En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Grundbulten för en hållbar migration, integration och en eventuell återvändning är utveckling av passande nätverk i en acceptabel social miljö.
Även om målet endast är en uppehållsplats för fortsatt sökande efter en trygg tillvaro är det viktigt att individen har ett mål, utöver överlevnad, att se fram emot. Och detta gör sig inte av sig själv! Samhällsresurser, i form av nätverk, stöd av myndigheter och enskilda samt utbildning integrerad i meningsfull sysselsättning är ett civiliserat krav. För att undvika kulturkrockar måste vi visa, fullt ut inkluderande krav och rättigheter, hur samhället fungerar ihop med migrationslandets kultur; marknadsföringen har oftast skapat en felaktig helhetsbild för flyende och emigrerande människor. Verkligheten kan aldrig beskrivas bättre än att ”på plats” visa hur det är. Att börja leva i vad man ”tror är” skapar en mycket stor risk för krockar! Således måste en lyckad integration, alternativt en fortsatt positiv utveckling...

Skrivet av bosselagom, 2015-09-28

Visa hela (0 kommentarer)

Efter samhällsskolan kommer jobbskolan. Eller kanske det är lämpligare att börja med jobbskolan och integrera samhällsskolan i denna för vissa nyanlända som är motiverade.
Ge pluspoäng till de elever som väljer att vara handledare och assistenter. Lärarbristen får ta hjälp av elever som väljer att förlänga gymnasietiden med integrationsarbete och där också få erfarenheter utanför skolans ramar.
Ta exempel av lärlingssystemen från Tyskland, Österike och Danmark. Ungdomar mellan 16 och 25 år har olika mognadsprocesser. Språksvårigheter gör också att mognaden varierar. Här kan många väl utvecklade ”svenska” ungdomar göra en insats som assistenter under egen fortutbildning. Många ramar, som i dag sätter gränser för sunt förnuft, måste utvecklas eller kanske helt byggas om. De individer vi har, och de som kommer, inom Sveriges gränser måste stödjas för en positiv framtida utveckling. Oavsett om de tänker stanna kvar eller fortsätta ut i världen, eller återvända...

Skrivet av bosselagom, 2015-09-16

Visa hela (0 kommentarer)

Man kan konstatera att den akademiska religionsutövningen inte fungerade bättre än asagudstron. Som vanligt i politik och religion är det oftast det högt uppsatta målet som misstolkas av brukarna. Målet är ju mänskligt och bra. ”Förklara bättre då” är en omöjlighet då det räcker att missuppfattningen och ondskan kommer från en procent av oss! Byt ut irrlärors/religions-andligheten mot en modern anpassad andlighet.
Andlighet är vad de flesta fått lära sig något som har med helighet, religion eller irrläror att göra. Men det som inte framgick i förra lärandet var att det också kan beteckna ett tillstånd av välbefinnande och i god balans. Och för det behövs det träning. Det är tolkningen av träningsmetod och motivationen som är kruxet.
Teser;
Sagor och liknelser är inget för den moderne människan att leva efter, och för dem som vill hålla fast vid det gamla är det beviset på irrlärors osunda utveckling kanske början till ett annat synsätt?
Tradition är hos...

Skrivet av bosselagom, 2015-09-05

Visa hela (0 kommentarer)

Hämta migranter i flyktinglägren och första Europalandets uppsamlingsplats, och snuva smugglarna på konfekten. För upphämtning i Ungern får vi börja med de "vita bussarna" igen. Storbritannien har idén och den verkar inte så dum. Klart att vi behöver befolka Sverige med ytterligare några miljoner människor med olika raser, inavel finns det skrämmande exempel på världen över och genom tiderna. Stelbentheten gör idag det lätt för brottslingar att leva på andra människors sårbarhet, men i ett civiliserat land som Sverige borde vi kunna förändra oss. Kanske skulle vi kunna civilisera sverigetalibanerna (nazistsympatisörerna på högerflygeln, varav en del är anhängare till SD), en rejäl uppgift att ta tag i.

