En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Interkulturellt samhälle suddar ut det mångkulturella samhället…….

Ett, i Sverige 30-årigt, samhällsbegrepp som långsamt har utvecklas sig, framförallt i skolan, borde nu kunna användas i integreringen av invandrare. Religionens betydelse i kulturen får en mindre betydelse till förmån för de mer realistiska relationerna människor emellan.

……………synbar utveckling önskas …………..

Ett Lyckligt liv !

Receptet för ett lyckligt liv är att ge, att kunna kompromissa och att ha goda relationer.
– Vi behöver enas kring saker och vara en del av något större, hitta sammanhang där vi blir betydelsefulla. På det sättet kan det till och med vara bra med lidande och kompromisser, just för att vi känner att vi ger upp något för någon annan eller för en större sak!

• Skala bort reklam, normer och andras åsikter och ta reda på vad du egentligen tycker är viktigt och vad du mår bra av innerst inne.
• Skaffa dig sammanhang som har ett större syfte, där du...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-11

Visa hela (4 kommentarer)

Bekämpa och byt ut den extrema individualiseringen!

Samhällsinsikten, försvarsviljan och människors förståelse för vad som krävs i kriser, bygger på att man utbildar folk.
Vi är i dag oerhört sårbara, för allt från vilseledande propaganda från främmande grupper till vår personliga säkerhet om strömmen, vattnet eller betalningssystemet skulle sluta fungera.
Vi skulle behöva införa någon form av kortare samhällsplikt, kanske i samarbete med gymnasiet, för att höja den allmänna kunskapsnivån om militära och civila kriser. Alla ungdomar borde få mönstra och få insikter om ifall försvarsmakten kan vara något för dem.
Och rekryteringen kan inte vara helt frivillig. Sverige behöver åter kräva att de mest lämpliga och motiverade gör en insats. En godkänd pliktutbildning borde också förkorta tiden till att bli svensk medborgare, och att få tjänstgöra vid myndigheter som kräver detta.
Samtidigt skulle någon form av samhällsplikt även vara en viktig insats...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-09

Visa hela (3 kommentarer)

Dagens skola har blivit ett öppet informationsmöte där eleverna själva väljer vad som kan vara intressant att ta till sig. I de utbildningsforum där förutsättningarna säger att allt utbildningsinnehåll blir föremål för prov av kunskaperna misslyckas samhället. Vi måste alla ha regler för att samhället skall fungera, och det måste gälla undervisning också.

Undervisningsmiljöer där det inte finns mobiltelefoner gör att barnen lär sig mer än barn som tillåts ha mobiltelefoner. Men en lärare får bara omhänderta en mobiltelefon om den stör lektionen. Om telefonen inte gör det så kan läraren alltså inte göra någonting. Det medför alltså att så länge en elev har telefonen på ljudlös så kan hen chatta hur mycket hen vill, läraren har inte mandat att göra något åt det.

Lärare har inte tillåtelse att förbjuda mobiltelefoner på lektionerna
Åtgärd:
Från och med nu får det inte existera mobiltelefoner i klassrum någonstans i Sverige. De får inte...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-08

Visa hela (3 kommentarer)

Ordinarie validering för 5 till 12 % av migranter.

Huvuddelen av dagens migranter är lågutbildade eller saknar utbildning. De har dock en erfarenhet, ur olika perspektiv, som är oerhört viktig att ha som jämförelse vid intåget i en ny civilisation. Och här finns friheten att ifrågasätta religionsinnehåll och maktutövande!
Men hur validerar man 88% syrier och 95% somalier? Förutom utbildning och praktik, dem som nu tar åt sig, behövs säkert ömsesidig validering inom alla livsområden i samhället.
Konfliktlösning och sättet att arbeta på ligger på helt olika plan. Inget säger att det nordiska sättet är bäst, utan med hjälp av erfarenhet och sunt förnuft kommer vi säkert fram till en gemensam lösning.
Nordens sätt att leva i ett ociviliserat samhälle är historiskt medan de flesta migranterna har aktuella erfarenheter.

Skrivet av bosselagom, 2015-11-06

Visa hela (0 kommentarer)

Många är övertygade om att missväxten i Syrien beror på den globala uppvärmningen och är själva grundorsaken till det inbördeskrig som rasar i landet. Svårigheterna att leda detta i bevis är uppenbara. Men det står klart att den långa torrperioden bidrog till att utlösa konflikten. Mycket tyder på att stora områden i Mellanöstern står inför en omvälvande förändring med torka och höga temperaturer, som kommer att försämra människors levnadsbetingelser i regionen. Tyvärr kan man betvivla att särskilt många av regeringarna i Mellanöstern förmår hantera en sådan allvarlig utveckling. Korruption och en näst intill automatisk reflex att först skydda den egna gruppen öppnar för allvarliga motsättningar och konflikter. Att avgöra om politiken förvärrar motsättningar som följer av torkan eller om denna i sig skapar politiska stridigheter är omöjligt. Men att det ligger självklart i allas vårt intresse att både hejda den globala uppvärmningen och att bidra till att...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-06

Visa hela (1 kommentar)Det är nu visionerna behövs för att kläcka idéerna till det nya samhället. Det är nu politikerna måste fatta beslut, bra eller dåliga, och ge tjänstemännen konkreta uppgifter så att samhället utvecklas tillsammans med våra nya invandrare. Förhoppningsvis finns det lite sunt förnuft hos ”brukarna” att ifrågasätta idiotiska handlingar. Det får bli en förändringsprocess som engagerar hela samhället! Att ett samhälle växer utan föregående krig eller katastrof är unikt för Skandinavien, särskilt Sverige. Att tänka nytt för att öppna vägar och möjligheter är just den utmaningen Norden står inför i dag. Varje steg skall utveckla individerna i en fredlig och medmänsklig riktning, utan påverkan av maktfullkomliga religionsutövare. Det andliga livsområdet hämtar vi från naturen och nordbons ”kvinnliga” sida. Tankar och samtal kring alla samhällsfrågor, inkluderande personliga och familjära frågor, genomsyrar konkurrensen till de...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-06

Visa hela (4 kommentarer)

Problemet är yttrandefriheten; att ständigt ha kontroll på historiska händelser med en fullständig feltolkning. Oförmågan att lära sig av livet har format sig till ett hat mot historiska oförrätter; självt har man aldrig gjort något misstag man kan lära sig av, inchallah. Censuren behåller det som förtrycker och gömmer det man skulle kunna lära sig av.

”De har inte lärt sig någonting och har inte glömt någonting”

Skrivet av bosselagom, 2015-10-09

Visa hela (1 kommentar)


Enligt iransk lagstiftning har en man efter att äktenskapskontrakt skrivits under av båda parter rätten att bestämma vad hans maka får göra. Och det har civiliserat utbildade araber börjat protestera mot. Männen har rätten att avsäga sig dessa rättigheter. När muslimska kvinnor som tar av sig sin hijad, den islamska täckande klädseln som är obligatorisk att bära utanför hemmet, då kommer vi att få se de första tecknen på mänskliga rättigheter även inom arabvärlden! Detta är naturliga rättigheter! Det finns många fördomsfria muslimska män som stödjer kvinnors rättigheter, trots ländernas konservativa lagar. Och det borde finnas fler fördomsfria kvinnor som kan påskynda den påbörjade processen.
Globalt borde både nationella och religiösa lagar reformeras med tanke på mänskliga rättigheter, en övermäktig uppgift för världssamfunden (vilka de nu är?)!

Skrivet av bosselagom, 2015-10-04

Visa hela (0 kommentarer)