En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Visst finns det en gräns för allting. Man behöver inte vara nationalist för att upptäcka att måttet är rågat i frågan om refugers i Sverige, för tillfället i.a.f. Statsministern har insett att det finns övre gräns för hur stor andel av Nordafrikas och Mellanösterns befolkning som Sveriges ca 4 miljoner skattebetalare kan ge bostad, sjukvård och försörjning. Miljöpartisterna har protesterat; de ser utslag av rationalitet som politisk blasfemi. Alla rumsrena partier har agerat helt utan ansvar; de har formulerat extremt generösa regler – permanenta uppehållstillstånd, anhöriginvandring, bidrag – som gjort Sverige till en magnet i det internationella migrationstrycket. Och i ytterflyglarna babblas det orealistiskt och populistiskt om extrema åtgärder. SD klappar sig för bröstet och säger ”det var ju det vi sade” i samma populistiska ordalag som vanligt, outbildat käbbel…..
Vi behöver bli en större befolkning i Sverige. Vi har en bra samhällsmodell som även invandrare...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-30

Visa hela (0 kommentarer)

Från januari till oktober i år har 23 349 ensamkommande barn sökt om asyl i Sverige. En absolut majoritet – över 21 200 – av dem är pojkar i åldrarna mellan 13-17(?) år. Plus omkring 10 000 papperslösa som kanske knackar på dörren en dag. Och endast runt 2 000 av dessa 30 000 är flickor.
Generellt sett föds något fler pojkar än flickor (Mellan 1998-2002 föddes i snitt 90 984 barn, varav i snitt 46 823 pojkar, per år. 2014 föddes 114 907, av dem var 55 809 flickor och 59 098 pojkar) i Sverige. Med andelen flyktingpojkar som anlänt i år innebär det att det finns runt 45 000 fler tonårspojkar än tonårsflickor i Sverige, pojkar blir klart överrepresenterade.

Passopp!
(Mansrollen handlar om att vara stabil i alla väder, göra hjältedåd, ta risker, inte vara en kärring och att vara en hingst. Det är alla egenskaper som formar en krigare. Som historiskt har format hjältar. I krig. I fred däremot så ligger dessa förväntningar pojkar till last. De gör att pojkar inte...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-27

Visa hela (1 kommentar)

G 20 åtgärd / Syrien i konflikt; dröm, vision eller verklighet?

Det finns ingen krigslösning på konflikterna i Mellersta Östern
Att från luften besegra IS och avlägsna Assad, eller att stärka lokala stridande parter, kommer inte att leda till fred. De politiska förhandlingar och processer som kan lösa konflikten i Syrien kommer att ta lång tid. Det långsiktiga fredsbyggande och primärt civila insatser som angriper konflikternas grundorsaker kommer att ta årtionden.

Vissa aktörer (som IS) måste i ett första steg besegras och avväpnas militärt (G 20 åtgärd), medan andra i krigströtthet och resursbrist kan tvingas till förhandlingsbordet (G 20 förhandling).

Det centrala är att kvinnoorganisationer ges den viktigaste rollen i freds- och återuppbyggnadsprocesserna. Ersätt religionsutövningen med västerländsk andlighet, det passar barnen och ungdomarna. Och det accepterar kvinnorna. Gräsrotsorganisationer stöds av återvändare, som tillsammans med ”konsulter”...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-15

Visa hela (0 kommentarer)

Villkor för mänskliga rättigheter

Ett samhälle eller en enskild person skall ägna sig åt verksamheter eller utföra handlingar som möjliggör de skyldigheter, rättigheter eller friheter som anges här nedan:

Alla människor är födda fria och lika i värde, skyldigheter och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och skall handla gentemot varandra i en anda av fredlig och demokratisk gemenskap. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Var och en har plikter mot samhället och rätt till ett socialt och internationellt system där rättigheter och friheter tillgodoser demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
Var och en har rätt till skydd för och att fritt delta i samhällets kulturella liv, och att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
Var och en har rätt till utbildning. Den elementära...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-14

Visa hela (2 kommentarer)

Interkulturellt samhälle suddar ut det mångkulturella samhället…….

