiteten som förenade våldsmännen men det verkar ha en underordnad betydelse idag. Men det visste vi ju redan, eller hur.
Soft activation

Skrivet av bosselagom, 2009-04-26

Visa hela (1 kommentar)