En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Man har denna gång granskat de männen som mördat?!
Några gemensamma nämnare finns. Även om dessa män finns i flera ålderskategorier och socialgrupper är de personlighetsstörda, lättkränkta och ofta missbrukande i någon form. Några har problem med att förstå hur de själva har ansvar för sina handlingar och skyller konsekvent ifrån sig på yttre faktorer. Det är också traditionellt konstaterat att någon vård för dessa män inte hjälper! Nya tider?!

Så vad göra?
Som ”vård” bör man minska på intigriteten och sänka testosterenhalten hos dessa män! Dessa män har också förbrukad sin rätt till ”frihet”. En del av dem som medicineras med cyproteronacetat går upp i vikt, blir deprimerade och tappar lusten för jobb och studier, men det tror jag man kan utveckla. En stor erfarenhet på djurprov finns och med ett större samarbete inom samhället borde en positivare lösning finnas.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-17

Visa hela (2 kommentarer)

Inte så konstigt att Sveriges försvar är i storlek med säkerhetsrisken. Varför skulle vi behöva upprusta då vi har haft fred i över 200 år? För den som inte har drabbats av krig känns det onödigt, och för den som drabbats känns det hopplöst. Den som har makt, för krig och kan gott betecknas som ociviliserad om det sker. Men den som har en makt kan också försvara sig mot inkräktare. EU är en makt som Sverige ingår i, och Nato skall vara EU´s försvarsmakt, och därför är det en självklarhet att Sverige ingår i den.
Om Sverige ingår i EU fullt ut blir hotbilden mot nationen på ett helt annat plan än i dagsläget. Samhället behöver utveckla en framtida trygghet som gäller alla medborgare i befolkningen. Och då bör alla också ha en plikt och skyldighet att försvara välfärden och friheten som freden gett oss.

Hänvisar till tidigare anteckningar om exempel på medborgarplikt, 2009-06-10
Skolrepetition och samhällsutbildning

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (0 kommentarer)

Det har blivit för mycket intrigitet då brottsligheten kan dölja sig genom lagen. Den som inte har något att dölja behöver inte dölja sig bakom lagen om integritet. Dock ska lagen skydda medborgaren mot kränkande av den enskildes intrigitet; en ekvation som samhället har att utveckla, ständigt.
Som jag kan se det är Australien ett föregångsland i behandling av intigritet, även om där också förekommer brott mot mänskliga rättigheter. Man kan stäva efter nollvision utan att för den skull nå den.
Invecklat fattiga och rika!
Att de rika blir rikare är en naturlig utveckling, och de rika klarar av att göra sig av med sina pengar själva. Att de fattiga blir medelklass vid samhällets konjekturuppgång är tacksamt, och de fattiga behöver samhällets stöd med utbildning för att undvika att pengarna hamnar hos de rika. Fattigdom kommer det alltid att finnas, men det är inte fel om de fattiga får det bättre i världen.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (0 kommentarer)

Det går en myt, om att Sverige har ersatt Israel som ”the land of milk and honey”, därute i världen; här har man korrupta idiotiska ledare som mjölkar invånarna till förmån för immigranter. Vet inte var dem fått det ifrån, men ett är sant i alla fall. Det var på vikingatiden storheterna vann berömmelse genom att döda så många som möjligt. Slatan gör så många mål som möjligt……. (medeltidsjämförelse).

Så hur går det om man könskvoterar all ledare inom ett år? Kortsiktigt skulle freden och mänskliga rättigheter vinna medan teknisk utveckling och ekonomi skulle stå tillbaks. På lång sikt skulle mödrarna fostra sina flickor till att bli hänsynslösa ledare för att kunna återta makten åt familjen. Makten för framtiden ligger i ”vår moders sköte”, som den alltid har gjort ….. på gott och ont. Förändringsprocessen är lång, krokig, slirig och mycket intressant om det sker genom samarbete på lika villkor.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (1 kommentar)

- Om en nordbo av idag ger sig till att synligt åkalla Tor eller Ukko (eller någon annan asagud) kan hon bli dragen inför domstol för hädelse av den kristne guden. Om hon konkurrerar med den islamske guden blir hon halshuggen. Vad är det för frihet?
Sunt förnuft säger att inte sticka ut hakan i minoriteter typ HBTQ, ismer eller påkallade fanatikers uppfattningar. Men vem äger sunt förnuft då maktbegäret får råda?
Sunt förnuft säger också att det inte finns avgudar eller hedningar. Även ateister och agnostiker tror, dock inte på det som kallas gudar, men tror gör dem – det ingår i människans livsmönster, övriga däggdjur går på känsel. Tyvärr tror människan mer med hjärnan än magen, och det är också hennes största problem! Att hon tror och inte känner………sedan beror det naturligtvis också på vilken managern är…….

Du är inte vad andra människor tror, du är det du själv tror.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (2 kommentarer)

Civilisationen har upptäckt fördelarna med kvinnligt ledarskap för ett fredligare samhälle. Kvinnan har förmågan att fokusera på något annat än strid då konflikt uppstår.
Det är fortfarande sällsynt med kvinnliga ”hövdingar”. Ett stort problem är, t.ex. för den kvinnliga partiledaren, att bemästra alla hårdföra hövdingar, i sitt ledarskap. Hövdingar, i form av företrädesvis föreningsordföranden och mellanchefer, skall känna sin gamla frihet att bestämma med fast hand. Samtidigt måste ledarskapet ha fullständig kontroll på ansvaret för politiken. Detta, då det enbart den ene lyssnar och den andre bestämmer…………….
Födelse; liv och död är också födelse, förändring och liv. Girighet, Vrede och okunnighet är tre gifter i vårt liv.

Skrivet av bosselagom, 2015-03-15

Visa hela (0 kommentarer)

Om förenta nationerna skall göra något för mänskliga rättigheter och freden i vår omvärld, Så är det väl en total maximal insats från alla medlemsländer mot islamska staten!
Förenta Nationerna är kanske en förlegad organisation som behöver nytänkande. United Nations behöver tillskottsfinansiering av Indien, Kina, och varför inte oljestaterna så länge oljan behövs.

Ordspråk genomgår ett darwinistiskt överlevnadstest. Om de är sanna överlever de genom åren.
> Sanningen och förnuftet är sällan ovänner. - Drottning Kristina
> Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka så mycket. – Churchill
> Visdomsord faller ofta på hälleberget, men ett vänligt ord är aldrig bortkastat. - Sir Arthur Helps

Skrivet av bosselagom, 2015-03-02

Visa hela (0 kommentarer)

1. Någon tro hjälper dig inte om Du inte tror på Dig själv
2. Underlägsen är du om Du inte tror att Du är värd någonting
3. Kunskap har du endast om Du är nyfiken
4. Vetskap om Dig i dina egna tankar räcker långt
5. Tävla med Dig själv och Du vinner
6. Du duger till vad du tror på
7. Le då Du känner för det
8. Du är så värdefull som Du själv bedömer
9. Kunskaper som du har prövat kan Du ge bort
10. Din egen vilja är Din egen lag
11. Det intressanta är vad Du vet om Dig själv

Skrivet av bosselagom, 2015-03-01

Visa hela (0 kommentarer)