Ett, i Sverige 30-årigt, samhällsbegrepp som långsamt har utvecklas sig, framförallt i skolan, borde nu kunna användas i integreringen av invandrare. Religionens betydelse i kulturen får en mindre betydelse till förmån för de mer realistiska relationerna människor emellan.

……………synbar utveckling önskas …………..

Ett Lyckligt liv !

Receptet för ett lyckligt liv är att ge, att kunna kompromissa och att ha goda relationer.
– Vi behöver enas kring saker och vara en del av något större, hitta sammanhang där vi blir betydelsefulla. På det sättet kan det till och med vara bra med lidande och kompromisser, just för att vi känner att vi ger upp något för någon annan eller för en större sak!

• Skala bort reklam, normer och andras åsikter och ta reda på vad du egentligen tycker är viktigt och vad du mår bra av innerst inne.
• Skaffa dig sammanhang som har ett större syfte, där du...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-11

Visa hela (4 kommentarer)

Bekämpa och byt ut den extrema individualiseringen!

Samhällsinsikten, försvarsviljan och människors förståelse för vad som krävs i kriser, bygger på att man utbildar folk.
Vi är i dag oerhört sårbara, för allt från vilseledande propaganda från främmande grupper till vår personliga säkerhet om strömmen, vattnet eller betalningssystemet skulle sluta fungera.
Vi skulle behöva införa någon form av kortare samhällsplikt, kanske i samarbete med gymnasiet, för att höja den allmänna kunskapsnivån om militära och civila kriser. Alla ungdomar borde få mönstra och få insikter om ifall försvarsmakten kan vara något för dem.
Och rekryteringen kan inte vara helt frivillig. Sverige behöver åter kräva att de mest lämpliga och motiverade gör en insats. En godkänd pliktutbildning borde också förkorta tiden till att bli svensk medborgare, och att få tjänstgöra vid myndigheter som kräver detta.
Samtidigt skulle någon form av samhällsplikt även vara en viktig insats...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-09

Visa hela (3 kommentarer)

Dagens skola har blivit ett öppet informationsmöte där eleverna själva väljer vad som kan vara intressant att ta till sig. I de utbildningsforum där förutsättningarna säger att allt utbildningsinnehåll blir föremål för prov av kunskaperna misslyckas samhället. Vi måste alla ha regler för att samhället skall fungera, och det måste gälla undervisning också.

Undervisningsmiljöer där det inte finns mobiltelefoner gör att barnen lär sig mer än barn som tillåts ha mobiltelefoner. Men en lärare får bara omhänderta en mobiltelefon om den stör lektionen. Om telefonen inte gör det så kan läraren alltså inte göra någonting. Det medför alltså att så länge en elev har telefonen på ljudlös så kan hen chatta hur mycket hen vill, läraren har inte mandat att göra något åt det.

Lärare har inte tillåtelse att förbjuda mobiltelefoner på lektionerna
Åtgärd:
Från och med nu får det inte existera mobiltelefoner i klassrum någonstans i Sverige. De får inte...

Skrivet av bosselagom, 2015-11-08

Visa hela (3 kommentarer)

Ordinarie validering för 5 till 12 % av migranter.

Huvuddelen av dagens migranter är lågutbildade eller saknar utbildning. De har dock en erfarenhet, ur olika perspektiv, som är oerhört viktig att ha som jämförelse vid intåget i en ny civilisation. Och här finns friheten att ifrågasätta religionsinnehåll och maktutövande!
Men hur validerar man 88% syrier och 95% somalier? Förutom utbildning och praktik, dem som nu tar åt sig, behövs säkert ömsesidig validering inom alla livsområden i samhället.
Konfliktlösning och sättet att arbeta på ligger på helt olika plan. Inget säger att det nordiska sättet är bäst, utan med hjälp av erfarenhet och sunt förnuft kommer vi säkert fram till en gemensam lösning.
Nordens sätt att leva i ett ociviliserat samhälle är historiskt medan de flesta migranterna har aktuella erfarenheter.

Skrivet av bosselagom, 2015-11-06

Visa hela (0 kommentarer)