Skrivet av bosselagom, 2015-09-04

Visa hela (1 kommentar)

Man har denna gång granskat de männen som mördat?!
Några gemensamma nämnare finns. Även om dessa män finns i flera ålderskategorier och socialgrupper är de personlighetsstörda, lättkränkta och ofta missbrukande i någon form. Några har problem med att förstå hur de själva har ansvar för sina handlingar och skyller konsekvent ifrån sig på yttre faktorer. Det är också traditionellt konstaterat att någon vård för dessa män inte hjälper! Nya tider?!

Så vad göra?
Som ”vård” bör man minska på intigriteten och sänka testosterenhalten hos dessa män! Dessa män har också förbrukad sin rätt till ”frihet”. En del av dem som medicineras med cyproteronacetat går upp i vikt, blir deprimerade och tappar lusten för jobb och studier, men det tror jag man kan utveckla. En stor erfarenhet på djurprov finns och med ett större samarbete inom samhället borde en positivare lösning finnas.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-17

Visa hela (2 kommentarer)

Inte så konstigt att Sveriges försvar är i storlek med säkerhetsrisken. Varför skulle vi behöva upprusta då vi har haft fred i över 200 år? För den som inte har drabbats av krig känns det onödigt, och för den som drabbats känns det hopplöst. Den som har makt, för krig och kan gott betecknas som ociviliserad om det sker. Men den som har en makt kan också försvara sig mot inkräktare. EU är en makt som Sverige ingår i, och Nato skall vara EU´s försvarsmakt, och därför är det en självklarhet att Sverige ingår i den.
Om Sverige ingår i EU fullt ut blir hotbilden mot nationen på ett helt annat plan än i dagsläget. Samhället behöver utveckla en framtida trygghet som gäller alla medborgare i befolkningen. Och då bör alla också ha en plikt och skyldighet att försvara välfärden och friheten som freden gett oss.

Hänvisar till tidigare anteckningar om exempel på medborgarplikt, 2009-06-10
Skolrepetition och samhällsutbildning

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (0 kommentarer)

Det har blivit för mycket intrigitet då brottsligheten kan dölja sig genom lagen. Den som inte har något att dölja behöver inte dölja sig bakom lagen om integritet. Dock ska lagen skydda medborgaren mot kränkande av den enskildes intrigitet; en ekvation som samhället har att utveckla, ständigt.
Som jag kan se det är Australien ett föregångsland i behandling av intigritet, även om där också förekommer brott mot mänskliga rättigheter. Man kan stäva efter nollvision utan att för den skull nå den.
Invecklat fattiga och rika!
Att de rika blir rikare är en naturlig utveckling, och de rika klarar av att göra sig av med sina pengar själva. Att de fattiga blir medelklass vid samhällets konjekturuppgång är tacksamt, och de fattiga behöver samhällets stöd med utbildning för att undvika att pengarna hamnar hos de rika. Fattigdom kommer det alltid att finnas, men det är inte fel om de fattiga får det bättre i världen.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (0 kommentarer)

Det går en myt, om att Sverige har ersatt Israel som ”the land of milk and honey”, därute i världen; här har man korrupta idiotiska ledare som mjölkar invånarna till förmån för immigranter. Vet inte var dem fått det ifrån, men ett är sant i alla fall. Det var på vikingatiden storheterna vann berömmelse genom att döda så många som möjligt. Slatan gör så många mål som möjligt……. (medeltidsjämförelse).

Så hur går det om man könskvoterar all ledare inom ett år? Kortsiktigt skulle freden och mänskliga rättigheter vinna medan teknisk utveckling och ekonomi skulle stå tillbaks. På lång sikt skulle mödrarna fostra sina flickor till att bli hänsynslösa ledare för att kunna återta makten åt familjen. Makten för framtiden ligger i ”vår moders sköte”, som den alltid har gjort ….. på gott och ont. Förändringsprocessen är lång, krokig, slirig och mycket intressant om det sker genom samarbete på lika villkor.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (1 kommentar)