En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Valfamiljer som samlar sig i sekter?
Har valar också ledarskaps- och religionsproblem?
Har valarnas ledare inbillat sin flock att återvända upp på land, då de simmar in på grunt vatten? Klarar de sig, återvänder de som oftast. Normalt skulle det skrämma vilket djur som helst. I stället strävar de på, simmar in mot land om igen, och begår kollektivt självmord?
En hypotes som motsäger att flocken frivilligt väljer sin undergång, är att grindvalarna skulle tappa orienteringsförmågan på grunt vatten.
Sanningen känner man inte till, men visst hade det varit intressant att jämföra mänskliga idiotier med däggdjur som har större hjärnor och mindre kreativitet. Kanske evolutionen har en ruvning på gång(ett tillfälligt avbrott från den kreativa processen) som leder till uppenbarelse att, i någon form, ta sig upp på land igen. Vad kan valarnas beteende hjälpa mänskligheten?
Vad har hänt i Valvärldens evolution sedan de började leva i havet, släkt efter släkt? Jaktmarker,...

Skrivet av bosselagom, 2015-02-15

Visa hela (0 kommentarer)

Amatörer är sådana som gör något för ingenting medan Proffs är sådana som inte gör någonting för ingenting, sagt av Jacques Tati. Eller personer som gör mycket för lite i motsats till dem som gör lite för mycket.
Mycket kan sägas i meningsfullheten att känna sig behövd eller att livets mening är att stödja sina medmänniskor. Men även här råder det obalans hos somliga, vi kan kalla det ”eldsjälism”.
De olika personlighetstyperna har vid borderline och ytterligheter fått diagnoser som närmar sig hyperaktivitet och aspbergers. Även curlingföräldrar och pådrivande informella ledare kan hamna i eldsjälismen. Kan fungera bra i väl fungerande teamarbete, men då individerna egoistiskt genomför sitt engagemang, enskilt eller i lag, kan det skapa allvarliga störningar i samhället.

När en engagerad person blir tillfrågad att som ”drivande kraft” engagera sig, sker oftast en eftertanke hos den tillfrågade. Men då en eldsjäl ”brinner” för uppgiften, och självmant...

Skrivet av bosselagom, 2015-02-14

Visa hela (0 kommentarer)

Granska Skolverket och Skolinspektionen arbete. Det finns skolor som fortfarande använder böcker från 60-talet. Man lär alltså ut 50 år gammal kunskap (eller de kanske används i ämnet historia om det finns kvar?). Men hallå däär!
Samhället och kunskaperna förändras ständigt i dagens samhälle, och då gäller det för skolan att vara ”on line”.
Läroplanen har krav på jämställdhet och att mänskliga rättigheter följs. Därför är det viktigt att lärarna får tillgång till bra och uppdaterad läromedel. Förlagen ska ha möjlighet att arbeta nära Skolverket och ha kontinuerliga diskussioner för att kunna kvalitetssäkra läromedlen.
I Sverige sker ingen förhandsgranskning av läromedel. Det är också sällsynt att myndigheterna Skolinspektionen och Skolverket gör någon djupare granskning av dem. En kontroll vore på sin plats. Det är bara att hoppas på skolinspektionen arbetar som controllers vid användning av de nya medierna, och vem granskar dem?

...

Skrivet av bosselagom, 2015-02-10

Visa hela (0 kommentarer)

När det mesta, i samhället, fungerar normalt är sex och religion en privat företeelse. Områden som omvårdnad, ekonomi och umgänge är offentligt till familjens (och den enskildes) hjälp och ohjälp. Nätverk som strävar efter att vara så neutrala som möjligt, försöker pussla ihop stödet i landet ”Lagom”. Det riktigt stora problemet uppstår då styrande grupper, etablerade och nyetablerade, rider på den enskildes andlighet och sexualitet för att skapa vinst. Och det är där vi är i dag!

En kris är ett produktivt tillstånd. Man ska bara avlägsna bismaken av katastrof.

