En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

- Om en nordbo av idag ger sig till att synligt åkalla Tor eller Ukko (eller någon annan asagud) kan hon bli dragen inför domstol för hädelse av den kristne guden. Om hon konkurrerar med den islamske guden blir hon halshuggen. Vad är det för frihet?
Sunt förnuft säger att inte sticka ut hakan i minoriteter typ HBTQ, ismer eller påkallade fanatikers uppfattningar. Men vem äger sunt förnuft då maktbegäret får råda?
Sunt förnuft säger också att det inte finns avgudar eller hedningar. Även ateister och agnostiker tror, dock inte på det som kallas gudar, men tror gör dem – det ingår i människans livsmönster, övriga däggdjur går på känsel. Tyvärr tror människan mer med hjärnan än magen, och det är också hennes största problem! Att hon tror och inte känner………sedan beror det naturligtvis också på vilken managern är…….

Du är inte vad andra människor tror, du är det du själv tror.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (2 kommentarer)

Civilisationen har upptäckt fördelarna med kvinnligt ledarskap för ett fredligare samhälle. Kvinnan har förmågan att fokusera på något annat än strid då konflikt uppstår.
Det är fortfarande sällsynt med kvinnliga ”hövdingar”. Ett stort problem är, t.ex. för den kvinnliga partiledaren, att bemästra alla hårdföra hövdingar, i sitt ledarskap. Hövdingar, i form av företrädesvis föreningsordföranden och mellanchefer, skall känna sin gamla frihet att bestämma med fast hand. Samtidigt måste ledarskapet ha fullständig kontroll på ansvaret för politiken. Detta, då det enbart den ene lyssnar och den andre bestämmer…………….
Födelse; liv och död är också födelse, förändring och liv. Girighet, Vrede och okunnighet är tre gifter i vårt liv.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (0 kommentarer)

Om förenta nationerna skall göra något för mänskliga rättigheter och freden i vår omvärld, Så är det väl en total maximal insats från alla medlemsländer mot islamska staten!
Förenta Nationerna är kanske en förlegad organisation som behöver nytänkande. United Nations behöver tillskottsfinansiering av Indien, Kina, och varför inte oljestaterna så länge oljan behövs.

Ordspråk genomgår ett darwinistiskt överlevnadstest. Om de är sanna överlever de genom åren.
> Sanningen och förnuftet är sällan ovänner. - Drottning Kristina
> Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka så mycket. – Churchill
> Visdomsord faller ofta på hälleberget, men ett vänligt ord är aldrig bortkastat. - Sir Arthur Helps

Skrivet av bosselagom, 2015-03-02

Visa hela (0 kommentarer)

1. Någon tro hjälper dig inte om Du inte tror på Dig själv
2. Underlägsen är du om Du inte tror att Du är värd någonting
3. Kunskap har du endast om Du är nyfiken
4. Vetskap om Dig i dina egna tankar räcker långt
5. Tävla med Dig själv och Du vinner
6. Du duger till vad du tror på
7. Le då Du känner för det
8. Du är så värdefull som Du själv bedömer
9. Kunskaper som du har prövat kan Du ge bort
10. Din egen vilja är Din egen lag
11. Det intressanta är vad Du vet om Dig själv

Skrivet av bosselagom, 2015-03-01

Visa hela (0 kommentarer)

Det har sagts att ”ett liv” består av minst 7 generationer; tre före, ditt eget liv och tre generationer efter dig. Det var kanske så också, på den tiden i vår del av civilisationen. Man såg familjen som sin flock och behov för överlevnad. Samhället har förändrats, och hjälper till med överlevnaden. Nyordning har införts, och ”ett liv” har nog kortats ned några generationer; man bryr sig inte om vad som hände före våra föräldrar och planerar ogärna för vad som ska ske med våra barnbarn. Man litar helt enkelt till människans egoism. Vår ”EGO-värld” är viktigast, tror vi.
Orsaken, på gott och ont, är accelerationen av kunskap till alla (som bara gällde ett fåtal tidigare i historien), utveckling, omvärldsinformation och ”nulevnadstvånget”.

Kunskapsrevolution och Dumhetsrevolution, skilda världar i samma värld!

Skrivet av bosselagom, 2015-02-28

Visa hela (0 kommentarer)

Följde Emser till ”sälla jaktmarkerna” i dag. Kändes skönt och fick en tacksam blick då känslan av ”hej då” infann sig.

Känns riktigt; Emser, en 12 årig labbe ledarhund har haft en låsning sista halvåret och fungerat med hjälp av kortison. Han kom till husse och mig i går kväll, lade sig emellan oss, tittade på oss och lät sig klias. Vad sa han? ”- hör ni grabbar, nu närmar det sig! Nu har jag hjälpt er, och det känns nog. Nu är det er tur att hjälpa mej!”
I natt låste sig muskulaturen och kroppen ville inte lyda – i morse tittade han på oss och viftade på svansen; sade oss något på hundspråk, och väntade tålmodigt. Tålamodet höll sig väl tills veterinären gav insomningsinjektionen.

Lustigt att suicidhjälp har nått så långt i hundvärldens evolution. Människovärlden ligger långt efter i utvecklingen även om vi har skapat begreppet ”mänskliga rättigheter”. Vi borde kanske lära oss av ”hundens rättigheter” till en värdig insomning.

Skrivet av bosselagom, 2015-02-19

Visa hela (0 kommentarer)

Valfamiljer som samlar sig i sekter?
Har valar också ledarskaps- och religionsproblem?
Har valarnas ledare inbillat sin flock att återvända upp på land, då de simmar in på grunt vatten? Klarar de sig, återvänder de som oftast. Normalt skulle det skrämma vilket djur som helst. I stället strävar de på, simmar in mot land om igen, och begår kollektivt självmord?
En hypotes som motsäger att flocken frivilligt väljer sin undergång, är att grindvalarna skulle tappa orienteringsförmågan på grunt vatten.
Sanningen känner man inte till, men visst hade det varit intressant att jämföra mänskliga idiotier med däggdjur som har större hjärnor och mindre kreativitet. Kanske evolutionen har en ruvning på gång(ett tillfälligt avbrott från den kreativa processen) som leder till uppenbarelse att, i någon form, ta sig upp på land igen. Vad kan valarnas beteende hjälpa mänskligheten?
Vad har hänt i Valvärldens evolution sedan de började leva i havet, släkt efter släkt? Jaktmarker,...

Skrivet av bosselagom, 2015-02-15

Visa hela (0 kommentarer)

Amatörer är sådana som gör något för ingenting medan Proffs är sådana som inte gör någonting för ingenting, sagt av Jacques Tati. Eller personer som gör mycket för lite i motsats till dem som gör lite för mycket.
Mycket kan sägas i meningsfullheten att känna sig behövd eller att livets mening är att stödja sina medmänniskor. Men även här råder det obalans hos somliga, vi kan kalla det ”eldsjälism”.
De olika personlighetstyperna har vid borderline och ytterligheter fått diagnoser som närmar sig hyperaktivitet och aspbergers. Även curlingföräldrar och pådrivande informella ledare kan hamna i eldsjälismen. Kan fungera bra i väl fungerande teamarbete, men då individerna egoistiskt genomför sitt engagemang, enskilt eller i lag, kan det skapa allvarliga störningar i samhället.

När en engagerad person blir tillfrågad att som ”drivande kraft” engagera sig, sker oftast en eftertanke hos den tillfrågade. Men då en eldsjäl ”brinner” för uppgiften, och självmant...

Skrivet av bosselagom, 2015-02-14

Visa hela (0 kommentarer)