Skrivet av bosselagom, 2015-02-07

Visa hela (0 kommentarer)

Vad är det för vetenskaplig och etisk skillnad på omskärelse och könsstympning? Ska något av ingreppen, över huvudet taget, vara tillåtna i Sverige av rituella skäl. Man trodde det var helt ok på 1800-talet, men på 2000-talet? Det bör vara en fråga för regeringen i dialog med de etiska råden. Religiösa ritualer hör inte hemma i ett civiliserat samhälle, och även privat om den enskilde individen inte själv kan styra över det. Och de etiska råden borde jobba med informationskampanjer som tonar ned religionens betydelse och lyfter fram den enskilde (alltså berörda barn) individens mänskliga rättigheter (där även föräldrar har begränsade rättigheter).

Rituell omskärelse av pojkar är idag lagligt medan kvinnlig könsstympning är olagligt.

Risken att barn, på grund av religiösa skäl, får komplikationer om vi inte kan erbjuda en medicinsk vård (det kan bli värre med köksbordskirurgi), är mycket stor.
Men det är ett övergrepp mot pojkar som mot flickor oavsett om...

Skrivet av bosselagom, 2015-02-06

Visa hela (1 kommentar)

Malalas skola följt av Muathas samhälle. Problem finns att debatteras. Positivt att dialog förs i media och bland människor!

Det hårda klimatet i vår omvärld har kommit upp på dagordningen i ett ständigt försök att lösa ondskans problem.
Sju miljoner söner och döttrar visar sitt deltagande, gemensamt i moskéer och kyrkor. Människan kan bevara den gemenskapen; alla föds som människor, men alla förblir inte detta. På dagordningen har vi också tiggeri, kontrollerad flyktingmottagning och missbruk av alla de slagen. Hoppas på att det är människorna som vinner debatten. Och att vi kan hjälpas åt att förbättra vårt samhälle, oavsett segregation.

Problemet är inte de onda människorna, utan de goda människornas tystnad. En dåre säger vad han vet, en vis vet vad han säger.

Skrivet av bosselagom, 2015-02-05

Visa hela (1 kommentar)

En möjlig målsättning kan vara att använda senaste (under cirka 50 år) beprövade verktygen vid kvalitetsstyrning även i andra livsområden än det ekonomiska och fysiska.

När industrin, de senaste hundra åren, var i behov av kvalitetsförbättring skapades under 1900-talet ett system, med sin början i Japan, som därefter utvecklades i USA och som även började realiseras i Europa.
Alla, som har någon form av delaktighet i verksamheten, åtar sig att upprätthålla en hög standard på sin syssla i verksamheten, som skapar en tillit och tilltro som skapar vinst.

I detta bildgalleri hittar vi 20 år gamla skisser som synliggör tankar om organisations utformning. Skisserna skulle kunna vara verklighet i dag om bara förnuftet hade fått råda. Här krävs tålamod! Man kan märka att, på vissa områden i samhället, har dessa tankar börjat utformas. Särskilt där personlig frihet får råda. Kanske vi kan erbjuda religionsföreträdare...

Skrivet av bosselagom, 2015-01-25

Visa hela (4 kommentarer)


Samhällsvinst på vinsten, är grunderna i en ny uppdatering av ekonomin.

Ok, jag köper ”vinster i samhället” om konsekventa och träffsäkra kvalitetskontroller går före i kön. Vinsterna skall ovillkorligen gå till verksamhetens förbättring och utveckling. Marknadsmässiga löner skall naturligtvis utgå till investerarna och företagarna, liksom till alla som deltar i verksamheten. I marknaden ingår också frivilliga, ideella, utbildningar, handikappade m.fl. sysselsatta. Riskkapitalisterna måste också stå under en kvalitetskontroll så att ”raffel och båg” inte förekommer.

”Kontrollera Dig själv, så behöver Du inte bli kontrollerad av andra!”

Företagen, inkluderande samhällsföretag, måste få göra vinster om de kan minska kostnaderna eller överträffa kvalitetsförväntningarna. Det är här moralen, förtroende, värderingar och frihet under ansvar kommer in i bilden. Det räcker att ”ett” samhällsföretag missbrukar...

Skrivet av bosselagom, 2015-01-24

Visa hela (0 kommentarer)